REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kolejna kara dla apteki reklamującej się w internecie

8 maja 2018 07:16

Na stronie apteki internetowej pojawił się banner reklamowy dotyczący „wielkiej obniżki cen” konkretnych produktów. Zawiadomienie w tej sprawie trafiło do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. W rezultacie na właściciela apteki została nałożona kara w wysokości 2000 zł.

Jako, że w trakcie postępowania przedsiębiorca zakończył emisję bannerów reklamowych, WIF zdecydował o jego umorzeniu. (fot. Shutterstock)

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny został poinformowany 15 listopada 2017 r. o prowadzeniu reklamy apteki poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji dotyczącej „wielkich obniżek cen”. Do zawiadomienia został załączony wydruk w formie zrzutu ekranu. WIF z urzędu wszczął postępowanie w sprawie podejrzenia prowadzenia reklamy apteki i jej działalności.

Przedsiębiorca, będący właścicielem apteki i strony internetowej, w trakcie postępowania tłumaczył, że na skutek prowadzonych aktualizacji oprogramowania (a dokładnie panelu administracyjnego stanowiącego zaplecze witryny) mogło dojść do przeniesienia niepożądanego elementu systemu emisji bannerów wersji testowej panelu administracyjnego na wersję produkcyjną, skutkującego jego wyświetleniem się dla użytkownika.

REKLAMA

W związku z tym, iż aktualizacja następuje regularnie i stopniowo oraz ze względu na fakt, iż banner, w stosunku do którego treści miał zastrzeżenia WIF, mógł znajdować się na poziomie jednej z kilku tysięcy prezentowanych na witrynie kart produktowych, przedsiębiorca nie był w stanie określić, w którym dokładnie dniu banner został wyemitowany (w wyniku błędu). Jednocześnie przedsiębiorca zapewnił, że celem zabezpieczenia przed podobnymi sytuacjami w przyszłości system emocji bannerów został całkowicie wyłączony.

REKLAMA

Podsumowując swoje postępowanie Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stwierdził w tym przypadku naruszenie ustawowego zakazu reklamy aptek w okresie co najmniej jednego miesiąca, przez zachęcanie klientów do zakupu poprzez wskazywanie na wielką obniżkę cen, nawet do 50%.

Jako, że w trakcie postępowania przedsiębiorca zakończył emisję bannerów reklamowych, WIF zdecydował o jego umorzeniu. Kara pieniężna w przypadku stwierdzenia łamania zakazu reklamy aptek jest jednak obligatoryjna, dlatego w tym przypadku w została ustalona na poziomie 2000 zł. Przy określaniu jej wysokości Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wziął pod uwagę fakt iż okres naruszania zakazu był nieznaczny.

To już kolejny przypadek decyzji inspekcji farmaceutycznej, nakładającej karę na przedsiębiorcę za reklamę apteki w internecie. Niedawno Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę pieniężną na właściciela apteki internetowej, za umieszczenie na stronie „treści informujących i zachęcających do określonego zachowania się nabywcy oraz mającej na celu zwiększenie obrotów”. A wszystko przez zakładkę „Okazja” na stronie internetowej apteki (czytaj więcej: Zakładka „Okazja” na stronie apteki internetowej to zakazana reklama.

Sygn akt. WIFG.8523.2.12.2017

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

PASMI obejmuje przewodnictwo nad Sądem Dyscyplinarnym przy Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety PASMI obejmuje przewodnictwo nad Sądem Dyscyplinarnym przy Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety

Przez najbliższe 6 miesięcy PASMI będzie przewodniczyło Sądowi Dyscyplinarnemu powołanemu przy Kodek...

Poseł pyta o odwrócony łańcuch dystrybucji Poseł pyta o odwrócony łańcuch dystrybucji

Do Ministerstwa Zdrowia trafiła interpelacja posła Krzysztofa Sitarskiego w sprawie bezpieczeństwa f...

IMS Health o listopadowej liście refundacyjnej IMS Health o listopadowej liście refundacyjnej

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 74 produkty (wg kodów EAN), w tym le...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz