REKLAMA
Magazyn mgr.farm

MZ musi się zdecydować jaki model aptekarstwa chce wprowadzić w Polsce

26 października 2016 09:12

W wywiadzie dla Aleksandry Smolińskiej z portalu PolitykaZdrowotna.pl, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – mówi o strategii i pomysłach samorządu aptekarskiego na przyszłość polskich aptek.

piotrowska-rutkowska2.png

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska odniosła się w wywiadzie między innymi do zapowiedzi wycofania z aptek suplementów diety i kosmetyków, które kilkukrotnie padały z ust Krzysztofa Łandy. – Ta wypowiedź była już przez niego łagodzona – przypomina prezes NRA. – Jako przedstawiciele samorządu aptekarskiego jesteśmy za pozostawieniem w aptekach suplementów diety i kosmetyków. To nasze oficjalne stanowisko, które zaprezentowaliśmy podczas rozmów z resortem zdrowia. Gdyby w aptekach miały zostać tylko leki, miałyby one duże problemy z utrzymaniem się na rynku. Poza tym trzeba pamiętać, że wiele suplementów diety jeszcze do niedawna było lekami. Czasem zdarza się, że ten sam produkt może być u jednego wytwórcy suplementem, a u innego lekiem. Jeśli chodzi o kosmetyki, to wiele z nich ma działanie prozdrowotne. Wiele serii takich kosmetyków jest dedykowanych specjalnie dla aptek.

Prezes NRA odniosła się też do prac nad wdrożeniem opieki farmaceutycznej i ryzyka wykorzystania jej jako furtki do stosowania reklamy. – Przepisy w tym zakresie powinny być jasne na tyle, aby apteki sieciowe – wzorem poprzednich lat – nie mogły wykorzystywać opieki farmaceutycznej, jako narzędzia promocyjnego zwiększającego sprzedaż – twierdzi Piotrowska-Rutkowska. – Opieka farmaceutyczna jest ściśle związana z farmaceutą pracującym w aptece. Kluczowe jest, aby była ona procesem udokumentowanym, a więc musi być możliwość weryfikacji, że pacjent otrzymał od farmaceuty dokładnie to, czego oczekiwał.

Podczas rozmowy nie mogło również zabraknąć tematu prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty, w których bierze udział samorząd aptekarski. W Ministerstwie Zdrowia został powołany specjalny zespół, mający przygotować projekt takiej ustawy.

– Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty będzie pracował dłużej niż początkowo zakładano – wyjaśnia prezes NRA. – W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich środowisk, m.in. aptekarze, pracownicy naukowi, przedstawiciele Ministerstwa, inspektorzy farmaceutyczni. Celem regulacji jest przede wszystkim wzmocnienie roli i uprawnień farmaceuty, jak również zwiększenie jego odpowiedzialności. Rola farmaceuty w systemie ochrony zdrowia musi zostać jednoznacznie określona, ponieważ teraz system farmaceuty „nie widzi”. Lekarzy – jak wszyscy wiedzą – jest mało, a farmaceuci doskonale mogliby się wpisać w tę lukę, stanowiąc ogniwo między lekarzem, a pacjentem. Mogłoby tak być na przykład przy okazji tworzenia zespołów opieki zdrowotnej w POZ. Dziwi mnie, że nasz system nie dostrzega, jak duże oszczędności może przynieść odpowiednie wykorzystanie wiedzy i potencjału farmaceutów. W wielu państwach przeprowadzono badania, które pokazały konkretnie jaka jest skala tych oszczędności. Dobrym przykładem jest Finlandia. W tym kraju udzielanie porad przez farmaceutów to oszczędność dla budżetu państwa sięgająca nawet 1 mld euro rocznie.

Zdaniem Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej Ministerstwo Zdrowia będzie musiało w najbliższym czasie zdecydować jaki model aptekarstwa chce w Polsce wprowadzić. Punktem odniesienia przy podejmowaniu tej decyzji powinien być pacjent. – Są kraje, w których działalność aptek jest ściśle regulowana przez państwo i takie, w których decyduje wyłącznie wolny rynek – wyjaśnia prezes NRA. – Tak jest na przykład w Norwegii, gdzie na rynku dominują trzy sieci apteczne i żaden indywidualny aptekarz nie ma szans na rozpoczęcie działalności, mimo że są miejsca, w których brakuje aptek. Zdarza się, że Norwegowie muszą jechać po leki wiele kilometrów od domu. Ale to są konsekwencje całkowitej swobody, jaką państwo zostawiło na tym polu przedsiębiorcom.

Prezes NRA podkreśliła też po raz kolejny, że samorząd aptekarskich wcale nie domaga się likwidacji pozaaptecznej sprzedaży leków. – Naszym zdaniem konieczne jest ucywilizowanie tego rynku, dlatego postulujemy utworzenie rejestru podmiotów prowadzących obrót pozaapteczny. Chodzi o to, żeby te podmioty były pod kontrolą inspekcji farmaceutycznej zarówno w kwestii przechowywania leków, jak i wszelkich innych procedur, których apteki muszą ściśle przestrzegać, a sklepy sprzedające leki im zupełnie nie podlegają – mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. – Chcielibyśmy też zmniejszenia katalogu leków dostępnych poza apteką, a także ograniczenia ich do małych, doraźnych dawek. Z naszych analiz wynika, że mamy ponad 3 tys. preparatów w 360 tys. uprawnionych do sprzedaży punktach. To liczby, które uniemożliwiają w tej chwili jakąkolwiek skuteczną kontrolę, biorąc pod uwagę zasoby kadrowe inspekcji farmaceutycznej. Ten rynek jest dzisiaj całkowicie poza kontrolą. To jest również problem leków sfałszowanych, których dystrybucję ten brak kontroli znacząco ułatwia.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska skomentowała również fakt przedłożenia projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego przez posłów PiS podczas ostatniego posiedzenia zespołu parlamentarnego ds. regulacji rynku aptecznego.

– Projekt zakłada przeniesienie na farmaceutów odpowiedzialności za prowadzenie aptek, co w praktyce oznacza powrót do tradycyjnej roli apteki, traktowanej jako placówki ochrony zdrowia, w której pacjent jest w centrum uwagi – podkreśla prezes NRA. – Tego rodzaju regulacje od wielu lat istnieją choćby we Francji i w Niemczech. W tych krajach pozycja farmaceuty jest na tyle mocna, że jest on wolny od nacisków ze strony menedżerów na realizację wyśrubowanych celów sprzedażowych. Przez to nie muszą oni „uszczęśliwiać” pacjentów promocjami na wysokomarżowe suplementy diety, które mają niewiele wspólnego z procesem leczenia. Co więcej, apteki działają w tym modelu od wielu lat. Nikt nie straszy tam rządu wywłaszczeniami, bankructwami, zwolnieniami, czy – jak słyszeliśmy na ostatnim posiedzeniu zespołu – zamykaniem wydziałów farmaceutycznych na uczelniach. Celem tych regulacji jest przede wszystkim uporządkowanie rynku farmaceutycznego oraz ograniczenie nieuczciwych praktyk rynkowych wymierzonych przeciwko pacjentom.

Źródło: PolitykaZdrowotna.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jak AdA wpłynęła na branżę farmaceutyczną? Jak AdA wpłynęła na branżę farmaceutyczną?

Europejskie Centrum Biznesu oraz Partnerzy Merytoryczni mają przyjemność zaprosić do udziału w 30. e...

Brukiewicz do Zembali ws. koncepcji opieki farmaceutycznej Brukiewicz do Zembali ws. koncepcji opieki farmaceutycznej

W związku z pismem Prezesa NRA dr Grzegorza Kucharewicza z 23 lipca 2015 r. do Ministra Zdrowia Mari...

Farmaceuta w Irlandii: EasyMeds Farmaceuta w Irlandii: EasyMeds

Jednym z obowiązków farmaceuty w Irlandii jest sprawdzanie EasyMeds, czyli popularnych ‘blister pack...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz