REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ministerstwo zdrowia tłumaczy się z konferencji z aptekarzami

27 sierpnia 2018 09:26

Posłanka Maria Małgorzata Janyska pod koniec maja skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie konferencji podsumowującej rok funkcjonowania ustawy, która wprowadziła zasadę „Apteka dla aptekarza”. Resort tłumaczy kto zorganizował wydarzenie i jak dobierano zaproszonych gości…

Marcin Czech zapewnia, że transparentne tworzenie norm prawnych oraz równe traktowanie partnerów społecznych, jest ważnym wyznacznikiem właściwej współpracy Ministerstwa Zdrowia z wszystkimi interesariuszami rynku farmaceutycznego (fot. MGR.FARM)

– W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że kierowany przez Pana resort zorganizował w dniu 21 maja b.r., wspólnie z Naczelną Izbą Aptekarską, konferencję podsumowującą rok funkcjonowania ustawy „Apteka dla aptekarza” – pisała posłanka Janyska w swojej interpelacji do resortu zdrowia. – Niestety jak informują organizacje pracodawców, resort zdrowia nie potraktował równo wszystkich partnerów społecznych i nie zaprosił na nią przedstawicieli organizacji pracodawców.

W swojej interpelacji posłanka domagała się wyjaśnień dotyczących organizacji konferencji, ale również opisania aktualnych prac nad regulacją rynku aptecznego w Polsce (czytaj więcej: Co dalej z docelową regulacją rynku aptecznego w Polsce?).

REKLAMA

– Organizatorem konferencji prasowej przeprowadzonej w dniu 21 maja br. była Naczelna Izba Aptekarska – poinformował podsekretarz stanu Marcin Czech z upoważnienia Ministra Zdrowia. – Celem spotkania było zaprezentowanie skutków zmian w ustawie – Prawo farmaceutyczne, nazywanej „Apteką dla Aptekarza”.

REKLAMA

Ministerstwo stwierdza, że podsumowania dokonał przedstawiciel samorządu aptekarskiego – organizacji skupiającej wszystkich farmaceutów w kraju i będących, zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, przedstawicielami zawodu zaufania publicznego, która posiada ustawową delegację do współdziałania z organami administracji publicznej w zakresie rozwiązań mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego, o czym stanowi ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.

– Zaproszenia na konferencję prasową zostały skierowane, zgodnie z założeniem tego typu spotkania, do mediów. Nie przewidziano udziału innych środowisk branżowych w tym strony społecznej – pisze podsekretarz stanu.

Marcin Czech zapewnia, że transparentne tworzenie norm prawnych oraz równe traktowanie partnerów społecznych, jest ważnym wyznacznikiem właściwej współpracy Ministerstwa Zdrowia z wszystkimi interesariuszami rynku farmaceutycznego.

– Resort zdrowia z należytą starannością kieruje akty prawne do opiniowania, tak aby zapewnić jak największy udział organizacji branżowych w konsultacjach społecznych. Dodatkowo podmioty zgłaszające uwagi uczestniczą w konferencjach uzgodnieniowych projektów aktów prawnych, co zapewnia transparentność procesu legislacyjnego oraz stanowi wyraz najwyższego zaufania do strony społecznej. Regulacja rynku aptecznego ujęta w nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne w 2017 r. była istotnym krokiem w kształtowaniu rynku farmaceutycznego. Jej funkcjonowanie poddawane jest ocenie przez wszystkich uczestników rynku, a przekazywane Ministrowi Zdrowia opinie są analizowane – wyjaśnia przedstawiciel ministerstwa zdrowia.

W Ministerstwie Zdrowia prowadzone są dalsze prace, zmierzające do porządkowania rynku, które znajdują się na różnych etapach zaawansowania. Dotyczą one m.in. projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, uruchomienia w aptekach opieki farmaceutycznej, czy wprowadzenia w tych placówkach e-recepty – obecnie pilotaż tego projektu realizowany jest na terenie Skierniewic i Siedlec.

REKLAMA

– W działania zaangażowana jest strona społeczna. Równolegle trwają prace zmierzające do ograniczenia procederu nielegalnego wywozu leków za granicę przez podmioty nieuprawnione. Z uwagi na skalę zjawiska w projekt zaangażowane są resorty: zdrowia, finansów i sprawiedliwości. Część tych istotnych zmian jest już przedmiotem konsultacji i prac, które odbywają się na szczeblu Parlamentu RP – wylicza Marcin Czech. – Ponadto, w związku z powołaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego planowana jest kompleksowa reforma Inspekcji Farmaceutycznej, która według założeń stanie się skutecznym narzędziem walki z patologiami funkcjonującymi na rynku farmaceutycznym.

Źródło: sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceutka trafiła przed Sąd Aptekarski, bo nie zbierała punktów edukacyjnych Farmaceutka trafiła przed Sąd Aptekarski, bo nie zbierała punktów edukacyjnych

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach wymierzył karę upomnienia farmaceutce, która nie wywiązywała si...

Nadzwyczajne zainteresowanie posłów rynkiem aptek Nadzwyczajne zainteresowanie posłów rynkiem aptek

Do Ministra Zdrowia trafiły w ostatnim czasie dwie interpelacje posłów Nowoczesnej i Platformy Obywa...

Ministrze! Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą! Ministrze! Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą!

Furorę w internecie robi wpis farmaceuty na portalu społecznościowym, który zwraca uwagę na absurdal...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz