REKLAMA
wt. 3 marca 2015, 09:32

Lubuski WIF przypomina

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że w przypadku stwierdzenia dystrybucji oraz namawiania pacjentów przez pracowników apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do uczestnictwa w programie lojalnościowym lub w innej formie reklamy, Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny będzie kierował osobę odpowiedzialną do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej odpowiedniej Izby Aptekarskiej.

Przypomina ponadto, że, 27 sierpnia 2014 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt II GSK 1000/13, oddalający skargę złożoną wobec wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 2463/12, którym Sąd utrzymał w mocy decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki w formie programu lojalnościowego.

Treść wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C770FC7AE0

źródło: www.farmacja-gorzow.pl