REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Konferencja Ogólnopolska „Lek pod kontrolą – dyrektywa fałszywkowa w praktyce”

6 maja 2019 12:16

Dyrektywa Fałszywkowa spowoduje wiele zmian w codziennej pracy farmaceutów. Mowa tu nie tylko o aptekach, ale także o hurtowniach farmaceutycznych czy też działach rejestracji leków w firmach. O jakich zmianach mowa? O czym w ogóle mówi Dyrektywa? No właśnie! Na te pytanie odpowiedzą goście Konferencji Ogólnopolskiej „Lek pod kontrolą – dyrektywa fałszywkowa w praktyce!

Już 18 maja  w Łodzi odbędzie się Ogólnopolska Konferencja pt. „Lek pod kontrolą – dyrektywa fałszywkowa w praktyce” organizowana przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Łódź. Celem konferencji jest zapoznanie studentów farmacji z postanowieniami „Dyrektywy Fałszywkowej” oraz zmianami w codziennej pracy, z jakimi spotkają się absolwenci kierunku Farmacja już podczas odbywania swojego stażu.

– Chcemy, aby przyszli absolwenci studiów farmaceutycznych świadomie wkraczali na rynek pracy, będąc na bieżąco ze wszelkimi reformami wprowadzanymi na rynku farmaceutycznym. Najistotniejszą zmianą będzie wprowadzenie systemu weryfikacji autentyczności leków serializowanych, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów poprzez eliminację z łańcucha dystrybucyjnego sfałszowanych farmaceutyków – piszą organizatorzy Konferencji.

REKLAMA

Wśród prelegentów znajdziemy przedstawicieli różnorodnych środowisk farmaceutycznych.

REKLAMA

Zastępca Kierownika Hurtowni Farmaceutycznej DOZ Direct w Łodzi – Krzysztof Słomiak opowie nam o etapach wdrożenia procesu serializacji i rodzajach zabezpieczeń produktów leczniczych.

Katarzyna Kopacz, która na co dzień pracuje w firmie farmaceutycznej, wspomni o szeregu notyfikacji i zmianach  porejestracyjnych, które zostały wymuszone po wprowadzeniu tzn. safety features do produktów leczniczych.

O zmianach w firmie biotechnologicznej Mabion S.A. opowie nam Szef Inwestycji i Kwalifikacji – Paweł Nidecki.

Wreszcie o aptece ogólnodostępnej i szeregu zmian w jej codziennym funkcjonowaniu opowie dr n.farm. Michał Kołodziejczyk.

REKLAMA

– Naszą Konferencję zwieńczy sesja treningowa z zakresu umiejętności miękkich, które są coraz bardziej pożądane wśród przyszłych farmaceutów. Warszataty z zakresu negocjacji oraz samoświadomości poprowadzą Maciej Brodowski (trener European Pharmaceutical Students’ Association) oraz Kinga Dziok (trenerka International Pharmaceutical Students’ Federation) – informują organizatorzy.

Konferencja odbędzie się w Centrum Kliniczno – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Po więcej informacji organizatorzy zapraszają na fanpage wydarzenia na portalu Facebook https://www.facebook.com/events/2389738847921451/ oraz konto Instagram PTSF Oddział Łódź @ptsf_lodz.

Grupa farmacja.net oraz portale MGR.FARM i farmacja.pl objęły wydarzenie patronatem medialnym.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kary dla aptek zostaną. 20 000 zł ma dyscyplinować do przestrzegania przepisów… Kary dla aptek zostaną. 20 000 zł ma dyscyplinować do przestrzegania przepisów…

Naczelna Izba Aptekarska domagała się całkowitego usunięcia kar dla aptek za nieprawidłowości w real...

Przez 10 miesięcy nie wykryto ani jednego fałszywego leku Przez 10 miesięcy nie wykryto ani jednego fałszywego leku

Od ponad 10 miesięcy w całej Europie funkcjonuje system weryfikacji autentyczności leków, który pows...

Około 30 jachtów wystartuje na VIII Żeglarskich Mistrzostwach Polski Aptekarzy Około 30 jachtów wystartuje na VIII Żeglarskich Mistrzostwach Polski Aptekarzy

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie organizuje w dniach 30.08-01.09.2019 r. VIII Żeglarskie Mistrzo...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz