Magazyn mgr.farm

Marek Tomków wyjaśnia swoje stanowisko

25 maja 2015 20:02

Jestem członkiem NRA od siedmiu lat, jestem też sygnatariuszem wniosku sprzed kilku tygodni w którym wzywaliśmy Prezesa do pilnego nadzwyczajnego zebrania NRA, na którym mieliśmy rozmawiać o proteście. Temat jak zwykle został zlekceważony – pisze mgr farm. Marek Tomków w liście po burzy jaką niedawno wywołały jego słowa w sprawie protestu aptekarzy.

„Dziś słyszę, że NRA poparła protest jednogłośnie. Tyle że w grudniu, kiedy prace nad ustawą się rozpoczynały a nie w maju kiedy się skończyły. Osiemnastu członków rady w tym kilkunastu Prezesów wnosiło o pilne spotkanie w sprawie protestu, co trudno interpretować jako jednogłośne poparcie.

Skąd moje rozgoryczenie? To proste. Ta nowelizacja to w części moje dziecko.

(…) Skuteczność Prezesa NRA – zero wprowadzonych poprawek. Po przejściu przez Sejm, zaczęły się komunikaty Prezesa o rządzących, chodzących na pasku lobbystów i hurtowni mających apteki itp. Jakby nie zauważył, kto wniósł o nowelizację i że tej nowelizacji mogło w ogóle nie być! Nie było przecież żadnych innych propozycji. Wystarczyło podjąć temat kilka tygodni później i szanse na wejście zakazu wywozu w tej kadencji Sejmu malały do zera.

Z kasy NIA zaczynają wypływać pieniądze na protest. Protest w imieniu hurtowni, choć hurtownie go nie poparły.

Protest, który może i miał sens w grudniu podczas prac podkomisji, dzisiaj staję się gigantycznym ryzykiem.

Ponieważ naszym największym wrogiem był kalendarz. Każda, nawet najmniejsza zmiana wiązała się z zatrzymaniem podpisu i nie było żadnych szans na wejście w tej kadencji sejmu. Obecna nowelizacja procedowana była przez pół roku. Na co liczymy? Że 250 posłów koalicji przeprosi za swoje zachowanie i wprowadzi poprawkę NIA? Że Prezydent powie: dzięki aptekarze za protest w kampanii, już służę pomocą i załatwiam wszystkie wasze problemy? A jeżeli ewentualny nowy Prezydent (AD) powiedziałby: aptekarze przecież nie chcą tej nowelizacji, protestują, przegłosowali ją posłowie PO więc jej nie podpiszę, to co wtedy? Wtedy wszystko idzie do kosza (dyskontynuacja prac parlamentu) i czekamy na następny Sejm, nowe nieznane koalicje, nowe relacje Sejm-Prezydent i mijają lata, eksport kwitnie a my wieszamy się na infoliniach. Taki jest cel protestu?

Aptekarze muszą wiedzieć za czym protestują i czego mają się spodziewać, jeśli protest zakończyłby się sukcesem. Należy im się komunikat i wyjaśnienie. Jak osiągniemy sukces protestując, to nowelizacja idzie na śmietnik. Innej opcji nie ma. Nie można dzisiaj, namawiać kilkudziesięciu tysięcy aptekarzy do podpisywania czeku bez pokrycia.

Nie interesuje mnie polityka ani partie, nie mam zamiaru, wbrew przypuszczeniom niektórych startować na Prezesa NRA, chcę mieć leki w tym insulinę dla własnej matki.

Nie dziwcie się więc, że kiedy gra się aptekarzami i wmawia im bzdury, ryzykując stratę tego co udało się zdobyć, nerwy puszczają. Poseł Rajmund Miller w ostatnich dniach regularnie „nękany” przez Andrzeja Prygla (Prezes OOIA) wydeptał ścieżki, dzięki którym doszło do spotkania i rozmów, których efektem było usunięcie z przepisów kary w wysokości 50 000 za odmowę prowadzenia, narzuconych nam przez starostwa, dyżurów! Później byli przedstawiciele NRA i jest sukces, tylko trzeba pamiętać kto uchylił drzwi. A jeżeli powolutku drzwi się uchylają to nie powinno się nimi trzaskać z krzykiem, tylko powiedzieć dziękuję, to zwykle wystarcza.

Mam zgodę na wystąpienie w Sejmie w sprawie ograniczenia leków poza aptekami (wcześniej latami jakoś się nie udawało), przeszło wiele poprawek związanych ze sprzedażą pseudoefedryny. Skuteczność Prezesa NRA zero. Żeby przykryć własne porażki dzisiaj szuka winnego. Artykuły, materiały dla dziennikarzy piszących o naszych sprawach itp. Tego nie robią elfy.

Bez względu na sympatie polityczne, warto zrozumieć kilka prostych rzeczy. Że czy nam się podoba czy nie, ustawy przegłosowują posłowie koalicji oraz, że mając tak płyciutką pozycję jak mamy możemy co najwyżej prosić, żądania nic nie dają. W ostatnich latach: współpraca z IF, MZ nie istnieje. Jesteśmy odizolowani i bez jakichkolwiek sojuszników. Tych kilku co zostało właśnie opluwamy – pisze Marek Tomków.

źródło: OIA Opole

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Amerykanie liczą na tanie leki na receptę od Amazona Amerykanie liczą na tanie leki na receptę od Amazona

  Amazon niedawno kupił firmę PillPack, która zajmuje się przygotowaniem dla pacjentów indywidualnie z...

  Pilotaż e-Recepty w Siedlcach i Skierniewicach Pilotaż e-Recepty w Siedlcach i Skierniewicach

  Od 16 lutego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia rozpoczyna wdrażanie systemu informatyc...

  Sejm przyjął ustawę o in vitro Sejm przyjął ustawę o in vitro

  Sejm uchwalił dzisiaj ustawę o leczeniu niepłodności, która kompleksowo reguluje kwestie diagnostyki...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz