Magazyn mgr.farm

Michał Cieślak: będzie jednomyślność, choć poglądy są zróżnicowane

31 marca 2017 14:25

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu 5 kwietnia o g. 12 poseł Michał Cieślak zaprezentuje sprawozdanie z prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji nad poselskim projektem Prawa farmaceutycznego. O możliwym losie ustawy mówił w wywiadzie dla portalu Polityka Zdrowotna.

Zdaniem Michała Cieślaka 'apteka dla aptekarza' nie jest jedynym kontrowersyjnym zapisem w projekcie

To będzie już drugie czytanie projektu w Sejmie, podczas którego kluby parlamentarne będą mogły zgłaszać poprawki do niego. Jeśli takie poprawki zostaną zgłoszone, projekt trafi trzeci raz do komisji, a następnie z rekomendacją Komisji na trzecie czytanie do Sejmu. Głosowanie rozstrzygnie czy poprawki klubowe zostaną przyjęte.

Michał Cieślak pytany o możliwy rozłam w klubie PiS w sprawie tego projektu, przyznaje, że posłowie będą głosować jednomyślnie, choć poglądy mogą mieć różne.

– To wynika raczej z kontekstu, w jakim oceniane są proponowane rozwiązania, czy przez pryzmat gospodarki, czy regulacji rynku – mówi poseł. – Dlatego w Sejmie zorganizowałem Okrągły Stół dotyczący nowelizacji prawa farmaceutycznego. To płaszczyzna, na której można budować kompromis oraz poznać ważne elementy dyskusji, każda ze stron rynku może przedstawić swoje argumenty a posłowie mogą uzyskać odpowiedz na nurtujące ich pytania czy też wątpliwości. Obecnie mamy czterech uczestników rynku „aptekarskiego” pacjentów, farmaceutów, przedsiębiorców i hurtownie.

Zdaniem Michała Cieślaka ‚apteka dla aptekarza’ nie jest jedynym kontrowersyjnym zapisem w projekcie. Zalicza do nich również kwestie kryteriów geograficznych i demograficznych.

– Znaczącą część dyskusji poświęcono też kwestii obowiązywania obecnych przepisów w stosunku do podmiotów już funkcjonujących na rynku oraz tych, które podjęły działania związane z otwieraniem nowych aptek przed uchwaleniem noweli – przypomina.

Zdaniem posła wiele kwestii będzie wymagało jeszcze doregulowania, jak chociażby możliwość wyłączenia z kryteriów geograficznych takich miejsc jak centra handlowe czy szpitale. Michał Cieślak uważa też, że możliwe są poprawki zabezpieczające rozpoczęte już inwestycje i podjęte zobowiązania np. z deweloperami.

– Odnoszę wrażenie, że wciąż wszyscy w tej dyskusji zapominają o pacjentach, czyli najważniejszym uczestniku tego rynku – mówi poseł w wywiadzie dla politykazdrowotna.com. – Istotne wydaje się zagwarantowanie wszystkim, którzy podjęli starania związane z prowadzeniem apteki przed wejściem w życie nowelizacji, aby dokończyli procedurę w oparciu o obowiązujące przepisy. Mam tu na myśli przykładowo taką szczególną sytuację zgłaszaną przez przedsiębiorców, gdy jest podpisana umowa na wynajem miejsca pod aptekę, ale w obiekcie, który dopiero będzie budowany np. w galerii handlowej, czy w części usługowej w nowym budynku na nowym osiedlu. Myślimy o poprawce, która obowiązywaniem dotychczasowych przepisów objęłaby te przypadki lokalizacji nowych aptek będących konsekwencją zmian w urbanistyce przestrzennej danego miejsca. Ale to pomysł, który nie był jeszcze dyskutowany. Ewentualnie można rozważyć stworzenie prawnej możliwość indywidualnego rozpoznania takiej sytuacji przez resort zdrowia lub izbę aptekarską i wydania odrębnej decyzji. To pomysł na pewną elastyczność na okoliczność różnych dziś jeszcze nie zidentyfikowanych scenariuszy.

Całą rozmowę można przeczytać na PolitykaZdrowotna.com.

Źródło: Polityka Zdrowotna

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Oława: podpalił aptekę Oława: podpalił aptekę

W nocy z 16 na 17 lutego w Oławie nieznany sprawca wybił szybę i wrzucił do apteki koktajl Mołotowa....

MZ: informacje dla krwiodawców powracających z regionów występowania wirusa Zika MZ: informacje dla krwiodawców powracających z regionów występowania wirusa Zika

Ze względów bezpieczeństwa osoby powracające z regionów, w których występuje wirus Zika, nie mogą od...

Apteki mają czas do końca roku by wypełnić ustawowy obowiązek. Inaczej nie zrealizują recept… Apteki mają czas do końca roku by wypełnić ustawowy obowiązek. Inaczej nie zrealizują recept…

CSIOZ przypomina, że apteki są zobowiązane do zgłoszenia gotowości podłączenia swoich systemów do sy...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz