REKLAMA
wt. 8 czerwca 2021, 08:55

Lista leków refundowanych co 3 miesiące, by usprawnić pracę aptek. Nadchodzą zmiany…

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się opis projektu DNUR – dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Są w nim zmiany, które od dawna postulowali też aptekarze. Niestety nie dotyczą one nowej tabeli marż na leki refundowane, ale częstotliwości publikacji ich wykazów.

Ministerstwo zdrowia w warszawie
Proponowane rozwiązania mają na celu poprawę dla pacjentów w zakresie zapewniania dostępu do produktów leczniczych o udowodnionej skuteczności (fot. MGR.FARM)

Projekt dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów na przełomie II i III kwartału tego roku. To oznacza, że prace nad nim będą toczyć się najprawdopodobniej w trakcie wakacji. Odpowiedzialny za jego opracowanie jest wiceminister Maciej Miłkowski, a zaplanowane w nim zmiany dotyczą wielu obszarów refundacji – również tych związanych bezpośrednio z aptekami (czytaj również: Kalendarz zmian na rynku aptecznym ustalony? Oto czego można się spodziewać…).

– Proponuje się wydłużenie terminu ogłaszania obwieszczenia refundacyjnego z dwóch miesięcy do trzech miesięcy. Zmiana ta znacznie usprawni pracę oraz umożliwi lepsze planowanie zakupów w aptekach. Polscy farmaceuci wielokrotnie bowiem zwracali uwagę, że tak częsta zmiana listy refundacyjnej (co 2 miesiące) nie sprzyja stabilności ich pracy oraz znacząco utrudnia gospodarowanie lekami – wyjaśnia resort zdrowia w opisie projektu DNUR.

Jak wskazuje Ministerstwo, w obawie przed zmianą sztywnych cen (i ewentualnymi stratami) apteki ograniczały wielkość asortymentu. To znacząco wpływało na dostępność do leków oraz sprawiało, że wydłużał się czas, w jakim pacjenci mogli zrealizować receptę (czytaj również: Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi prac nad zmianami marż aptecznych. Są „dodatnie”…).

– Rodziło to niezadowolenie wśród pacjentów oraz niepokojące przerwy w terapii niesprzyjające jej bezpieczeństwu, ani skuteczności. Częste zmiany mogły też prowadzić do niedoinformowania personelu medycznego w zakresie nowych refundowanych produktów i ich wskazań – twierdzi resort.

Bezpieczeństwo Lekowe Polski

Nowelizacja ma wprowadzić do ustawy refundacyjnej nową instytucją, jaką będzie mechanizm pozwalający zwiększyć znaczenie wpływu działalności inwestycyjnej wnioskodawcy (firmy ubiegającej się o refudację swojego leku) w zakresie związanym z ochroną zdrowia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Podmioty takie będą mogły otrzymać w ramach refundacji pewne premie.

Bezpieczeństwo Lekowe Polski (BLP) będzie określało zasady na jakich będą kwalifikowani do niego przedsiębiorcy oraz sposób ustalania wag i kryteriów branych pod uwagę. Proces ten będzie prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach skromnych możliwości zarządzania tym procesem w systemie refundacji leków – czytamy w opisie projektu.

Minister Zdrowia będzie mógł wskazać w ramach procesu refundacyjnego dodatkowe korzyści dla przedsiębiorców zakwalifikowanych do tego programu. Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o zastosowanie do nich od jednego do wszystkich premii w zależności od tego jak zaawansowany jest proces produkcji leków i czy do jego wytwarzania wykorzystuje się substancje czynna produkowaną w Polsce (czytaj również: Do tej pory bezpieczeństwo lekowe było iluzoryczne. Czy to się zmieni?).

– Na podstawie tego rankingu minister właściwy do spraw zdrowia będzie wydawał postanowienie, w którym przyzna lub odmówi objęcia rozpatrywanego wniosku o objęcie refundacją preferencyjnymi warunkami jego rozpoznania. Wprowadzone rozwiązanie zobliguje wszystkie instytucje rozpatrujące wniosek o objęcie refundacją do stosowania się, do wydanego postanowienia ministra właściwego do spraw zdrowia, na dalszych etapach jego procedowania – czytamy w opisie projektu.

Nowe zasady tworzenia budżetu na refundację

Proponowane przepisy zmieniają sposób tworzenia całkowitego budżetu na refundację, zapewniając jednocześnie większą niż dotychczas przewidywalność tego budżetu. Całkowity budżet na refundację będzie wynosił – jak dotychczas – nie więcej niż 17% sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie on uwzględniał środki finansowe z instrumentów dzielenia ryzyka oraz z ustawowego paybacku.

– Proponuje się także odejście od wskazywania w rozporządzeniu Ministra Zdrowia sposobu podziału środków finansowych, które stanowią wzrost całkowitego budżetu na refundację w roku rozliczeniowym w stosunku do całkowitego budżetu na refundację w roku poprzednim, i w tym celu uchyla się upoważnienie do wydania przedmiotowego rozporządzenia – czytamy w opisie projektu.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Zróbmy bilans osiągnięć. Nowa tabela marż - Płatne dyżury - Szczepienie odpłatne w aptekach - Odpłatna opieka farmaceutyczną- Mam odpowiedź dlaczego prawie 25 procent mojego roku nie pracuje w zawodzie
Nie bójmy się tego nazwać. Toż to rewolucja.
Za często te rewolucje mają miejsce. 3 miesiące to krótki okres czasu.
No! Wreszcie. 1 miesiąc dodatkowego spokoju :)
Super tylko po co dodawać 30 odpowiednik, czy refundowane importy? Potem sprawdzaj kody EAN przy wydawaniu. Już kilka mieliśmy problem bo kart leku wypadła z listy i wytłumacz to starszej osobie, że musi iść po nowy kod. Bo ten już tylko na 100 %.