REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kontrowersje wokół EpiPenów. NHS zezwala na stosowanie przeterminowanej adrenaliny…

16 października 2018 11:00

Po tym jak 15-latka zmarła pomimo zastosowania EpiPena, lek ten znalazł się w centrum uwagi brytyjskich mediów. Koroner przeprowadzający sekcję zwłok dziewczyny stwierdził w swoim raporcie, że konieczne jest wprowadzenie zmian w leku, by zapobiec podobnym tego typu przypadkom w przyszłości.

EpiPen to wstrzykiwacz zawierający adrenalinę, stosowany w przypadku reakcji anafilaktycznych zagrażających życiu (fot. Shutterstock)

W lipcu 2016 roku 15-letnia Natasha Ednan-Laperouse doznała szoku anafilaktycznego w trakcie lotu do Nicei. Jego przyczyną było zjedzenie przez dziewczynę bagietki kupionej na lotnisku. Mimo, że ojciec podał jej aż dwa zastrzyki adrenaliny EpiPen, Natasha zmarła kilka godzin kilka godzin później w szpitalu. Koroner, który przeprowadził sekcję zwłok dziewczyny i badał przyczynę jej śmierci uznał, że przyczyną nieskuteczności leku była zbyt mała dawka oraz zbyt krótka igła EpiPena.

Budowa EpiPena wymaga zmiany?

W ostatecznym raporcie koroner Sean Cummings stwierdził, że preferowana długość igły w urządzeniach służących do wstrzykiwania adrenaliny to 25 mm. Tymczasem EpiPen, w swojej standardowej wersji, posiada igłę o długości 16 mm.

REKLAMA

– Użycie igły, która umożliwia podanie leku tylko podskórnie, a nie domięśniowo, w mojej opinii jest niebezpieczne – napisał Cummings w raporcie, wskazując że konkurencyjny wstrzykiwacz Emerade ma igłę o długości 24 mm.

REKLAMA

Zastrzeżenia koronera wzbudziła także dawka adrenaliny w EpiPenie, która wynosił 300 ug, podczas gdy produkt konkurencji zawiera 500 ug leku – i taka właśnie dawka jest rekomendowana w stanach zagrożenia życia.

W swoim raporcie Cummings przyznał, że konieczne są działania, aby w przyszłości nie zdarzyły się już takie wypadki, jaki miał miejsce w przypadku Natashy Ednan-Laperouse. Jednocześnie zaapelował w tej sprawie do Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency oraz firmy Pfizer.

Organizacje, do których został wysłany raport koronera mają czas do 3 grudnia, by ustosunkować się do przedstawionych wyników postępowania. Firma Pfizer wydała już swoje oświadczenie w tej sprawie, wyrażając swoje współczucie wobec rodziny zmarłej nastolatki.

– Zawsze staramy się w pełni współpracować z władzami, jednak w tym przypadku należy wskazać, że wątpliwości podnoszone przez koronera odnoszą się do procesu rejestracji leku w Wielkiej Brytanii i dlatego powinny być kierowane do posiadacza licencji – poinformował Pfizer, wskazując jako adresata zarzutów firmę Mylan.

REKLAMA

NHS zezwala na stosowanie przeterminowanych EpiPenów

Tymczasem NHS England wystosował komunikat do rodziców i opiekunów dzieci, które używają EpiPen Junior, wskazujący na możliwość zastosowania w nagłych przypadkach (przewlekłe alergie lub reakcje anafilaktyczne) leku po terminie jego ważności. W przypadku takiej sytuacji, rodzice mają jednak niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy.

– Przeterminowany Pen może dostarczyć do organizmu dziecka niższą dawkę adrenaliny, ale nie stwarza to niebezpieczeństwa i jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, niż brak jakiegokolwiek innego działania – czytamy w komunikacie.

Komunikat NHS związany jest z brakami nowych dostaw EpiPenów, z jakimi borykają się brytyjskie apteki. Wielu pacjentów ma po prostu problem z wymianą swoich przeterminowanych EpiPenów na nowe. Z podobnymi problemami borykają się także polscy pacjenci. Już w sierpniu Gazeta Wyborcza sygnalizowała, że od miesiąca w aptekach nie można kupić zastrzyków EpiPen Junior (czytaj więcej: W aptekach brakuje leku, który ratuje życie dzieci. Zamiennika brak?).

Źródła:

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Zarządzenie NFZ w sprawie zawierania i realizacji umów na zaopatrzenie w wyroby medyczne Zarządzenie NFZ w sprawie zawierania i realizacji umów na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Śląska Okręgowa Izba Aptekarska poinformowała ukazaniu się zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narod...

PASMI obejmuje przewodnictwo nad Sądem Dyscyplinarnym przy Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety PASMI obejmuje przewodnictwo nad Sądem Dyscyplinarnym przy Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety

Przez najbliższe 6 miesięcy PASMI będzie przewodniczyło Sądowi Dyscyplinarnemu powołanemu przy Kodek...

KOWAL: Zaczęliśmy później, ale zakończymy w terminie KOWAL: Zaczęliśmy później, ale zakończymy w terminie

9 lutego 2019 roku uruchomiony zostanie system weryfikacji autentyczności produktów leczniczych. O z...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz