REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ministerstwo: Studenci farmacji nie muszą płacić szpitalom za możliwość stażu w aptece, ale…

2 listopada 2018 09:04

Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Nauki jednoznacznie potwierdziły, że studenci farmacji nie muszą płacić szpitalom za możliwość odbywania stażu w aptece. Koszty związane z organizowaniem i odbywaniem praktyk zawodowych wynikających z programu studiów powinny być pokrywane przez uczelnie w ramach ich środków finansowych. Istnieje jednak sytuacja, gdy szpital takich opłat może żądać…

(fot. Shutterstock)

Na początku sierpnia serwis AptekaSzpitalna.pl jako pierwszy informował o problemach studentów farmacji ze znalezieniem miejsc na odbycie obowiązkowej praktyki zawodowej w aptekach szpitalnych. Okazało się, że niektóre szpitale oczekiwały od studentów zapłaty za możliwość odbycia takiego stażu.

– Nawet 400 złotych za miesiąc musi zapłacić student farmacji za odbycie praktyki po IV roku studiów w aptece szpitalnej – donosił serwis AptekaSzpitalna.pl (czytaj więcej: Studenci farmacji muszą płacić szpitalom za staż w aptece?).

REKLAMA

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia określającym standardy kształcenia na kierunku farmacja, studenci po ukończeniu IV roku studiów mają obowiązek odbyć 160 h praktyki zawodowej w aptece szpitalnej lub odbyć tzw. praktykę dzieloną, tj. 80 w aptece szpitalnej i 80 h w przemyśle farmaceutycznym.

REKLAMA

Studenci alarmowali, że w przynajmniej 5 szpitalach, zażądano od nich zapłaty za możliwość odbycia stażu w ich aptece. Szpitale tłumaczyły, że same borykają się z problemami finansowymi, a za sposób i tryb odbywania przez studentów praktyk zawodowych odpowiadają poszczególne uczelnie medyczne.

Po publikacjach w serwisie AptekaSzpitalna.pl, tematem zajął się również Nasz Dziennik, powołując się na stanowisko, jakie wydało w tej sprawie Niezależne Zrzeszenie Studentów (czytaj więcej: Nie ma zgody na odpłatne praktyki studentów farmacji). Odpowiedzi na to stanowisko udzieliło niedawno Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyjaśniając, że praktyki zawodowe studentów stanowią integralną część działalności dydaktycznej uczelni oraz procesu kształcenia.

– Praktyki ujęte w programie studiów obejmują kształcenie oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych do ukończenia studiów. Uczelnie publiczne otrzymują środki finansowe z budżetu państwa na działalność dydaktyczną, w tym na kształcenie studentów na studiach stacjonarnych – informuje MNiSW.

Jak dalej wyjaśnia resort, w związku z tym koszty związane z organizowaniem i odbywaniem praktyk zawodowych wynikających z programu studiów powinny być pokrywane przez uczelnie w ramach tych środków finansowych.

Decyzje dotyczące organizacji praktyk zawodowych, jak tłumaczy resort nauki, należą wyłącznie do władz uczelni i powinny być podejmowane w oparciu o postanowienia wynikające z wcześniej zawartego porozumienia z danym podmiotem gospodarczym, z wyłączeniem możliwości pobierania opłat od studentów.

REKLAMA

Głos w sprawie zabrało także Ministerstwo Zdrowia, które podkreśla, że każda uczelnia posiada bazę podmiotów leczniczych, z którymi są podpisane umowy, w ramach których studenci mogą odbywać praktyki bez ponoszenia indywidualnych kosztów. Resort zwraca jednocześnie uwagę, że nie wszyscy studenci są zainteresowani korzystaniem z jednostek proponowanych przez uczelnię.

W sytuacji gdy student realizuje praktyki w miejscu innym niż wskazane przez uczelnię, musi liczyć się z możliwością ewentualnych kosztów związanych z jej odbywaniem

Podsumowując jednak, resort przyznaje, że każdy student powinien mieć zapewnioną możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w szpitalach klinicznych lub innych posiadających umowę z poszczególnymi uczelniami.

Studenci obawiają się zatem, czy kwestia opłat nie będzie nadal podnoszona ze strony szpitali.

– Stanowiska Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z jednej strony wskazują na to, że uczelnie nie mogą pobierać opłat za obowiązkowe praktyki od studentów, natomiast według mnie, wciąż pozostaje furtka dla tego typu praktyk ze strony szpitali. Mogą się one tłumaczyć tym, że nie mają podpisanej umowy z uczelnią. Optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby uczelnia zapewniła wystarczającą liczbę miejsca na praktyki dla wszystkich studentów – komentuje sytuację student farmacji w rozmowie z Naszym Dziennikiem.

Źródło: Nasz Dziennik

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Innowacyjny lek na czerniaka został objęty refundacją Innowacyjny lek na czerniaka został objęty refundacją

Ministerstwo Zdrowia objęło refundacją w Polsce lek niwolumab, inhibitor immunologicznego punktu kon...

Michał Byliniak: zalecam ostrożność przy zakupie leków refundowanych Michał Byliniak: zalecam ostrożność przy zakupie leków refundowanych

Prezes Warszawskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej Michał Byliniak opublikował list do kierowników i wł...

Brytyjska utopia czy katastrofa? Brytyjska utopia czy katastrofa?

Podczas konferencja nt. kluczowych zagadnień związanych z wdrażaniem dyrektywy fałszywkowej w Polsce...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz