Magazyn mgr.farm

Ministerstwo Zdrowia jednoznacznie o receptach transgranicznych

31 maja 2017 05:00

Resort zdrowia przypomina, że w Polsce jedynymi dopuszczalnymi receptami są recepty w postaci papierowej opatrzone podpisem własnoręcznym osoby ją wystawiającej. Podpis nie może być nadrukiem ani kserokopią. To odpowiedź na pojawiające się w mediach informacje o transgranicznych receptach na preparaty antykoncepcyjne, które oferuje jeden z serwisów internetowych.

Dziennikarze pytają w aptekach o możliwość realizacji recept trangranicznych na ellaOne. Ministerstwo rozwiewa wątpliwości.

W ostatnich dniach media rozpowszechniały informację, według której istnieje sposób na obejście planowanego ograniczenia dotyczącego zmiany kategorii dostępności ellaOne. Ma nią być recepta transgraniczna, którą można wydrukować po dokonaniu bezpłatnej konsultacji on-line, na specjalnej stronie internetowej. Nasza redakcja zdobyła takie recepty. Okazało się, że nie spełniają one wymogów recept transgranicznych i nie mogą być realizowane w polskich aptekach (czytaj więcej: Uwaga na transgraniczne recepty na ellaOne!). Podobnego zdania jest Ministerstwo Zdrowia, które nasza redakcja zapytała o tę kwestię.

– Z uwagi na fakt, że obecnie w Polsce apteki nie mają możliwości realizacji recepty elektronicznej, jedynymi dopuszczalnymi receptami są recepty w postaci papierowej opatrzone podpisem własnoręcznym osoby wystawiającej receptę. Nie może to być kopia recepty, wymagany jest jej oryginał – pisze w liście do MGR.FARM, rzecznik prasowy Ministra Zdrowia, Milena Kruszewska. Jednocześnie podkreśla, że podpis na takiej recepcie musi być własnoręczny i nie może to być kserokopia czy nadruk, jak to ma w miejsce w przypadku recepty zdobytej przez naszą redakcję.

Mimo to w mediach powielana jest fałszywa teza przekonująca, że apteka ma obowiązek zrealizować taką receptę. Sami farmaceuci do końca nie wiedzą też jak z takimi drukami postępować. Pokazuje to artykuł w serwisie NOIZZ, którego autorka zamówiła taką receptę, wydrukowała ją i spróbowała zrealizować w kilku aptekach (czytaj więcej: Zamówiliśmy receptę na „tabletkę dzień po” przez internet. Czy to naprawdę takie proste?).

– Idę do dwóch warszawskich aptek (m.in apteki przy ulicy Wspólnej). W jednej i drugiej pytam, czy możliwa jest realizacja takiej recepty – pisze dziennikarka. – Uzyskuję informację, że nie ma żadnego problemu z wykupieniem leku na taką receptę. – To recepta zagraniczna. Akceptowana w naszym kraju. Może pani kupić na nią lek. Wygląd recepty różni się od tej polskiej, ale to nie ma znaczenia – mówi mi farmaceutka. Podobnie dzieje się w drugiej aptece.

Dalej autorka powołując się na publikację MGR.FARM cytuje, że „Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Zdrowia na temat recepty transgranicznej musi ona być własnoręcznie podpisana przez lekarza ją wystawiającego. Tym samym recepta jedynie wydrukowana (bądź z wydrukowanym podpisem) nie może być zrealizowana przez pracownika apteki”. Mimo to w aptekach, które odwiedziła, zapewniono ją, o możliwości zrealizowania takiej recepty bez żadnych problemów.

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że obecnie produkt leczniczy ellaOne jest dopuszczony do obrotu na terenie RP z kategorią dostępności OTC, czyli jest wydawany bez przepisu lekarza – stąd zapewne brak problemu przy „realizacji” wydrukowanej samodzielnie przez dziennikarkę recepty.

– I taki status tego leku pozostanie do czasu przyznania mu kategorii dostępności Rp – z przepisu lekarza. Nastąpi to 30 dni po wejściu w życie ustawy, która wprowadzi tę zmianę – zapewnia Milena Kruszewska z resortu zdrowia.

Innym z argumentów wytaczanych przez obrońców inicjatywy organizacji Women on Web, jest umieszczanie na receptach z innych krajów podpisu elektronicznego, którego w Polsce nie da się zrealizować. I faktycznie, zgodnie z art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy Prawo farmaceutyczne, podpis na recepcie może mieć postać elektroniczną – tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

– Obecnie w Polsce apteki nie mają możliwości realizacji recepty elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – pisze rzecznik prasowy Ministra Zdrowia. – Będzie to możliwe dopiero po uruchomieniu „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1).

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jej uruchomienie w odniesieniu do recepty jest planowane w następujących terminach:

• obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do platformy P1 – do 31 grudnia 2018 r.;

• obowiązek wystawiania recepty w postaci elektronicznej – od 1 stycznia 2020 r.

W rezultacie w Polsce obowiązujący jest podpis własnoręczny osoby wystawiającej receptę. Warto też zwrócić uwagę, że w kontekście wspomnianych recept na ellaOne, brak prawidłowego podpisu nie jest jedynym elementem dyskwalifikującym taką receptę w polskiej aptece. Brak jest bowiem na niej daty wystawienia – również niezbędnej w przypadku recept transgranicznych.

Źródło: MZ / MGR.FARM / NOIZZ

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Grypa szaleje, a nocą nie dyżuruje żadna apteka Grypa szaleje, a nocą nie dyżuruje żadna apteka

Powiat mogileński pozbawiony jest nocnej opieki aptek. Niektórzy farmaceuci wydłużyli jedynie czas p...

Technik farmaceutyczny to aptekarz ze średnim wykształceniem? Technik farmaceutyczny to aptekarz ze średnim wykształceniem?

Dwaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości wystosowali interpelację do Ministra Edukacji Narodowej w spra...

Suwałki: zatrzymano 32-latka za włamanie do apteki Suwałki: zatrzymano 32-latka za włamanie do apteki

Zatrzymany przez suwalskich policjantów 32-latek odpowie za kradzieże z włamaniem m.in. do apteki, k...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz