REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kierowniczka oszukiwała aptekę, w której pracowała. Właściciel chciał najsurowszej kary

24 września 2018 11:28

Pod koniec 2017 roku Naczelny Sąd Aptekarski rozpatrywał sprawę farmaceutki, która wynosiła recepty z apteki, gdzie była zatrudniona na stanowisku kierownika, i dostarczała je do innej apteki – należącej do jej męża. Przez co najmniej 7 lat kobieta usuwała z systemu apteki dowody sprzedaży leków. Okręgowy Sąd Aptekarski wymierzył jej za to karę nagany, jednak właściciel oszukanej apteki odwołał się od wyroku i zażądał odebrania farmaceutce prawa wykonywania zawodu…

Naczelny Sąd Aptekarski zmienił wyrok Okręgowego Sądu Aptekarskiego i wymierzył farmaceutce karę 3 miesięcy zawieszenia prawa wykonywania zawodu (fot. Shutterstock)

Jak wynika z akt sprawy, farmaceutka zatrudniona w aptece na stanowisku kierownika, w okresie od czerwca 2008 r. do października 2015 r. wielokrotnie wynosiła z niej recepty przedstawione przez pacjentów do realizacji i dostarczała je do innej apteki (należącej do jej męża). Następnie usuwała z systemu informatycznego faktury sprzedaży VAT wystawione na leki z recept, nie dokumentując ich faktycznej sprzedaży. Działała tym sposobem na szkodę apteki, narażając ją na uszczuplenie należności z tytułu wydawania leków podlegających refundacji oraz utratę korzyści związanych ze sprzedażą tych leków.

Kobieta miała też podmieniać produkty lecznicze z krótkim terminem ważności pochodzące z innej apteki, poprzez wprowadzanie ich na stan magazynowy apteki, w której pracowała. Farmaceutkę oskarżono również o to, że przywłaszczyła sobie kwotę 534,72 zł, która należała do apteki.

REKLAMA

Postępowanie przeprowadzone w sprawie przez Okręgowy Sąd Aptekarski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, dostarczyło dowodów wystarczających do uznania farmaceutkę za winną pierwszego ze stawianych jej zarzutów – dotyczącego wyprowadzania z apteki recept na leki. Kobieta kasując faktury VAT sprzedażowe z poziomu komputera znajdującego się w gabinecie kierownika apteki, zostawiła ślady w logach systemowych, które umożliwiły odtworzenie całego procesu. W rezultacie firma Kamsoft była w stanie dostarczyć zestawienia usuniętych faktur. Wynikało z nich, że usuwane faktury były wystawiane na powtarzających się pacjentów, co wykluczało „losowość” ich usuwania.

REKLAMA

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że faktury sprzedażowe były wystawiane pacjentom na komputerze znajdującym się na zapleczu apteki, do którego nie była podłączona kasa fiskalna. To umożliwiało ich usunięcie z systemu bez korekt. Jednocześnie Sąd ustalił, że w okresie gdy obwiniona farmaceutka była nieobecna w aptece (większość roku 2015), faktury sprzedażowe nie były usuwane, co pośrednio wskazywało na to, że to ona była sprawcą tych operacji.

W materiale dowodowych sprawy znalazła się notatka własnoręcznie podpisana przez farmaceutkę, w której przyznała ona, że dokonywała usuwania faktur z systemu apteki, a recepty wynosiła z apteki i realizowała je w aptece męża.

W trakcie procesu kobieta twierdziła, że notatkę podpisała pod przymusem, w dniu gdy wręczono jej dyscyplinarne zwolnienie z pracy i przeszukano torebkę. Jednak Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom, uznając że mogła ona bronić swoich racji przed sądem pracy – ale tego nie zrobiła. Okazuje się bowiem, że po tym jak jej pracodawca dowiedział się o prowadzonych przez nią operacjach, wręczono jej oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Farmaceutka złożyła wówczas odwołanie do sądu pracy, domagając się uznania, że rozwiązanie stosunku pracy było bezskuteczne. Niedługo potem jednak wycofała pozew, zrzekła się roszczeń wobec byłego pracodawcy, a wręcz wpłaciła na jego rzecz ponad 11 000 zł tytułem odszkodowania.

W trakcie procesu farmaceutka próbowała umniejszać swoją winę. Insynuowała, że odpowiedzialność za usuwanie faktur i wynoszenie recept ponosi ktoś inny. Sugerowała, że ktoś podrzucał do jej torebki recepty i pieniądze, a faktury z systemu usuwali pracownicy firmy Kamsoft. Sąd jednak nie dał wiary tym wyjaśnieniom. Uznał ją winną zarzucanego czynu i wymierzył karę nagany. Jako okoliczność łagodzącą w tej sytuacji Sąd uznał fakt, że farmaceutka nie była wcześniej karana, a zebrany materiał dowodowy nie pozwalał na stwierdzenie, że doszło do jakichkolwiek negatywnych następstw jej działania.

Jednocześnie Sąd stwierdził, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozwalał w sposób jednoznaczny stwierdzić, że farmaceutka dopuściła się drugiego z zarzucanych jej czynów – podmieniania w aptece produktów z krótką datą ważności, z apteki jej męża. W zeznaniach świadków pojawiały się co prawda stwierdzenia iż w aptece odnajdowano w trakcie remanentu produktu z metkami z innej apteki, ale w ocenie Sądu nie stanowiło to wystarczającej podstawy do przypisania farmaceutce winy w zarzucanym jej zakresie.

REKLAMA

Sąd uznał jednak farmaceutkę winną przywłaszczenia kwoty 534,72 zł, będącej własnością apteki, w której była kierowniczką.

Kradzież tę stwierdzono w ramach udokumentowanego przeszukania – za zgodą farmaceutki – jej torebki osobistej. Znaleziono w niej taką właśnie kwotę dołączoną do recept pacjentów apteki, w dniu wręczenia jej dokumentu tzw. „zwolnienia dyscyplinarnego”. Kobieta tłumaczyła wtedy obecność pieniędzy stwierdzeniem, że „zapomniała ich oddać”. W rzeczywistości były to prawdopodobnie pieniądze, które pacjenci zostawili, realizując recepty, jakie farmaceutka „wyprowadzała” do apteki swojego męża.

W rezultacie Okręgowy Sąd Aptekarski uznał farmaceutkę winną trzeciego z zarzucanych jej czynów i wymierzył jej karę nagany. Łącznie kobieta została ukarana naganą. Z takim wyrokiem nie zgodził się jednak właściciel apteki, która zatrudniała farmaceutkę. W rezultacie skierował odwołanie do Naczelnego Sądu Aptekarskiego domagając się uznania winy kobiety także w drugim ze stawianych jej zarzutów, i wymierzenia łącznej kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Naczelny Sąd Aptekarski uznał, że kara nagany, obok kary upomnienia należy do jednej z łagodniejszych kar przewidzianych przepisami ustawy. Wobec skali dokonanych przez obwinioną przewinień oraz stopnia jej winy, trudno uznać więc naganę za karę dotkliwą i surową.

– Kara ta uwzględniając charakter, zakres i powtarzalność zachowań składających się na przypisane obwinionej przewinienie, jej postawę w trakcie toczącego się postępowania oraz pobudki jakimi kierowała się obwiniona dopuszczając się tego przewinienia jest rażąco niewspółmiernie łagodna – czytamy w decyzji NSA. – Kara ta jest niewspółmiernie łagodna, bo nie realizuje zasadniczych jej celów zarówno celu zapobiegawczego jak celu wychowawczego. Mówiąc o celu zapobiegawczym Naczelny Sąd Aptekarski ma na myśli zarówno cel jaki spełnia kara w odniesieniu do obwinionej jak i cel jaki spełnia w aspekcie prewencji ogólnej. Kara winna być właściwa i adekwatna do charakteru przewinienia dyscyplinarnego, wagi przewinienia i stopnia zawinienia obwinionego, winna realizować cele wychowawcze oraz zapobiegawcze w danym środowisku.

W rezultacie NSA za karę spełniającą te wszystkie wymagania, uznał karę trzech miesięcy zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

– Kara ta, zdaniem sądu jest adekwatna do popełnionego przewinienia, jest na tyle dotkliwa, że spełni wszystkie jej cele zarówno cel zapobiegawczy jak i wychowawczy. Łącząc się z zakazem wykonywania zawodu przez wskazany powyżej czas, uniemożliwia obwinionej przez dłuższy czas pełnienie funkcji kierownika apteki tj. funkcji z którą bezpośrednio łączy się dokonane przez obwinioną przewinienie – czytamy w decyzji Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

Jednocześnie NSA nie uwzględnił skargi na wyrok OSA w kwestii drugiego z zarzutów (podmieniania leków z krótkim terminem ważności).

Do pobrania:

Opracowanie: ŁW
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy” ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do prezesa za...

Jak szpitale utylizują odpady medyczne? Jak szpitale utylizują odpady medyczne?

Poseł Grzegorz Furgo zgłosił Ministrowi Zdrowia problem z zagrażającym zdrowiu ludzi i środowisku sp...

Naukowcy: epidemia Eboli w Europie już za 3 tygodnie Naukowcy: epidemia Eboli w Europie już za 3 tygodnie

Według amerykańsko-włoskiej grupy epidemiologów z Laboratorium Modelowania Systemów Biologicznych i ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz