REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Media straszą paraliżem aptek. Kto za tym stoi?

29 sierpnia 2018 11:26

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się sensacyjne nagłówki zapowiadające chaos, paraliż i kolejki w aptekach. „Farmaceuci szykują się do strajku Seniorze! Nie czekaj z wykupem leków” – napisał Super Express. Niestety przy okazji do publicznej informacji przekazywane są nieprawdziwe informacje dotyczące organizatorów zamieszania i rzeczywistej skali problemu. Komu na tym zależy?

Protest techników farmaceutycznych wspierają zagraniczne sieci apteczne, które zachęcają swoich pracowników do podpisywania "gotowców" IGWPAiA oraz pokrywają koszty ich wysyłki (fot. nadesłane przez czytelników)

– Akt procedowany obecnie przez GIF zawiera ograniczenie, z którego wynika, że technicy nie będą mogli realizować recept w aptece. Nie będą mogli także informować pacjentów o sposobie dawkowania leku ani proponować im zamienniku – mówiła money.pl Marzena Napieracz, członek zarządu Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek, która skontaktowała się z redakcją przez platformę dziejesie.wp.pl.

Mowa tutaj o projekcie rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, który został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacyjnym blisko dwa miesiące temu (czytaj więcej: Niższą dawkę leku wyda tylko farmaceuta. A co z technikami farmaceutycznymi?). Na początku sierpnia dwie organizacje – Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek oraz Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych – podniosły alarm, twierdząc, że proponowane zapisy ograniczą uprawnienia zawodowe techników farmaceutycznych. Wynika z nich bowiem, że prawo do wydania pacjentowi leku w niższej dawce niż zapisana na recepcie oraz udzielenia mu informacji o leku, będzie miał tylko farmaceuta (magister farmacji, po 5-letnich studiach).

REKLAMA

Wbrew temu, co w wywiadzie dla Money.pl przekazała Marzena Napieracz z IGWPAiA, proponowane przepisy nie uniemożliwiają technikom farmaceutycznym realizacji recept.

– Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, nasze kompetencje zostaną mocno ograniczone. Nie będziemy mogli już w niczym doradzić pacjentowi ani udzielić mu żadnej informacji. Będziemy mogli niemalże w niemy sposób tylko realizować recepty i wydawać leki, które wymieni pacjent – mówiła Gazecie Wyborczej Aneta Klimczak, wiceprezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych (czytaj więcej: Technik farmaceutyczny nie będzie mógł w aptece udzielić pacjentowi informacji?).

REKLAMA

W rezultacie IGWPAiA oraz ZZTF (obie organizacje są powiązane personalnie) ogłosiły w mediach społecznościowych protest. Miał on polegać na wysyłaniu listu do ministra zdrowia przygotowanego przez organizacje. Aby nagłośnić akcję, przedstawiciele wspomnianych organizacji rozsyłali do wszystkich mediów sensacyjne informacje o możliwym paraliżu aptek i groźbie problemów z dostępem do leków. Niektóre z tytułów prasowych podchwyciły temat, jednak sposób przygotowania przez nich publikacji wskazuje, że jednak nie do końca go zrozumiały. W nagłówkach pojawiły się bowiem informacje, że protestują farmaceuci, podczas gdy nie mają oni z całą akcją nic wspólnego.

– W związku z nieprecyzyjnymi informacjami pojawiającymi się w niektórych mediach (m.in. Super Express, Radio Zet) informuję, że organizatorem zapowiadanej na wrzesień br. akcji protestacyjnej są organizacje zrzeszające techników farmaceutycznych, a nie farmaceutów. Farmaceuci nie mają nic wspólnego z tymi działaniami – czytamy w oświadczeniu Tomasza Leleno, rzecznika prasowego Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Organizatorzy akcji zapowiadają, że jeśli ministerstwo zdrowia nie spotka się z nimi by wyjaśnić sporne kwestie, przygotują protest w Warszawie między 11 i 13 września. Ostrzegają, że może to spowodować paraliż funkcjonowania aptek w Polsce, bo większość ich personelu stanowią właśnie technicy.

– Z informacji, które do nas docierają wynika, że nie wszyscy technicy farmaceutyczni popierają akcję protestacyjną, organizowaną przez część tego środowiska – twierdzi z kolei Tomasz Leleno. – Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż w czasie trwania protestu praca aptek będzie przebiegała bez zakłóceń. Placówki te będą przygotowane do zapewnienia pacjentom stałej i płynnej obsługi – zarówno farmaceutów, jak i techników.

REKLAMA

Protest techników farmaceutycznych wspierają zagraniczne sieci apteczne, które zachęcają swoich pracowników do podpisywania „gotowców” IGWPAiA oraz pokrywają koszty ich wysyłki.

Na naszą skrzynkę redakcyjną w ostatnich dniach docierały sygnały od farmaceutów z aptek sieciowych, którzy otrzymywali odgórną dyspozycję aby wesprzeć protest techników farmaceutycznych. Mail w tej sprawie trafił m.in. do wszystkich aptek sieci, której właścicielem jest amerykańska grupa kapitałowa Warburg Pinus. Także na zamkniętej grupie Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP na Facebooku, wprost mówiono o wsparciu przez konkretne sieci apteczne, które nie tylko zachęcały swoich pracowników do podpisywania listów IGWPAiA, ale też pokrywały koszty ich wysyłki.

Źródła: NIA / Facebook / Twitter
Opracował: ŁW

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

XVI Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim XVI Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim

Dolnośląska Izba Aptekarska oraz grupa Neuca zapraszają na XVI Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narc...

Ministerstwo Zdrowia czeka na wyjaśnienia Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Ministerstwo Zdrowia czeka na wyjaśnienia Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych

Do resortu zdrowia nie wpłynęły żadne informacje o pobieraniu opłat od studentów farmacji za możliwo...

Nagrody dla pracowników MZ Nagrody dla pracowników MZ

Ministerstwo Zdrowia w 2014 r. dla 783 osób przeznaczyło na nagrody 1 230 767 zł - dowiedziało się R...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz