REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Magazyn dla farmaceutów tworzony z pasją i odpowiedzialnością…

12 czerwca 2019 12:59

Mijające miesiące były niezwykle gorące na rynku aptecznym. Wdrożenia kolejnych systemów w aptekach (PLMVS, ZSMOPL, e-recepta), zaskakujące wyroki sądów, UOKiK przyglądający się działalności firm farmaceutycznych i kolejne nowelizacje przepisów skutecznie podnosiły temperaturę w środowisku farmaceutów. Czy druga połowa 2019 roku będzie równie emocjonująca…?

O tym wszystkim, co na bieżąco dzieje się na rynkach aptecznym oraz farmaceutycznym, można przeczytać w serwisie MGR.FARM. Nasza redakcja codziennie w pocie czoła i z pasją przygotowuje publikacje, które niejednokrotnie wywołują burzliwe dyskusje w środowisku farmaceutów i są cytowane przez media ogólnopolskie. To właśnie dzięki tej pasji, ale i poczuciu odpowiedzialności, serwis MGR.FARM cieszy się obecnie największą grupą stałych czytelników spośród wszystkich branżowych portali internetowych. Za to zaufanie, jakim obdarzają nas wszyscy Czytelnicy, jesteśmy dozgonnie wdzięczni.

Równie wiele pasji wkładamy w tworzenie magazynu MGR.FARM – największego na ten moment czasopisma dla farmaceutów. Chcemy, aby był to magazyn ekskluzywny i praktyczny zarazem. Taki, na który czeka się z niecierpliwością i który nigdy nie zawodzi pokładanych w nim nadziei. Głęboko wierzymy, że właśnie taki jest ten numer…

REKLAMA

Aptekarz w Sejmie!

A w nim ekskluzywny wywiad z Pawłem Rychlikiem – farmaceutą, który od niespełna kilku miesięcy zasiada w sejmowych ławach. To pierwszy przedstawiciel tego zawodu w Sejmie od kilku lat. Czy zamierza wesprzeć legislacyjne inicjatywy, na których zależy farmaceutom? Co sądzi o kluczowych dla naszego środowiska sprawach? O co proszą go farmaceuci? Te i inne pytania zadaliśmy mu pod koniec maja – już po zakończeniu intensywnej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

REKLAMA

W ostatnich miesiącach rynek apteczny rozgrzewały również doniesienia dotyczące „rewolucyjnego” wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stwierdził on bowiem, że w aptece zawsze powinien być farmaceuta z uprawnieniami (stażem) do pełnienia funkcji jej kierownika. Ten wyrok podzielił środowisko, ale też sprawił, że głos w jego sprawie zabrały liczne organizacje skupione wokół rynku aptecznego, jak również Ministerstwo Zdrowia. Postanowiliśmy przyjrzeć się wszystkim głosom i opiniom, jakie pojawiły się w tym temacie.

 

Sporo w ostatnim czasie mówiło się też o zaskakujących i kontrowersyjnych decyzjach wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych – głównie w kontekście łamania zakazu reklamy aptek. W najnowszym numerze MGR.FARM postanowiliśmy więc skupić się na orzecznictwie Inspekcji Farmaceutycznej dotyczącym funkcjonowania aptek na… Facebooku. Okazuje, się, że media społecznościowe coraz częściej budzą zainteresowanie kontrolerów. Co szczególnie zwraca ich uwagę? Co może robić apteka na Facebooku? Jak duże kary grożą za reklamę w mediach społecznościowych? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w artykule „Apteka na Facebooku”.

Aktualne tematy

W najnowszym numerze magazynu MGR.FARM podpowiadamy również „Jak przetrwać na rynku” i piszemy o „Nowych uprawnieniach Inspekcji Farmaceutycznej”. Wyjaśniamy też na co pozwalają aktualne przepisy, gdy „Brak danych na recepcie”. A dla fanów niesamowitych historii z dziedziny farmacji polecamy nieznaną historię „Polowania na cholesterol” i „Epoki posterydowej”.

REKLAMA

Wielbicielom lżejszych tematów polecamy odsłonę „lifestyle” naszego magazynu, gdzie między innymi czeka druga część wciągającego opowiadania farmaceuty Thomasa Arnolda – „Magister”. Co ciekawe w tym numerze MGR.FARM opisujemy historię innego piszącego farmaceuty, Piotra Liany, który ma „Kryminał we krwi”, a i w jego książkach śladów krwi nie brakuje!

Oto najnowszy numer magazynu MGR.FARM. Życzymy przyjemnej lektury.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Co farmaceuta ma w domowej apteczce? Co farmaceuta ma w domowej apteczce?

W rzeszowskim radiu młoda redaktorka w audycji z cyklu „Po drugiej stronie zawodu” przyglądała się p...

Kwiecień był dla aptek gorszy od marca Kwiecień był dla aptek gorszy od marca

W porównaniu do marca roku sprzedaż w kwietniu zmniejszyła się we wszystkich segmentach oferowanych ...

Apteka powinna być kojarzona z profesjonalną opieką Apteka powinna być kojarzona z profesjonalną opieką

Dr hab. Marcin Czech z początkiem sierpnia objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz