REKLAMA
Magazyn mgr.farm

KRRiT walczy z reklamami suplementów diety

27 listopada 2019 10:56

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zauważyła, że problemem stała się duża liczba reklam suplementów diety w mediach. To właśnie one często wprowadzają Polaków w błąd i bezpośrednio wpływają na ich wybory zakupowe w aptekach. W związku z tym KRRiT zainicjowało zmiany dotyczące samoregulacji reklam suplementów, które wchodzą w życie 1 grudnia 2019 r.

suplementy diety powinny być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach (fot. Shutterstock)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zauważyła, że problemem stała się duża liczba reklam suplementów diety w mediach (fot. Shutterstock).

Jak twierdzi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, sektor reklamy farmaceutyków i suplementów diety w Polsce z 12,1% udziałem w rynku reklamy plasuje się na drugim miejscu zaraz za sektorem handlu. Ma to odzwierciedlenie w liczbie reklam wyrobów medycznych, suplementów diety oraz leków bez recepty w mediach. W oczywisty sposób przekłada się to na konsumpcję tego rodzaju produktów. Jak pokazują ostatnie badania, 72% Polaków deklaruje spożywanie suplementów diety (czytaj również: Od 1 stycznia zmiany w reklamach telewizyjnych suplementów diety).

Niska świadomość konsumentów

Zwiększająca się sprzedaż produktów tego sektora nie jest jednak spowodowana szczególnie złym stanem zdrowia Polaków w porównaniu z obywatelami innych krajów, ale raczej niską świadomością różnic w działaniu leków, suplementów diety czy wyrobów medycznych – czytamy w piśmie KRRiT. Jak się okazuje, istotnym źródłem wiedzy na temat m.in. suplementów są właśnie przekazy handlowe. Zatem trzeba zwrócić szczególną uwagę na rzetelność reklam i sposób, w jaki informują o walorach prezentowanych produktów. Na jakość reklam tego typu produktów od wielu lat zwracają uwagę lekarze, farmaceuci, dietetycy i naukowcy. Wskazują m.in. na negatywne skutki wykorzystywania w reklamach wizerunku i autorytetu osób reprezentujących zawody medyczne, które ma na celu wzmocnienie wiarygodności produktów.

REKLAMA

Aby poprawić komunikację marketingową tego sektora, podejmowane były liczne inicjatywy przez różne instytucje i środowiska. W marcu 2014 roku odbyła się wspólna Konferencja Narodowego Instytutu Leków i Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia. Jej uczestnicy stwierdzili, że reklamowane produkty często nie spełniają wymogów jakościowych i nie zapewniają bezpieczeństwa pacjentów. W związku z tym w te działania włączyła się również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zaproponowała prace nad kodeksem dobrych praktyk w zakresie reklamy suplementów diety (czytaj również: UOKiK: reklama suplementów diety – czy możliwa jest samoregulacja?).

REKLAMA

Coraz więcej skarg na reklamy

W 2015 roku Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku ze skargami na jakość reklam suplementów i farmaceutyków wystosował pisma do różnych urzędów, w tym UOKiK i GIF. Poprosił o informację o liczbie skarg i problemach, które zgłaszają konsumenci w sprawie reklam. Okazało się, że takich skargi jest coraz więcej. UOKiK wraz z Państwową Inspekcją Sanitarną wystosował list do 315 producentów i dystrybutorów suplementów diety. Przypomnieli w nim, że reklama nie może wprowadzać w błąd i wykorzystywać niewiedzy oraz nieświadomości konsumentów. Ponadto suplementom nie można przypisywać właściwości leczniczych, ponieważ są środkami spożywczymi.

KRRiT przygotowała analizę „Emisja przekazów handlowych produktów zdrowotnych i leków w programach telewizyjnych”. Potwierdziła ona, że odbiorcy nie są właściwie informowani o tym, czy reklamowany produkt jest lekiem, suplementem czy innym wyrobem. W dodatku w tych reklamach występują także osoby ze środowiska medycznego (czytaj więcej: Nie będzie już lekarzy i farmaceutów w reklamach suplementów diety?).

Poprzez umieszczenie informacji o dawkowaniu, pochodzeniu i składzie oraz wpływie na przebieg choroby lub jej objawach reklamy suplementów zawierały sugestie, że konsument ma do czynienia z preparatami leczniczymi – dodaje Krajowa Rada. W 2016 roku Naczelna Rada Lekarska w liście do Ministra Zdrowia domagała się ograniczeń w zakresie reklamy żywności oraz wyrobów medycznych i wyeliminowania wykorzystywania wizerunku osób posiadających wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne. Wskazano także, że nieograniczona swoboda reklamowania tego rodzaju produktów może doprowadzić do ich nadmiernego spożycia, co nie jest korzystne dla zdrowia.

Zasady porozumienia nadawców

W lutym 2017 roku Najwyższa Izba Kontroli opracowała raport dotyczący regulacji rynku suplementów diety. Analiza wykazała potrzebę pilnej regulacji tego sektora, gdyż reklamodawcy stosują praktyki sugerujące lecznicze działania suplementów. W raporcie zaproponowano wprowadzenie m.in. zakazu wykorzystywania wizerunku osób ze środowiska medycznego i farmaceutycznego, obowiązku umieszczania na opakowaniach suplementów diety oraz w ich reklamie, także telewizyjnej, czytelnego napisu „suplement diety”. Wobec braku rozwiązań o charakterze legislacyjnym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpoczęła konsultacje z przedstawicielami rynku nadawców organizując w czerwcu 2018 roku konferencję poświęconą problemowi reklam suplementów diety, wyrobów medycznych oraz żywności specjalnego przeznaczenia.

REKLAMA

Celem spotkania było zainicjowanie samoregulacji w tym obszarze (czytaj więcej: Zakaz reklamy leków i suplementów spowoduje ogromne straty). Polscy nadawcy telewizyjni zdecydowali się wesprzeć tę inicjatywę. Efektem współpracy nadawców z KRRiT jest właśnie Porozumienie Nadawców w sprawie rozpowszechniania reklam suplementów diety. Nadawcy zobowiązują się w nim m.in. do nieemitowania reklam suplementów przed i po audycjach dla dzieci. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia reklama taka nie może wprowadzać odbiorców w błąd przez wskazywanie na właściwości lecznicze suplementu, nie może sugerować zastąpienia leczenia lub konsultacji medycznej i wskazywać jego wpływ na poprawę stanu zdrowia; nie może być łączona w jednym bloku reklamowym z reklamą produktu leczniczego, nie może pojawiać się w niej wizerunek i rekomendacje osób reprezentujących zawody medyczne. Nie mogą się także w reklamie pojawiać nazwy chorób nieistniejących czy sugestie, że suplementy mogą wpływać na ich leczenie, a także miejsca budzące skojarzenia z wykonywaniem zawodów medycznych – czytamy. Porozumienie zostało podpisane 25 listopada i zacznie obowiązywać od 1 grudnia 2019 r.

Źródło: IK/KRRiT

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Suplementy diety tylko z apteki Suplementy diety tylko z apteki

Profesor Iwona Wawer jest autorytetem w Polsce, jeśli chodzi o wiedzę na temat suplementów diety. Od...

“Dekalog suplementacji”, czyli jak i kiedy brać suplementy diety? “Dekalog suplementacji”, czyli jak i kiedy brać suplementy diety?

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował materiał edukacyjny dotyczące prawidłowego stosowania suple...

Rynek apteczny wymaga priorytetowego traktowania przez Ministerstwo… Rynek apteczny wymaga priorytetowego traktowania przez Ministerstwo…

"Klienci aptek muszą mieć stuprocentowe zaufanie do tego, że dany punkt apteczny wyda mu lekarstwa b...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz