REKLAMA
czw. 27 września 2018, 07:50

Lekarze odmawiają podawania szczepionek przyniesionych przez pacjentów z apteki!

Przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zapowiadają, że do czasu wprowadzenia konkretnych zasad placówki podstawowej opieki zdrowotnej nie będą szczepić pacjentów żadną przyniesioną w ręku przez pacjenta szczepionką. Ich zdaniem tego typu praktyka naraża bezpieczeństwo pacjentów.

Lekarze PPOZ zwrócili się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych celem zapobieżenia powyższym problemom, co w ich ocenie jest niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa polskich pacjentów i całego systemu zdrowia. (fot. Shutterstock)

– Nie możemy ryzykować zdrowiem i życiem naszych pacjentów, co potwierdza również stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w przekazanym piśmie… Lekarze i świadczeniodawcy skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia ponownie zwrócili się z pismem do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, w którym domagają się uregulowań prawnych dotyczących stosowania refundowanych szczepień przeciwko grypie dla pacjentów 65 plus, o co również już wystąpił GIS – poinformowała Bożena Janicka, prezes PPOZ nawiązując do stanowiska, które niedawno wydał Główny Inspektor Sanitarny (czytaj więcej: Sanepid za sprzedażą szczepionek w gabinetach lekarskich).

Lekarze w liście do Ministra Zdrowia wskazują na ryzyko związane z niezachowaniem łańcucha chłodniczego, a jednocześnie wynikającą z tego sprzeczność prawną.

– Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia szczepionka jest refundowana na receptę, a jednocześnie Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach rygorystycznie nakazuje nadzór profesjonalisty nad zachowaniem łańcuch chłodniczego, czyli szczepionka noszona bez nadzoru temperatury mija się z obowiązującym prawem, a tym samym bezpieczeństwem dla pacjenta – podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Do czasu wprowadzenia konkretnych zasad placówki podstawowej opieki zdrowotnej nie będą szczepić pacjentów żadną przyniesioną w ręku szczepionką

Decyzją Ministra Zdrowia pacjenci powyżej 65 roku życia mają zagwarantowaną refundację w wysokości 50 procent na zalecaną szczepionkę przeciwko grypie.

– Popieramy takie rozwiązanie jak refundowanie szczepionek przeciw grypie, czekamy na nie od lat, czekamy na dalsze np. u dzieci do 6 roku życia, ale jednocześnie jesteśmy zaniepokojeni taką postawą Ministra, który wręcz uniemożliwił nam jej bezpieczne stosowanie. Szczepionka jest produktem szczególnym i musi być przechowywana i transportowana pod nadzorem – tylko w temperaturze między 2 a 8 stopni C. Noszenie szczepionki bez nadzoru temperatury czyli przerwany tzw. „łańcuch chłodniczy” określony w przepisach prawa farmaceutycznego, to zagrożenie dla pacjenta, co wskazuje również w piśmie Główny Inspektor Sanitarny, a my zgłaszamy to od tygodni – mówią lekarze PPOZ.

Ich zdaniem bezpieczną metodą wykonywania szczepień powinno być dokonywanie zakupu przez placówki medyczne, który gwarantuje zachowanie łańcucha chłodniczego. Tak wszystkie szczepienia są wykonywane od lat, hurtownia lub placówka Sanepid-u dla szczepionek obowiązkowych – placówka medyczna – bezpośrednie zastosowanie u pacjenta, wszystko z dokładnym nadzorowaniem temperatury.

Lekarze PPOZ zwrócili się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych celem zapobieżenia powyższym problemom, co w ich ocenie jest niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa polskich pacjentów i całego systemu zdrowia.

Swoje uwagi przekazali Ministrowi Zdrowia i Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia już 17 sierpnia, kolejne 30 sierpnia, a obecnie przekazują ponownie swoje stanowisko wraz ze stanowiskiem GIS, który wskazuje wprost możliwe rozwiązania prawne, konieczne do pilnego wprowadzenia (czytaj więcej: Sanepid za sprzedażą szczepionek w gabinetach lekarskich).

– Zastosowanie refundowanej szczepionki przeciwko grypie jest wielkim krokiem naprzód w walce z grypą, ale nadzór chłodniczy nad szczepionką jest gwarantem bezpieczeństwa dla pacjenta i placówek wykonujących szczepienia, wynikającym wprost z obowiązującego prawa i zaleceń medycznych. Dlatego dziwi stanowisko Ministra Zdrowia, który wprowadza refundacje szczepionki, nie stwarzając jednak warunków do jej bezpiecznego stosowania, jednocześnie milcząc i nie odpowiadając na kierowane od tygodni pisma i wnioski w tej sprawie. A może tak ma być i szczepionki refundowane niby są, a my jednak mamy nie szczepić? – pytają lekarze PPOZ.

Źródło: PPOZ[/url]