REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Małgorzata Pietrzak: Nie walczymy z farmaceutami, tylko nielegalnymi działaniami sieci

13 lutego 2017 10:17

Prezes Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy oraz wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w wywiadzie dla Gazety Pomorskiej opowiada o działaniach samorządu aptekarskiego i procedowanej w Sejmie nowelizacji Prawa farmaceutycznego.

Małgorzata Pietrzak: Nie walczymy z farmaceutami, tylko nielegalnymi działaniami sieci

Popieramy projekt nowelizacji ustawy „Prawo farmaceutyczne”, przygotowany przez posłów PiS – deklaruje Małgorzata Pietrzak. – Uważamy, że nowe przepisy uregulowałby istotne na rynku farmaceutycznym sprawy. Na pewno zahamowałyby proces otwierania nowych aptek w miastach. Proszę zwrócić uwagę, że apteki nie powstają na wsiach i w małych miasteczkach. Co innego w miastach. Młody farmaceuta nie ma szansy, by zaistnieć na rynku w dużym mieście. Nawet jak otworzy aptekę, to obok zaraz wyrasta placówka sieciowa, więc swoją musi zamknąć i zostaje z długami. Ci, którzy są przeciwni mówią, że zmiana ta „zabetonuje” rynek, a młodzi nie będą mieli szansy. To nie prawda. Mamy listy od młodych farmaceutów, którzy popierają ten projekt. Oni teraz nie są w stanie zaistnieć na rynku. Jako samorząd uważamy, że właśnie w małych miejscowościach pojawią się młodzi farmaceuci.

Wiceprezes NRA odniosła się w rozmowie do zarzutów przeciwników zmian na rynku aptecznym, którzy twierdzą, że samorząd aptekarski broni tylko własnej grupy zawodowej:

– W wielu krajach UE są takie obostrzenia, że tylko magister farmacji może otworzyć aptekę. Tak jest w Niemczech, Hiszpanii czy we Francji. Farmaceuta to zawód zaufania publicznego. Odpowiadamy swoim prawem wykonywania zawodu.

Małgorzata Pietrzak przyznaje, że dla farmaceuty posiadającego własną aptekę, jest to biznes i miejsce pracy, z którego musi utrzymać rodzinę.

– Nikt z nas nie pracuje charytatywnie. Ale nam, przez sześć lat studiów wpaja się jeszcze pewne zasady – przypomina Pietrzak. – Najpierw jest pacjent, potem biznes! Nie mając nad sobą marketingowca, który mówi, że dziś to czy tamto jest „chorobą miesiąca”, więc mamy sprzedać te a nie inne leki, nikt z nas nie będzie polecał czegoś, na czym mamy większą marżę. Jeśli w swojej aptece farmaceuta będzie zatrudniał innego farmaceutę, to nie będzie od niego żądał zachowań niezgodnych z etyką zawodową.

Zdaniem wiceprezes NRA proponowane zmiany nie podzielą środowiska farmaceutów, gdyż działania samorządu nie są nastawione przeciwko farmaceutom pracującym w aptekach sieciowych.

– Nie walczymy z farmaceutami, tylko nielegalnymi działaniami sieci i ich właścicielami. Farmaceuci pracujący w sieciach sygnalizują nam, jakie dostają zalecenia – mówi Magłorzata Pietrzak w wywiadzie dla Gazety Pomorskiej.

Farmaceutka odniosła się również do zarzutów przeciwników zmian na rynku aptecznym, mówiącym, że w ich wyniku ceny leków pójdą w górę.

– To nieprawda. Faktycznie apteki sieciowe mają obniżone ceny na niektóre leki. Jednak co innego wynika z tzw. koszyka zakupowego. Okazuje się, że w pojedynczej aptece wartość koszyka to 44 zł, a w sieciowej 60 zł.

Pietrzak zwraca uwagę, że pacjent, który idzie do apteki sieciowej nie zdaje sobie sprawy z tego, że wychodzi z workiem niechcianych leków, co jest wynikiem tzw. „przykasówki”. Mechanizmy marketingowe stosowane w aptekach sieciowych sprawiają, zdaniem wiceprezes NRA, że pacjent nie zdaje sobie sprawy, iż jest traktowany jak portfel na dwóch nogach.

Przedstawicielka samorządu aptekarskiego przypomniała też o liście, który Ambasadorowie Izraela, Kanady, USA i Litwy napisali w obronie interesów swoich firm.

– Proszą, by przyjrzeć się tej ustawie. Chcą, by projekt nie był tak szybko procedowany, tylko w tak zwanej dużej ustawie jako projekt rządowy. Te państwa mają u nas swoje sieci – Litwa to Euroapteki i Polonez, Izrael to Superfarm. Dlatego bardzo ich to interesuje, co się na rynku farmaceutycznym dzieje. Superfarm chce otworzyć 200 -300 aptek w Polsce. Właściciele chwalą się, że w naszym kraju ich sieć świetnie się rozwija (podobnie jak w Chinach) i dzięki temu mogą mieć u siebie tańsze leki – mówi Pietrzak.

Cały wywiad można przeczytać na stronie Gazety Pomorskiej

Źródło: Gazeta Pomorska

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Koncerny farmaceutyczne wykorzystują media w naciskach na Ministerstwo Zdrowia? Koncerny farmaceutyczne wykorzystują media w naciskach na Ministerstwo Zdrowia?

W wywiadzie dla Gazety Polskiej, Minister Zdrowia stwierdził, że koncerny farmaceutyczne wykorzystuj...

PharmaNET krytykuje pomysł ministra PharmaNET krytykuje pomysł ministra

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET z zaskoczeniem i niepokojem przyjął zapowiedź wiceministra ...

UM w Poznaniu: wolne miejsca na Studiach Podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii” UM w Poznaniu: wolne miejsca na Studiach Podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii”

Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu informuje o kilku wolnych miejscac...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz