REKLAMA
pon. 22 maja 2023, 08:01

Konieczna dystrybucja FreeStyle Libre w aptekach! Tego oczekują pacjenci…

Urządzenia do ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania (FreeStyle Libre) z definicji są dostępne wyłącznie do zakupu przez Internet. Jest to barierą dla wielu, zwłaszcza starszych osób. Szerokie środowisko organizacji pacjentów popierane przez lekarzy i pielęgniarki przesłało pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o zmianę tej zasady – aby urządzenia można było kupić także w aptekach.

W ocenie ekspertów sprzedać systemu FreeStyle Libre w aptekach zwiększyła by jego dostępność dla pacjentów (fot. Shutterstock)
W ocenie ekspertów sprzedać systemu FreeStyle Libre w aptekach zwiększyła by jego dostępność dla pacjentów (fot. Shutterstock)

Od stycznia tego roku Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło refundację systemów do ciągłego monitorowania glikemii typu flash (FGM). Wcześniej na ich refundację mogły liczyć głównie dzieci. Obecnie FreeStyle Libre jest refundowane także dla dorosłych chorujących na cukrzycę, którzy podają insulinę minimum 3 razy w ciągu doby. Nie ulega wątpliwości, że przeniosło opiekę nad osobami z cukrzycą w Polsce na zupełnie nowy poziom. Problemem jest jednak brak dostępności FreeStyle Libre w aptekach, na co zwraca uwagę środowisko diabetologiczne

– Przy wszystkich dobrodziejstwach wynikających z korzystania z powyższych systemów, niestety dociera do nas ze strony pacjentów coraz większa liczba skarg związanych z problemem ich dostępności – czytamy w piśmie skierowanym przez ekspertów do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego.

Konieczna jest dystrybucja FreeStyle Libre w aptekach

Aktualnie pacjent chcący skorzystać z refundacji FreeStyle Libre musi zamówić urządzenie przez internet w jednym sklepie lub telefonicznie. Z obserwacji w pierwszym kwartale 2023 r. wynika, że taki sposób dystrybucji znacznie utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia dokonanie zakupu. Problem mają szczególnie starsze osoby. Pacjenci zgłaszają, że nie mogą zrealizować wszystkich swoich potrzeb w aptece. To właśnie do niej odruchowo kierują się bowiem wychodząc od lekarza z receptami na leki i zleceniami na czujniki FGM.

– Pacjent w aptece dowiaduje się, że nie ma możliwości realizacji zlecenia, a jedyną drogą kupna czujnika jest Internet, co samo w sobie nie jest takie proste. Nie każdy porusza się wystarczająco sprawnie w cyfrowym świecie i nie każdy ma wśród bliskich osobę, która mogłaby pomóc w złożeniu zamówienia w internetowym sklepie. To powoduje, że pacjent z cukrzycą może zostać bez możliwości korzystania z tych jakże dobroczynnych urządzeń – piszą eksperci.

W rezultacie nawet jeśli pacjentom uda się zamówić system przez Internet, kolejnym problemem jest często rozpoczęcie użytkowania urządzenia. Pacjenci nie są praktycznie przeszkoleni z wiedzy o systemie. Nierzadko nie mają w pobliżu nikogo, kto wytłumaczyłby, co zrobić z tym sprzętem, aby działał właściwie i dobrze pokazywał wyniki. A przecież nie będą umawiać się w tym celu na kolejną wizytę lekarską.

– Producent co prawda udostępnia na swojej stronie internetowej filmy instruktażowe, ale to nie rozwiewa wszystkich wątpliwości. Dlatego dodatkową zaletą możliwości nabycia FGM w aptece byłoby to, że przy zakupie pacjent mógłby w razie potrzeby skonsultować z farmaceutą zasady użytkowania systemu. Później pacjent już się wszystkiego nauczy, ale początkowe trudności w obsłudze mogą być na tyle duże, że czujnik może się zmarnować – czytamy w liście.

Potrzebna pomoc farmaceuty

Eksperci przekonują, że pomoc farmaceuty byłaby na tym wstępnym etapie bardzo wartościowa. Dla pacjentów niezrozumiałym jest dlaczego nowoczesne systemy monitorowania glikemii nie są dostępne w aptekach.

– Dlatego zwracamy się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o pomoc w skierowaniu systemów FGM do sprzedaży także w aptekach. Wiemy, że wsparcie ze strony Ministerstwa jest na to jedyną szansą, ponieważ tylko Ministerstwo Zdrowia może zmienić aktualny model dystrybucji produktu. W niektórych krajach np. we Francji pacjenci mogą kupić czujniki FGM w aptekach, w czym pomogło właśnie tamtejsze Ministerstwo Zdrowia – czytamy w liście.

Jego autorzy podkreślają też, że dla budżetu Państwa nie ma różnicy, czy pacjent zrealizuje swoje zlecenie przez Internet w aptece, czy w sklepie medycznym. Refundacja w każdym przypadki będzie bowiem taka sama. Interwencja i udostępnienie kanału dystrybucji również nie generuje dodatkowych kosztów dla Państwa. Natomiast korzyści z prawidłowego monitorowania poziomu glukozy i uniknięcia powikłań są zyskiem dla całego społeczeństwa.

Pod listem do Ministra Miłkowskiego podpisali się:

 • Anna Śliwińska
  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 • Jerzy Magiera
  Redaktor naczelny portalu mojacukrzyca.org
 • Mariusz Masiarek
  Prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą
 • Dagmara Staniszewska
  Prezes Zarządu Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą
 • Monika Zamarlik
  Prezes Federacji Diabetyków
 • Dorota Głowacka
  Prezes Zarządu Fundacji Diabeciaki
 • Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
  Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
 • Prof. Krzysztof Strojek
  Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diabetologii
 • Mgr Alicja Szewczyk
  Prezes Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, Konsultant Krajowa w Dziedzinie Pielęgniarstwa Diabetologicznego

Źródło: ŁW/Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

 1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
 2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
 3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
 4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
 5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
 6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
 7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
 9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]