REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ministerstwo Zdrowia chce prawdy o homeopatii

11 maja 2017 16:01

Resort zdrowia za słuszną uważa propozycję Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącą obowiązku wskazywania na opakowaniach produktów homeopatycznych oświadczeń o braku dowodów potwierdzających ich skuteczność terapeutyczną lub wiarygodnych źródeł potwierdzających taką skuteczność.

Ministerstwo Zdrowia planuje zmienić wymagania dotyczące dokumentacji leków homeopatycznych.

Po poniedziałkowej publikacji artykułu ”Homeopatia: lekarze przeciw, aptekarze za” redakcja MGR.FARM zapytała Ministerstwo Zdrowia o stanowisko resortu w sprawie homeopatii. Przypomnijmy, że w 2008 roku Naczelna Rada Lekarska, której prezesem był wówczas Konstanty Radziwiłł, wydała stanowisko oceniające, że stosowanie homeopatii nie mieści się w kanonie działań znajdujących oparcie w aktualnej wiedzy medycznej. Wtedy Ministerstwo Zdrowia to stanowisko skrytykowało. Teraz, gdy resortem zdrowia kieruje Konstanty Radziwiłł, opinia Ministerstwa Zdrowia jest znacząco odmienna.

– Resort zdrowia uważa za słuszną propozycję Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącej obowiązku wskazywania na opakowaniach produktów homeopatycznych oświadczeń o braku dowodów potwierdzających skuteczność terapeutyczną tych produktów lub wiarygodnych źródeł potwierdzających taką skuteczność – czytamy w informacji przesłanej naszej redakcji przez Milenę Kruszewską, rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia.

REKLAMA

Podkreśla ona jednocześnie, że leki homeopatyczne, są produktami leczniczymi w rozumieniu dyrektywy 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Umiejscowienie leków homeopatycznych w akcie tej rangi, przyznającego lekom homeopatycznym status równy innym produktom leczniczym, uniemożliwia Polsce jakiekolwiek działania prawne, czy pozaprawne wymierzone przeciwko homeopatii, jako tradycyjnie stosowanej metodzie leczniczej.

REKLAMA

– Aktualnie w ministerstwie zdrowia prowadzone są prace nad przygotowaniem brzmienia przepisów w przedmiotowym zakresie i zostaną one przedstawiane w zapowiadanej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne – zapewnia Kruszewska.

W części ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczącej dopuszczania do obrotu produktów leczniczych projektowane zmiany przewidują dookreślenie, że w przypadku produktu leczniczego homeopatycznego ze wskazaniami leczniczymi zawierającego substancję lub mieszaninę substancji leczniczych homeopatycznych znanych i stosowanych w lecznictwie lub opisanych w piśmiennictwie naukowym podmiot odpowiedzialny może zastąpić lub uzupełnić wyniki badań przedklinicznych i klinicznych publikacjami z piśmiennictwa fachowego i naukowego.

– Ponadto przewiduje się, że Minister właściwy do spraw zdrowia będzie określał, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące dokumentacji produktów leczniczych homeopatycznych uwzględniając w szczególności specyfikę tych produktów – czytamy w informacji przesłanej przez resort zdrowia.

Planowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany wpisują się w światowy trend malejącej popularności homeopatii. Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku Federalna Komisja Handlu (FTC – amerykański odpowiednik polskiego UOKiK) wydała decyzję, wedle której na opakowaniach produktów homeopatycznych musi znajdować się informacja mówiąca, że środki te nie mają żadnego potwierdzonego działania (czytaj więcej: Amerykanie dowiedzą się, że homeopatia nie działa). Niedługo potem podobne stanowisko zajęła Rosyjska Akademia Nauk i należąca do niej Komisja do walki z pseudonauką i fałszowaniem badań naukowych. Stwierdziła ona, że stosowane w homeopatii leczenie „ultraniskimi dawkami różnych substancji” nie ma żadnych podstaw naukowych.

REKLAMA

– Teoretyczne zasady homeopatii nie mają sensu naukowego, a homeopatyczne metody diagnostyki i leczenia nie działają. Zasady homeopatii i teoretyczne wyjaśnienie mechanizmów jej rzekomych działań zaprzeczają znanym prawom chemicznym, fizycznym i biologicznym. Nie ma też przekonujących eksperymentalnych potwierdzeń skuteczności tej metody leczenia. Powinno się ją zakwalifikować jako pseudonaukową – stwierdzał raport komisji.

Rosyjscy eksperci podkreślali też, że homeopatia nie jest nieszkodliwa, gdyż pacjenci wydają znaczne środki na niesprawdzone metody leczenia, zaniedbując skuteczne terapie. Może to prowadzić do powikłań, w tym zgonu pacjenta (czytaj więcej: Rosyjska Akademia Nauk: Farmaceuci powinni zaprzestać doradzania pacjentom leków homeopatycznych).

Źródło: MZ

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

GIF: W polskich aptekach nie ma fałszywych leków GIF: W polskich aptekach nie ma fałszywych leków

Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Narodowy Instytut Leków wydały wspólne stanowisko w sprawie inf...

Kucharewicz: potrzeba prowadzenia dialogu Kucharewicz: potrzeba prowadzenia dialogu

Wielokrotnie w pismach kierowanych do najważniejszych polityków w naszym państwie wskazywałem na pot...

Odszedł kolejny wiceminister odpowiedzialny za „aptekę dla aptekarza” Odszedł kolejny wiceminister odpowiedzialny za „aptekę dla aptekarza”

W ostatnich dniach dymisje otrzymało dwóch wiceministrów zdrowia: Piotr Gryza i Marek Tombarkiewicz....

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz