Mało asertywny kierownik apteki naraża się na przykre konsekwencje

9 sierpnia 2018 07:14

„Bywa, że kierownik apteki zgadza się z każdą decyzją pracodawcy, ponieważ boi się utraty pracy. W ten sposób sam stawia się na przegranej pozycji, gdyż nie mając wpływu na funkcjonowanie apteki i tak ponosi za nią pełną odpowiedzialność” – pisze Natasza Staniak z Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Limit finansowy do jakiego kierownik apteki odpowiada za straty materialne apteki zależny jest od formy zatrudnienia (fot. Shutterstock)

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała opracowanie autorstwa dr n. farm. Nataszy Staniak pt. „Kierownik apteki – wymagania i odpowiedzialność. Można dowiedzieć się z niego dlaczego niekorzystnie jest podpisywać umowę-zlecenie oraz kto odpowiada za obecność farmaceuty na każdej zmianie w aptece w sytuacji, gdy kierownik apteki jest na urlopie, a także jakie według Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej POIA nieprawidłowości związane z wykonywaniem obowiązków kierownika apteki, najczęściej stwierdzano w ubiegłych latach.

– Bywa, że kierownik apteki zgadza się z każdą decyzją pracodawcy, ponieważ boi się utraty pracy. W ten sposób sam stawia się na przegranej pozycji, gdyż nie mając wpływu na funkcjonowanie apteki i tak ponosi za nią pełną odpowiedzialność – pisze Natasza Staniak. – Mało asertywny kierownik, wykonując pod presją, polecenia niezgodne z prawem lub z Kodeksem Etyki Aptekarza, naraża się na przykre konsekwencje. Warto zwrócić uwagę, że w tej sytuacji sam pracodawca, niebędący farmaceutą ryzykuje mniej, zwłaszcza gdy kierownik zatrudniony jest w oparciu o umowę cywilno-prawną. W przypadku np. złamania zakazu reklamy apteki, przedsiębiorca będzie odpowiadał przed WIF. Z kolei kierownik apteki może zostać ukarany dyscyplinarnie. Jeśli właściciel apteki jest jednocześnie farmaceutą i kierownikiem apteki, może zostać ukarany podwójnie.

Autorka zwraca uwagę, że to kierownik apteki powinien dbać np. o zapewnienie stałej obecności magistra farmacji w aptece, wliczając w to okres dyżurów czy też wakacji.

– Stwierdzony przez inspektorów farmaceutycznych brak magistra farmacji w aptece może skutkować unieruchomieniem apteki i skierowaniem sprawy do rzecznika – pisze Staniak. – W tego typu sytuacjach kierownik, dla własnego bezpieczeństwa, powinien przedłożyć na piśmie właścicielowi informację, że w określonym czasie należy zwiększyć zatrudnienie farmaceutów lub np. skrócić godziny otwarcia apteki w okresie urlopowym.

Limit finansowy do jakiego kierownik apteki odpowiada za straty materialne apteki zależny jest od formy zatrudnienia.

Jeśli zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, a narazi właściciela apteki, na straty finansowe wynikające z  nieprawidłowego wypełniania obowiązków z winy nieumyślnej, odpowiada za nie przed pracodawcą kwotą równą maksymalnie trzem miesięcznym pensjom – art. 119 w zw. z art. 114 Kodeksu Pracy ( t.j. Dz.U. 2018, poz. 917). Dotyczy to także ewentualnych zwrotów refundacji. Jeżeli jednak pracownik wyrządzi pracodawcy szkodę z winy umyślnej jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości art. 122 Kodeksu Pracy. Pracodawca musi udowodnić pracownikowi zawinione działanie lub zaniechanie w wyniku, którego doszło do powstania szkody.

Z kolei w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, kierownik nie podlega Kodeksowi pracy lecz Kodeksowi cywilnemu i z w związku z zapisem zawartym w art. 415 Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz.U. 2017r, poz. 459z późn. zm.) w brzmieniu: „Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia” – poniesie odpowiedzialność, niezależnie od tego czy wina była umyślna czy nieumyślna. Odpowiedzialność ta jest też – co do zasady – bez ograniczeń w zakresie kwoty pieniędzy jaką może rościć właściciel apteki z tytułu poniesionych szkody.

Więcej na ten temat na stronach Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Farmaceuci dostają do podpisu weksle in blanco Farmaceuci dostają do podpisu weksle in blanco

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Naczelnej Izby Aptekarskiej, w sprawie protestu Konfederac...

Michał Byliniak nowym prezesem ORA w Warszawie Michał Byliniak nowym prezesem ORA w Warszawie

XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie dokonał wyboru nowego prezesa...

OPZZ chce przywrócenia kształcenia techników OPZZ chce przywrócenia kształcenia techników

W ramach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia RDS, w ostatnich dniach odbyło się kolejne p...