REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Leki na receptę będą dostępne w sprzedaży wysyłkowej? Zaskakująca decyzja posłów!

18 lipca 2018 03:50

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, posłowie przegłosowali poprawkę do ustawy Prawo farmaceutyczne, która dopuszcza prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza. Środowisko farmaceutyczne jest zaskoczone takim rozwiązaniem…

Posłowie w swojej interpelacji powołują się, na wycofany z ustawy art. 68 ust. 3, który wprowadzał możliwość sprzedaży wysyłkowej (fot. Shutterstock)

Wczoraj Komisja Zdrowia pracowała nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie w Polsce tak innowacyjnych projektów jak e-recepta czy Internetowe Konto Pacjenta. W trakcie wczorajszego posiedzenia posłowie zgłosili jednak kilka poprawek do projektu, które mocno zaskoczyły środowisko farmaceutyczne.

[h4]Rewolucja w sprzedaży wysyłkowej leków?[/h4]

REKLAMA

Jedna z ważniejszych poprawek została zgłoszona przez posła Tomasza Latosa (PiS) i dotyczyła wprowadzenia do artykułu 68 ustawy Prawo farmaceutyczne zapisów dopuszczających prowadzenie przez apteki i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży leków wydawanych na receptę. Co ciekawe ma ona być możliwa tylko w sytuacji gdy leki te przepisano osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności. Posłowie przegłosowali poprawkę, która brzmi w następujący sposób:

REKLAMA
______________

Art. 68.
ust. 3. Dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych:


 • bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta;

 • z przepisu lekarza, jeżeli produkty te zostały przepisane osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.

(…)
ust. 3n. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, weryfikacja posiadania orzeczenia o niepełnosprawności może nastąpić na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę dokonującą zakupu produktów leczniczych.

______________

– Popieramy jednoznacznie tę poprawkę. Jej celem jest umożliwienie sprzedaży wysyłkowej leków na receptę na rzecz osób niepełnosprawnych – argumentował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Treść i fakt poparcia poprawki przez posłów zostały jednak skrytykowane w mediach społecznościowych przez farmaceutów – w tym członków Naczelnej Rady Aptekarskiej.

REKLAMA

– Poprawka o wysyłkowej sprzedaży leków na receptę jest fatalnym wyłomem, niekonsultowanym z kimkolwiek. Żeby jeszcze przyniósł polityczne korzyści ale nie przyniesie bo niepełnosprawni nie będą chętni do płacenia za przesyłkę z monitoringiem temperatury – napisał Michał Byliniak, wiceprezes NRA. – Bo chyba nikt nie planuje wysyłać leków inaczej niż w bezpieczny sposób. Chętnie zobaczę opinię GIF w tej materii albo w ogóle jakąkolwiek fachową opinię.

Farmaceuci zwracają uwagę, że taka konstrukcja przepisów sprawia, że zawężenie grupy odbiorców do pacjentów niepełnosprawnych będzie można bardzo łatwo obejść.

– Niepełnosprawni z oświadczenia. Czyli wystarczy dodać checkbox przy zamówieniu w aptece internetowej „oświadczam, że jestem osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, aby otrzymać zamówione leki kurierem” – zauważa ekspert, którego o opinię poprosiła redakcja MGR.FARM.

– Narkotyki, psychotropy, insuliny na oświadczenie pozbawione sankcji karnej na recepty, które teraz podrabia zdolniejszy gimnazjalista – kwituje pomysł posłów Michał Byliniak. – Kurier wszystko zweryfikuje albo za pieniądze niepełnosprawnych albo za setki milionów złotych z kasy publicznej. Bo tyle kosztuje farmalogistyka.

[h4]Ministerstwo Zdrowia będzie monitorować dyżury aptek?[/h4]

Oprócz wspomnianej poprawki, posłowie pozytywnie zaopiniowali również inną, niezwykle ciekawą zmianę – tym razem dotyczącą dyżurów aptek. W art. 94 po ust. 2 zaproponowali oni dodanie ust. 2a w brzmieniu:

2a. Rada powiatu przekazuje uchwałę, o której mowa w ust. 2, w postaci elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie 2 dni roboczych od dnia jej podjęcia.

Oznacza to, że każda uchwała dotycząca ustalenia harmonogramu dyżurów będzie musiała być zgłoszona do Ministerstwa Zdrowia. W jakim celu? Tego w trakcie posiedzenia Komisji nie wyjaśniono.

Zapis posiedzenia Komisji Zdrowia można obejrzeć pod TYM ADRESEM (czas ok. 16:29). Treść popartych przez Komisję poprawek można z kolei znaleźć pod TYM ADRESEM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Medyczna marihuana? Sativex mają na stanie w Polsce… 3 apteki Medyczna marihuana? Sativex mają na stanie w Polsce… 3 apteki

Farmaceutka Małgorzata Wagner prowadzi aptekę w Koninie, do której zjeżdża cała Polska. Tutaj pacjen...

Branża farmaceutyczna nie musi bać się kryzysu – tak wynika z raportu IQVIA Branża farmaceutyczna nie musi bać się kryzysu – tak wynika z raportu IQVIA

Najnowsze szacunki firmy analitycznej IQVIA mówią, że do 2023 roku wartość światowego rynku leków pr...

Posłanka opozycji pyta o ‚aptekę dla aptekarza’ i pomija istotne fakty… Posłanka opozycji pyta o ‚aptekę dla aptekarza’ i pomija istotne fakty…

Joanna Scheuring-Wielgus wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której pyta ile polskich ap...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz