REKLAMA
pon. 18 września 2023, 11:01

Ministerstwo Zdrowia zachęca do oszczędnego stosowania antybiotyków

Resort zdrowia wydał komunikat, w którym zachęca do stosowania testów, umożliwiających ocenę konieczności zastosowania antybiotykoterapii. Takie testy pacjent może samodzielnie kupić w aptece, ale ich wykonanie powinno być standardem w gabinetach POZ.

Jednym ze sposobów na skuteczne stosowanie antybiotyków są testy diagnostyczne możliwe do wykonania w gabinecie POZ (fot. Shutterstock)
Jednym ze sposobów na skuteczne stosowanie antybiotyków są testy diagnostyczne możliwe do wykonania w gabinecie POZ (fot. Shutterstock)

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat, dotyczący dostępności antybiotyków. Skupia się w nim na racjonalnym stosowaniu tej grupy leków. Przypomina, że obecnie istnieją proste narzędzia diagnostyczne, które pozwalają szybko ocenić, czy zastosowanie antybiotyku jest wskazane.

Racjonalne stosowania antybiotyków nabiera dużego znaczenia szczególnie teraz – gdy znalazły się one w wykazie leków bezpłatnych dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. W ocenie części specjalistów, fakt ten może bowiem sprawiać, że będzie dochodzić do nadużywania tej grupy leków.

Nieracjonalne stosowanie antybiotyków może także prowadzić do ich niedoboru na rynku. Taka sytuacja miała miejsce w minionym sezonie przeziębieniowym. W rezultacie Główny Inspektorat Farmaceutyczny obecnie nieustannie monitoruje sytuację z ich ilością na rynku. Niedawno poinformował, że nie odnotowuje problemów z dostępnością większości antybiotyków.

– Nie zaobserwowaliśmy również znaczącego wzrostu wystawianych przez lekarzy recept na te produkty lecznicze, a podmioty odpowiedzialne na bieżąco realizują plany dostaw – poinformował GIF.

Stosowanie antybiotyków tylko po teście?

Antybiotyki to leki stosowane w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych. Mogą działać bakteriobójczo – zabijać drobnoustroje lub bakteriostatycznie – w tym przypadku powodują zahamowanie ich procesów życiowych, aby uniemożliwić namnażanie. Zgodnie z dostępnymi danymi 75-90% infekcji powodowanych jest przez wirusy. Antybiotyki natomiast to leki stosowane w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych. Nadużywanie antybiotyków prowadzi niejednokrotnie do poważnych konsekwencji wynikających z działań niepożądanych, rozwoju zakażeń grzybiczych, czy też selekcji szczepów opornych.

– Antybiotykooporność jest kluczowym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Natomiast skuteczność antybiotyków zależy od rozsądnego ich stosowania – wskazuje w komunikacie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Jednym ze sposobów na skuteczną antybiotykoterapię są testy diagnostyczne możliwe do wykonania w gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Rozpoznanie czynnika etiologicznego może być podstawą do wdrożenia w terapii pacjenta antybiotyku, bądź zrezygnowania z włączenia go do leczenia. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2022 poz. 1293) poszerzono zakres badań możliwych do wykonania przez lekarza POZ między innymi w zakresie:

 • CRP – szybki test ilościowy – przeznaczony do wykonywania u dzieci do ukończenia 6. roku życia, test wspomaga diagnostykę różnicową infekcji, badanie wykonuje się z krwi włośniczkowej (nakłucie opuszki);
 • STREP TEST – test jakościowy do diagnostyki zapaleń gardła i migdałków podniebiennych (anginy) o etiologii S. pyogenes, badanie wykonywane na podstawie wymazu z gardła.

Wyniki wspomnianych badań dostępne są już po kilku minutach. Badania te są wykonywane w ramach tzw. budżetu powierzonego, zatem pacjent nie ponosi opłaty za ich wykonanie. Jednocześnie w aptece ogólnodostępnej pacjent ma możliwość zakupu testu w celu wykrycia infekcji dróg oddechowych do wykonania w domu. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusowego, pacjent nie będzie musiał przechodzić niepotrzebnej terapii antybiotykowej.

– Należy pamiętać, że wybór właściwej terapii należy wyłącznie do lekarza, prowadzącego leczenie pacjenta – przypomina wiceminister Maciej Miłkowski.

Źródło: ŁW/MZ

Profilaktyka i właściwa terapia odleżyny – na co warto zwrócić uwagę?

17 maja 202408:58

Odleżyny lub też ciężko gojące się rany to wymagający problem, który wbrew pozorom dotyka sporej grupy pacjentów. Pojawienie się odleżyn może komplikować proces terapeutyczny innej choroby, bądź też być powodem dodatkowych trudności wymagających wdrożenia właściwego postępowania. W tym kontekście zasadnym wydaje się posiadanie wiedzy nt. tego, jak radzić sobie z tego typu problemami. Warto też wiedzieć, jak przeciwdziałać powstawaniu odleżyn, gdyż obecne na rynku preparaty dają również i taką możliwość.

Odleżyny to tak naprawdę uraz/uszkodzenie obszaru skóry obejmującego zwykle skórę i tkanki podskórne [1]. W wielu przypadkach uszkodzenie obejmuje także podskórną tkankę tłuszczową [2]. Tego typu rany powstają na skutek ucisku, tarcia, wilgoci lub też połączenia wszystkich tych niekorzystnych czynników [1]. Nowe rekomendacje proponują, aby odleżyny definiować zatem jako „urazy uciskowe” [2].

Co do zasady odleżyny powstają głównie w miejscach narażonych na ucisk w czasie unieruchomienia danej osoby [2]. Oznacza to, że najbardziej narażone na pojawienie się odleżyn są tkanki znajdujące się w okolicach kości krzyżowej, kości ogonowej, a także kończyn dolnych, zwłaszcza bioder i pięt [2]. Wszystko dlatego, że długotrwały ucisk prowadzi wprost  do niedokrwienia tych okolic. W wyniku tego komórki w tych miejscach są niedotlenione i nieodżywione. Konsekwencją tego jest rozwój stanu zapalnego, nadprodukcja wolnych rodników i upośledzenie normalnych procesów regeneracji skóry [2]. Im dłużej utrzymuje się taki stan, tym większe ryzyko powstania odleżyn.

Kto jest najbardziej narażony na wystąpienie odleżyny?

Częstość występowania odleżyn jest różna, niemniej jednak istnieje zależność, że im dłuższy czas opieki nad pacjentem unieruchomionym, tym większe jest ryzyko tego typu zmian skórnych [2,3]. Generalnie statystyki pokazują, że częstość występowania waha się od kilku do nawet 30% u pacjentów objętych opieką długoterminową [3]. Pojawienie się odleżyn znacząco komplikuje dotychczasowy proces terapeutyczny i zwykle znacząco go wydłuża. Co gorsza – odleżyny zwiększają wskaźniki śmiertelności wśród pacjentów [3,4].

W praktyce istnieje kilka czynników, które wyraźnie zwiększają ryzyko wystąpienia odleżyn. Zalicza się do nich przede wszystkim unieruchomienie i ograniczenie mobilności danej osoby [2,3,4]. Nie bez znaczenia jest także wiek (osoby starsze są bardziej narażone z racji zmian w strukturze skóry oraz niedoborów dietetycznych) [2,3,4]. Odleżynom sprzyjają także niektóre schorzenia, jak cukrzyca, zakrzepica czy też reumatoidalne zapalenie stawów [2,4]. Wiele badań pokazuje jednak, że ogromne znaczenie w kontekście przeciwdziałania i terapii odleżyn odgrywa kwestia niedożywienia i braku konkretnych składników odżywczych w diecie [2,3,4,5].

Niedobory żywieniowe jako przyczyna odleżyny

Jak pokazuje zarówno teoria, jak i praktyka odżywianie i gojenie się ran są ze sobą ściśle powiązane [1]. Badania prowadzone na osobach z problematyką odleżyn uwidoczniły, że utrata masy ciała i niedobory żywieniowe znacząco zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się odleżyn [3]. Przykładem jest chociażby doświadczenie japońskie, gdzie prawie 59% osób po 65 roku życia z odleżynami było niedożywionych [3].

Z czego to wynika? Okazuje się, że stan odżywienia jest istotny dla procesów gojenia się ran. Brak składników odżywczych wydłuża chociażby fazę zapalną procesu gojenia, upośledza proliferację fibroblastów i zmniejsza poziom syntezy kolagenu [1]. Co więcej – niedożywienie ogranicza zdolności antyoksydacyjne organizmu, zwiększa podatność na infekcje (również w obrębie odleżyny) i wydłuża tym samym czas gojenia [1,2,3]. Wsparciem w takich sytuacjach jest uzupełnienie diety o niezbędne dla tych procesów składniki. Liczne wytyczne rekomendują w tym celu podaż białek. Niestety spora część pacjentów nie może ich przyjmować, z racji upośledzenia pracy nerek [1,6]. Co wtedy?

Aminokwasy wsparciem w terapii i profilaktyce odleżyn 

Wytyczne ESPEN (to europejska organizacja, która opracowuje zalecenia dietetyczne dla pacjentów z różnymi schorzeniami) rekomendują pacjentom z odleżynami przyjmowanie aminokwasów [3]. Pojawia się jednak pytanie, jakie konkretnie aminokwasy znajdują zastosowanie w tego typu problemach? Z pomocą przychodzą badania na pacjentach z odleżynami, według których w osoczu takich osób stwierdzono obniżone stężenia chociażby histydyny i tryptofanu [7].

Z kolei inne badania pokazały spore korzyści, jakie niesie ze sobą przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny [5]. Karnozyna to dipeptyd, składający się z dwóch aminokwasów: beta-alaniny i histydyny. Co do zasady posiada wiele biologicznych funkcji: działa antyoksydacyjnie oraz wspiera procesy gojenia się ran [5]. Mechanizm jej działania opiera się najprawdopodobniej na stymulacji fibroblastów do produkcji kolagenu oraz na zmniejszaniu stresu oksydacyjnego (który bez wątpienia ma miejsce w uszkodzonych tkankach) [5]. Badania udowodniły, że przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny przyśpiesza gojenie się ran [5,8].

Pellicar-F w prewencji i terapii odleżyn oraz ran przewlekłych

W kontekście zarówno przeciwdziałania, jak i właściwej terapii odleżyn dobrym rozwiązaniem może być produkt Pellicar-F, będący żywnością specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pellicar-F to preparat zawierający:

 • L-karnozynę, która rozpada się we krwi do beta-alaniny i histydyny
 • treoninę

L-karnozyna, jak już wspomniano wspiera procesy gojenia się ran. Dodatek treoniny i tryptofanu ma za zadanie uzupełnić to działanie. Warto też wiedzieć, że przyjmowanie tryptofanu zmniejsza odczucie niepokoju i poprawia nastrój [9]. To również istotne w kontekście takich pacjentów, gdyż stres dotykający takie osoby dodatkowo utrudnia proces gojenia [10]. Pellicar-F rekomenduje się przyjmować 2 lub 3 razy na dobę. Wskazany jest zarówno dla osób dotkniętych już problemem ran i odleżyn, jak również jako ich prewencja. Wszystko dlatego, że jak już wspomniano niedobory żywieniowe znacząco zwiększają ryzyko powstania tego typu zmian skórnych.

Wyłącznym dystrybutorem produktu w Polsce jest NGK Pharma Sp. z o.o.

Literatura:

 1. Joyce K. Stechmiller, Understanding the role of nutrition and wound healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 25, Number 1, 2010, 61-68
 2. Joshua S. Mervis, Tania J. Phillips, Pressure ulcers: pathophysiology, epidemiology, risk factors, and presentation, J Am Acad Dermatol, October 2019
 3. Seied Haidi Saghaleini, et.al., Pressure ulcer and nutrition, Indian J Crit Care Med 2018;22: 283-9
 4. Man-Long Chung, et.al., Risk factors for pressure injuries in adult patients: a narrative synthesis, Int. J. Environ. Public Health 2022,19,761
 5. Kensaku Sakae, et.al., Effects of L-carnosine and its zinc complex (polaprezinc) on pressure ulcer healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 28, Number 5, October 2013, 609-616
 6. Emily Haesler, et.al., National Pressure ulcer advisory panel, European pressure ulcer advisory panel and Pan Pacific injury alliance. Prevention and treatment od pressure ulcers: Clinical practice Guideline, Australia 2014
 7. Dawson B, Fevaloro E.J., High rate of deficiency in the amino acids tryptophan and histidine in people with wounds: implication for nutrient targeting in wound management – a pilot study, Adv Skin Wound Care 2009;22:79-82
 8. Ansurudeen I, et.al., Carnosine promotion of wound healing. (w:) Imidazole dipeptides chemistry analysis, function and effects, ed. R. Preedy, The Royal Society of Chemistry, 2015, 325-340
 9. Kikuchi A.M., et.al., A systematic review of the effect od L-tryptophan supplementation on mood and emotional functioning, J Diet Suppl. 2021;18: 316-333
 10. Vileikyte L., Stress and wound healing, Clin Dermatol 2007;25: 49-55

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]