REKLAMA
Magazyn mgr.farm

MZ: Koszt dostosowania apteki do e-recepty to 1000 zł w skali roku

4 października 2018 09:19

Zdaniem wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego koszt dostosowania systemów aptecznych, w przypadku apteki posiadającej trzy stanowiska, do procesu wystawiania e-recept, kształtuje się na poziomie nieprzekraczającym 1000 zł w skali roku. Brak aktualnych systemów operacyjnych w aptekach, to problem niezależny od informatyzacji systemu ochrony zdrowia…

1000 zł wystarczy na oprogramowanie dla apteki z trzema stanowiskami? (fot. MZ)

Na początku września posłanka Anna Sobecka wystosowała interpelację do Ministerstwa Zdrowia w sprawie cyfryzacji aptek (czytaj więcej: Apteczne komputery niebezpieczne dla systemu e-zdrowie?). Wskazywała ona, że w chwili obecnej co piąta apteka wymaga szybkiej informatyzacji, bo bez tego nie uda się wdrożyć reformy, która zakłada, że od pierwszego stycznia przyszłego roku e-Recepty mają być już dostępne w całym kraju.

– Jak wylicza Naczelna Izba Aptekarska, co najmniej w co trzeciej aptece i punkcie aptekarskim brakuje odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. Okazało się bowiem, że sporo aptek ma sprzęt i systemy operacyjne, do których od lat nie ma już wsparcia producenta – pisała posłanka. Według specjalistów to urządzenia, które już nie powinny funkcjonować i które nie tylko będą za słabe do systemu e-Zdrowie, ale dodatkowo także mogą same w sobie stwarzać niebezpieczeństwo. Brak wsparcia technicznego oznacza, że będą pełne luk, które mogą być wykorzystane do włamań, a chodzi o dane medyczne, czyli szczególnie wrażliwe. Apteki zdawały sobie sprawę z wejścia w życie e-Zdrowia, ale dopiero w tym roku dowiedziały się, jak szczegółowo ma wyglądać e-Recepta i jaki sprzęt i oprogramowania są potrzebne. W tej sytuacji wielu placówkom grozi po prostu zamknięcie (czytaj więcej: Co piąta apteka działa na muzealnych Windowsach XP i 2000).

REKLAMA

1000 zł wystarczy na oprogramowanie dla apteki z trzema stanowiskami?

W odpowiedzi na tę interpelację, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wyjaśnia, że Pilotażowe wdrożenie e-recepty nastąpiło 16 lutego br. w ramach projektu P1. Początkowo pilotaż objął wybrane placówki medyczne i apteki w Skierniewicach (łódzkie) i Siedlcach (mazowieckie), następnie nastąpiło poszerzenie jego zasięgu o nowe miejscowości, m.in. Wysokie (lubelskie) oraz Krynicę Górską (małopolskie). Obecnie prowadzone prace przeszły w stopniowe wdrożenie e-recepty na terenie całego kraju. Celem prowadzonych działań jest wypełnienie obowiązku podłączenia się przez apteki do Platformy P1 w terminie do 31.12.2018 r.

REKLAMA

– Na etapie pilotażu e-recepty zidentyfikowano problemy, takie jak nieodpowiednie oprogramowanie albo nieaktualne dane w rejestrze aptek w zakresie kierowników aptek, które mogą utrudniać i opóźniać proces podłączania aptek do Platformy P1 – pisze Janusz Cieszyński. – We wszystkich tych kwestiach podjęte zostały działania zaradcze, realizowane często w porozumieniu z przedstawicielami środowiska farmaceutów.

Odnosząc się natomiast do kosztów dostosowania systemów aptecznych do procesu wystawiania e-recept należy zauważyć, iż koszty te kształtują się na poziomie nieprzekraczającym 1000 zł w skali roku (w przypadku apteki posiadającej trzy stanowiska) – oprogramowanie jest przystosowane do działania w oparciu o standardowy sprzęt i system operacyjny.

Wiceminister zdrowia wyjaśnił też, że odrębnym problemem, który także został zidentyfikowany w toku pilotażu, jest wykorzystywanie przez część aptek systemów operacyjnych, dla których okres wsparcia producenta upłynął kilka lat temu.

Brak aktualnych systemów operacyjnych to problem aptek

– Mając na uwadze fakt, że komputery w aptekach przetwarzają wrażliwe dane, a także są podłączone do Internetu, wymiana tego oprogramowania, ewentualnie pociągająca za sobą także wymianę sprzętu, jest konieczna niezależnie od jakichkolwiek działań w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia – twierdzi Janusz Cieszyński.

Zdaniem wiceministra znaczne przyspieszenie prac nad informatyzacją systemu ochrony zdrowia od 2016 roku, doprowadziło do zwiększenia poziomu świadomości w zakresie dostosowania sprzętu i oprogramowania do minimalnych wymogów bezpieczeństwa.

REKLAMA

– Mając na uwadze zbliżający się termin podłączenia się do systemu P1 prowadzone są działania informacyjne dotyczące m.in. wymagań technicznych oraz procesu rejestracji. Od kilku miesięcy prowadzone są także spotkania z farmaceutami, podczas których pracownicy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odpowiadają na pytania i wątpliwości przedstawicieli tego środowiska – pisze Janusz Cieszyński. – Pragnę jednocześnie zapewnić, że Ministerstwo Zdrowia, dbając o interes pacjentów, na bieżąco monitoruje proces wdrażania wszystkich rozwiązań informatycznych.

Źródło: sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Posłowie będą rozmawiać z farmaceutami na temat rynku leków w Polsce Posłowie będą rozmawiać z farmaceutami na temat rynku leków w Polsce

Posłowie oraz przedstawiciele branży farmaceutycznej będą dziś rozmawiać na temat przyszłości rynku ...

Arłukowicz odwiedził poznańskie Amazonki Arłukowicz odwiedził poznańskie Amazonki

18 maja 2015 r. minister zdrowia Bartosz Arłukowicz spotkał się z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki” ...

MZ: szczepionka na pneumokoki jest skuteczna i bezpieczna MZ: szczepionka na pneumokoki jest skuteczna i bezpieczna

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że szczepionka przeciwko pneumokokom, którą będą szczepione dzieci w ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz