Magazyn mgr.farm

MZ: Prace nad dużą nowelizacją prawa farmaceutycznego nie są kontynuowane

10 kwietnia 2018 07:41

Duża nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne nigdy nie wyszła z fazy koncepcji i nie przyjęła formy konkretnego, zamkniętego i wewnętrznie spójnego dokumentu. Obecnie prace legislacyjne nad nią nie są kontynuowane, a to oznacza, że nie można się spodziewać w najbliższym czasie pionizacji inspekcji farmaceutycznej…

Ministerstwo zdrowia nie wyklucza, że w przyszłości wróci do prac nad projektem "dużej nowelizacji". (fot. MGR.FARM)

Do naszej redakcji napływają listy farmaceutów, którzy odnoszą wrażenie, że od dłuższego czasu w Ministerstwie Zdrowia zwolniły prace dotyczące kwestii kluczowych dla ich środowiska. W rezultacie postanowiliśmy zadać resortowi zdrowia dziesięć pytań, dotyczących polskiego aptekarstwa. Odpowiedzi na nie zostały opublikowane w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (czytaj więcej: Najnowszy numer magazynu MGR.FARM już dostępny!).

Jedno z pytań zadanych przez nas ministerstwu zdrowia dotyczyło dużej nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która zapowiadana byłą od kilkunastu miesięcy. Miała ona między innymi rozwiązać problem nielegalnego wywozu leków z Polski i wprowadzić pionizację Inspekcji Farmaceutycznej. Na jakim etapie są obecnie prace nad tzw. „dużą” nowelizacją prawa farmaceutycznego?

– Duża nowelizacja nigdy nie wyszła z fazy koncepcji, w szczególności nie przyjęła nigdy formy konkretnego, zamkniętego, wewnętrznie spójnego i ustrukturyzowanego dokumentu legislacyjnego – poinformowało nas ministerstwo zdrowia. – Obecnie prace legislacyjne nad tym dokumentem nie są kontynuowane. Już teraz procedowane są kolejne nowelizacje prawa farmaceutycznego, jeden z projektów przyjął już formę ustawy uchwalonej 1 marca br. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości wrócimy do prac nad projektem „dużej nowelizacji”.

Resort zaznacza, że problem wywozu leków za granicę w znacznym stopniu ma ograniczyć procedowany obecnie projekt o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Jego pierwsze czytanie odbędzie się podczas jutrzejszego posiedzenia Komisji Zdrowia. Zawiera on przepisy wyłączające możliwość prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w ramach których może on nabywać produkty lecznicze. Ponadto, przedsiębiorca prowadzący hurtowy obrót produktami leczniczymi nie będzie mógł jednocześnie prowadzić działalności leczniczej.

– Rozwiązanie to jest elementem działań, które powinny ograniczyć zjawisko wywozu produktów leczniczych poza granice Polski, dokonywanego w niektórych z wcześniej zidentyfikowanych i dobrze rozpoznanych modeli takiej działalności, a mianowicie – przez przedsiębiorców, którzy prowadzą hurtownie farmaceutyczne, a jednocześnie są wpisani do rejestru podmiotów leczniczych. Poprzez wykorzystywanie luk prawnych w tym obszarze, a jednocześnie stosując „sztuczki księgowe”, ten schemat działalności pozwolił skanalizować nielegalny wywóz leków poza granice Polski. Omawiany projekt stawia temu kres – twierdzi Ministerstwo Zdrowia.

Jednocześnie resort jest świadomy, że ten konkretny schemat to nie jedyny, według którego działają albo zamierzają w przyszłości działać osoby parające się karygodnym procederem wywozu leków z polski, kosztem rodzimych pacjentów.

– Problem, z którym boryka się przede wszystkim Inspekcja Farmaceutyczna, to fakt, że zorganizowane grupy zajmujące się wywozem leków za granicę, próbują być zawsze o krok przed aparatem urzędniczym i stosownymi służbami – przy szczupłym zasobie kadrowym tych służb i bardzo ograniczonych zasobach (głównie informacji) i finansów, jak również szczątkowych kompetencjach w zakresie nadzoru nad obrotem lekiem, prowadzonym we wszelkich jego nielegalnych przejawach – twierdzi ministerstwo. – Grupy te mają w każdym razie ku temu środki, przede wszystkim odpowiednio duży kapitał. W miarę możliwości uszczelniamy system.

Resort zdrowia zapewnia, że obecnie trwają intensywne prace legislacyjne w obszarze dopracowania przepisów karnych ujętych w ustawie – Prawo farmaceutyczne. Prace te prowadzone są pod kątem ich racjonalizacji, większej kompleksowości, przede wszystkim w aspekcie zwiększenia spektrum możliwości i sposobu karania, w związku z obrotem lekami prowadzonym poza tzw. legalnym łańcuchem dystrybucji.

Jednym ze sposobów walki z wywozem leków jest – dokonane za pośrednictwem ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustawy w związku z wprowadzeniem e-recepty – doprecyzowanie wymagań dotyczących zapotrzebowania, o których mowa w art. 96 ustawy – Prawo farmaceutyczne, które wystawiane są przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, a realizowane w aptekach. Dotychczas ograniczone wymagania względem tych zapotrzebowań były jednym z przyczynków do nadużywania tego instrumentu, m.in. w celu ich docelowego wywozu zagranicę, aczkolwiek jest to tylko jedna ze składowych bardziej złożonego mechanizmu. Poprzez obecne prace w parlamencie, rząd próbuje ukrócić ten stan.

– Do całej kampanii działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie wywozowi leków, należą również zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów, o czym później – podkreśla ministerstwo zdrowia. – Omawiane zmiany nie były natomiast i nie miały być nigdy ujęte w projekcie tzw. „dużej nowelizacji” – choć istotnie – elementem, który był przewidywany do ujęcia w tejże nowelizacji, była pionizacja inspekcji.

A to oznacza, że skoro prace nad „dużą nowelizacją” nie są obecnie kontynuowane, to i pionizacji inspekcji farmaceutycznej nie należy się w najbliższym czasie spodziewać.

Przeczytałeś tylko 15% całego artykułu. Reszta dostępna w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM
W dalszej części artykułu między innymi o pilotażu opieki farmaceutycznej, ustawie o zawodzie farmaceuty, wynagrodzeniach farmaceutów w szpitalach, problemie niedoboru farmaceutów w aptekach, marżach na leki refundowane…
[img]https://mgr.farm/sites/default/files/CTA2.png[/img]

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kaszki Nestlé mają już 150 lat Kaszki Nestlé mają już 150 lat

150 lat temu szwajcarski farmaceuta Henri Nestlé stworzył Farine Lactée – produkt, którego zadaniem ...

Minister zdrowia wziął udział w uroczystości zakończenia rozbudowy szpitala w Międzychodzie Minister zdrowia wziął udział w uroczystości zakończenia rozbudowy szpitala w Międzychodzie

Wartość inwestycji to blisko 24 miliony złotych, które pochodzą ze środków funduszy strukturalnych U...

Najbogatsi w polskiej farmacji Najbogatsi w polskiej farmacji

Tygodnik Forbes opublikował listę najbogatszych Polaków. Kto z branży farmaceutycznej znalazł się wś...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz