Magazyn mgr.farm

Kontrole NFZ: 92 proc. aptek z zaleceniami pokontrolnymi

7 września 2018 08:50

Narodowy Fundusz Zdrowia podsumował kontrole przeprowadzone w aptekach w II kwartale 2018 roku. Na 201 skontrolowanych w tym czasie aptek, tylko w 26 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept. W przypadku pozostałych 92 proc. placówek przekazano zalecenia pokontrolne.

Kontrolerzy stwierdzili również przypadki braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece (fot. Shutterstock)

W II kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 201 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 186 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych przyjęto datę wysłania/przekazania zaleceń pokontrolnych lub protokołu kontroli w przypadku, gdy nie wystosowano zaleceń pokontrolnych). W 26 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (65 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (110 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in.: w zakresie danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki. Były to:


 • realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach;
 • brak daty wystawienia recepty;
 • nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich;
 • realizacja recept przed datą realizacji bądź po dacie ważności;
 • brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu;
 • wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia;
 • wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku;
 • realizacja recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie;
 • realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji;
 • realizacja recept pomimo braku ilości/dawkowania leku psychotropowego bądź braku ilości wyrażonej słownie;
 • realizacja recepty na lek z grupy 1-N pomimo rozbieżności między ilością substancji czynnej zapisaną słownie i zapisaną liczbowo;
 • realizacja recept na leki narkotyczne lub psychotropowe z innymi lekami na 1 recepcie;
 • wyliczenie kosztu sporządzenia leku recepturowego niezgodne z przepisami;
 • realizacja recepty wypisanej na blankiecie należącym do innego lekarza;

W trakcie kontroli stwierdzono także nieprawidłowości w zakresie prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:


 • niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane itp.);
 • przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (w tym: data wystawienia recepty, PESEL pacjenta, REGON świadczeniodawcy, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, identyfikator oddziału NFZ);
 • niesprawozdanie uprawnień dodatkowych;
 • niesprawozdanie adnotacji „pro auctore” i „pro familiae”;
 • niesprawozdanie adnotacji „nie zamieniać”;
 • niesprawozdanie daty realizacji „od dnia”;
 • brak informacji o wydaniu odpowiednika;
 • niepodanie informacji o uprawnieniu dodatkowym;
 • nieterminowe przekazanie danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept;
 • sprawozdanie danych osoby wydającej lek niezgodnie ze stanem faktycznym;
 • podanie w danych o obrocie innego numeru kodowego EAN niż faktyczny dla wydanego leku gotowego lub kod(u) – postaci leku recepturowego zapisanego na recepcie;
 • podanie w danych o obrocie innej ceny hurtowej brutto leku lub surowca farmaceutycznego; podanie w danych o obrocie innej ilości surowca farmaceutycznego niż widniejąca na druku taksacyjnym;

Kontrolerzy stwierdzili również przypadki braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece, nieprzedstawienia recept do kontroli, braku przedstawienia podstawy dokonania korekty stanu magazynowego „aktualizacja kart zakupów” w postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktów leczniczych przewyższał ich przychód oraz braku faktur zakupu leków.

Źródło: NFZ

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Polska podpisała Konwencję Rady Europy przeciwko handlowi ludzkimi narządami Polska podpisała Konwencję Rady Europy przeciwko handlowi ludzkimi narządami

25 i 26 marca 2015 r. w Santiago de Compostela (Hiszpania) odbyła się Międzynarodowa Konferencja Wys...

CBA uderzyło w „mafię lekową”. Zatrzymano 7 osób, w tym właściciela sieci aptek CBA uderzyło w „mafię lekową”. Zatrzymano 7 osób, w tym właściciela sieci aptek

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozbili grupę przestępczą, która w latach 2017-20...

Od dziś obowiązuje nowa lista leków refundowanych Od dziś obowiązuje nowa lista leków refundowanych

Od 1 września 2015 roku obowiązuje nowa lista leków refundowanych na której znalazło się 76 nowych p...