REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kolejne niejasności w rozporządzeniu w sprawie recept…

20 września 2018 07:50

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała rozwiać wątpliwości, jakie pojawiły się dokumencie wydanym w kwietniu. Okazuje się jednak, że nie wszyscy farmaceuci są zadowoleni z rozwiązań, które wprowadziła nowelizacja.

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)

Farmaceuci dyskutujący w portalach branżowych o nowych przepisach wskazują, że zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem, jakie wprowadziła nowelizacja rozporządzenia, jest usunięcie obowiązku nanoszenia na recepcie adnotacji dotyczącej całkowitego zrealizowania recepty wraz z datą i godziną całkowitej realizacji. Obowiązek ten był krytykowany przez środowisko od samego początku jego istnienia (czytaj więcej: Ta idiotyczna czynność zabiera farmaceutom cenny czas. Co powinna zrobić NIA?). Wiele aptek, by skrócić czas potrzebny na realizację tego obowiązku, przygotowało pieczątki z gotowym napisem „RECEPTĘ ZREALIZOWANO CAŁKOWICIE”.

Niestety okazuje się, że nowelizacja jest przyczyną kolejnych wątpliwości. A dotyczą one sposobu realizacji recept, na których nie został określony adres pacjenta (czytaj więcej: Apteka ustali brakujący adres pacjenta na recepcie?). Aktualnie rozporządzenie mówi, że w takich sytuacjach „osoba wydająca określa go na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę lub jej oświadczenia”.

REKLAMA

– Jak to mamy robić? Pisać formułkę, że ustalono adres na podstawie oświadczenia załączonego do recepty? Czy wystarczy, że ustalono adres. Czy piszemy rodzaj i numer dokumentu albo dopinamy to oświadczenie. Samo Jan Kowalski powinno wystarczyć? – pyta Mateusz Zagórski w dyskusji na Farmacja.net.

REKLAMA

– To należy sformułować inaczej, a mianowicie: Lekarz, na recepcie papierowej, nie będzie musiał wpisywać adresu pacjenta, a jeżeli już wpisze, to nie będzie musiał być on poprawny, zgodny z rzeczywistością, apteka ustali brakujący, błędnie wpisany lub niezgodny z Pf adres pacjenta na podstawie oświadczenia? Każda recepta z adresem pacjenta pod młotek? Co z oświadczeniem? Dołączyć do recepty i przechowywać 5 lat? – pyta z kolei farmaceutka Małgorzata Sobieraj.

Jej zdaniem w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta.

– Na jednym ze szkoleń prawnik mówił o tym jak jest konstruowane prawo – jak najwięcej niedopowiedzeń, nieścisłości, żeby potem można było zinterpretować na korzyść państwa (bo przecież nie na korzyść obywatela) – twierdzi z kolei mgr Anna Kuczera i podpowiada by przepisy czytać całościowo, nie wyrywkowo.

– Dokładnie – potwierdza w dyskusji na Farmacja.net Beata Baran. – Kiedyś dzwoniłam do mazowieckiego NFZ z pytaniem o realizację recepty i akurat trafiłam na kierownika. Pani odpowiedziała mi na pytanie, ale dodała, że ona sama nie kontroluje aptek tylko robią to jej pracownicy i nie wie jak dana recepta zostanie zinterpretowana przez konkretną osobę. Także nawet zapytanie w NFZ nic nie daje – chyba, że ma się odpowiedź na piśmie.

REKLAMA

Pytań dotyczących ustalania adresu pacjenta, w przypadku gdy nie został on umieszczony na recepcie, jest wśród farmaceutów wiele. Zamieścić te dane na awersie czy rewersie recepty? Czy można zrealizować receptę bez adresu pacjenta, nigdzie nie zapisując tych danych? Czy realizacja takiej recepty to obowiązek czy możliwość?

– Zrobiono „zadymę” o kod pocztowy, a teraz wszyscy się cieszą bo będą musieli wpisywać cały adres? Gratulacje – stwierdza Małgorzata Sobieraj i ostrzega, że to tylko kwestia czasu gdy „lekarze nie zwęszą, że mogą zaoszczędzić czas i na recepcie nagryzmolić tylko imię, nazwisko i PESEL, resztę zrobi apteka”.

Źródło: Farmacja.net

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Sieć aptek inwestuje w sklepy zielarskie Sieć aptek inwestuje w sklepy zielarskie

W Białymstoku otwarto właśnie sklep zielarsko-medyczny "Zielnik". To inicjatywa Grupy Nowa Farmacja,...

Zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych w Warszawie Zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych w Warszawie

W czwartek, 23 czerwca w Warszawie odbędzie się zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych. Okręgow...

Dostawa leku z apteki do domu w jeden dzień Dostawa leku z apteki do domu w jeden dzień

Amerykańska sieć aptek CVS wprowadza usługę dostarczania leków pod drzwi pacjenta już następnego dni...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz