REKLAMA
Magazyn mgr.farm

MZ: Punkty „twarde” farmaceutów zdobyte przez internet są niezgodne z rozporządzeniem

21 maja 2018 07:50

Po tym jak kilka tygodni temu wybuchło zamieszanie dotyczące braku możliwości zdobywania przez farmaceutów „twardych” punktów edukacyjnych w ramach szkoleń internetowych, głos w sprawie zabrało Ministerstwo Zdrowia. Wbrew zapewnieniom Naczelnej Izby Aptekarskiej, resort zdrowia informuje, że punkty edukacyjne uzyskane w kursach internetowych nie mogą być traktowane jako tzw. „twarde”.

Biorąc pod uwagę interpretację Ministerstwa Zdrowia, zarówno samorząd aptekarski, jak i firmy organizujące kursy internetowe dla farmaceutów, od 11 lat błędnie interpretowały przepisy. (fot. MGR.FARM)

Pod koniec marca weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych. Zanim jednak jeszcze nowa regulacja zaczęła obowiązywać, zdążyła wywołać sporo kontrowersji w środowisku farmaceutów. Na początku marca Komisja Pracowników Aptek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie poinformowała bowiem, że nowe rozporządzenie nie daje możliwości uzyskiwania „twardych” punktów edukacyjnych w kursach realizowanych za pośrednictwem internetu (czytaj więcej: Farmaceuci nie zdobędą już punktów „twardych” przez internet. Koniec szkoleń z homeopatii?).

Ta wiadomość wywołała falę krytyki w środowisku farmaceutów, do tego stopnia, że głos w sprawie zabrała Naczelna Izba Aptekarska. W specjalnym komunikacie zapewniła, że wchodzące w życie przepisy określające sposoby zdobywania punktów edukacyjnych nie uległy zmianie i brzmią identycznie od kilkunastu lat (czytaj więcej: Szkolenia farmaceutów bez zmian. Punkty „twarde” również przez internet?).

REKLAMA

– Czytając nakaz zdobywania punktów w drodze wykładów, seminariów i ćwiczeń należy pamiętać, że rozporządzenie pozwala realizować je z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych do przedmiotu oraz celu kursu, w szczególności z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych – wyjaśniała NIA. – Farmaceuta odbywa kursy, o których mowa, zgodnie z ramowym programem kursów, obejmującym efekty kształcenia opracowane przez zespół ekspertów powołanych przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”.

REKLAMA
Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia

Po tym komunikacie Naczelnej Izby Aptekarskiej, Komisja Pracowników Aptek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie usunęła swój komunikat dotyczący nowych przepisów. I problem z interpretacją treści rozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów mógłby wydawać się rozwiązany, gdyby nie interpretacja wydana w tej sprawie kilka dni temu przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

– Departament informuje, iż zakwalifikowanie punktów edukacyjnych, uzyskanych poprzez kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, jako punktów uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę jest niezgodne z § 4 przedmiotowego rozporządzenia, w którym jasno określono, poprzez odesłanie do § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, które z form ciągłych szkoleń mieszczą się w katalogu kursów, za które farmaceuta otrzyma punkty edukacyjne stanowiące punkty uzyskane w ramach kursów zakończonych sprawdzianem wiedzy – czytamy w piśmie Marka Kucińskiego, wicedyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

Resort zwraca uwagę na potencjalne ryzyka związane z realizacją kursów prowadzonych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem, jak chociażby brak możliwości kontrolowania samodzielnego zdobywania wiedzy przez farmaceutów.

– Stwarza to sposobność do zdobywania ww. punktów przez osoby trzecie, mające dostęp do platformy internetowej, a wpisywania ich na korzyść danego farmaceuty. Dlatego też w opinii Departamentu, mając na uwadze dbałość o wysoką, jakość kształcenia i efektywne pogłębianie wiedzy przez farmaceutów, odbywanie ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy w formie kursów realizowanych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem jest rozliczane na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas – czytamy w piśmie Ministerstwa Zdrowia.

Z opinii resortu wynika więc, że dotychczasowa interpretacja przepisów przez izby aptekarskie oraz firmy oferujące możliwość zdobywania „twardych” punktów edukacyjnych, była nieprawidłowa. Przepisy regulujące tę kwestię mają bowiem identyczne brzmienie od roku 2007 roku (czytaj również: MARKA OSOBISTA FARMACEUTY – CO TO JEST I JAK JĄ ZBUDOWAĆ).

REKLAMA
Niejasne przepisy, różne interpretacje

Paragraf 4 obowiązującego rozporządzenia mówi, że zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych musi by uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę, o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 pkt 1 i 3, realizowanych przez jednostki szkolące, o których mowa w art. 107 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutycznego, zwane dalej jednostkami szkolącymi.

Przytaczany paragraf 3 ust. 1 mówi, że: „Farmaceuta realizuje obowiązek ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy, o której mowa w paragrafie 2 ust. 1 przez:

1) udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń
2) udział w kursach realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem
3) udział w kursach odbywany w ramach szkolenia specjalizacyjnego”

Z powyższego wynika, że co najmniej 50 punktów edukacyjnych farmaceuta musi uzyskać w ramach kursów, o których mowa w paragraf 3 ust. 1 pkt 1 i 3, a zatem: (1) kursach organizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń, (3) kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego.

Należy zwrócić uwagę, że NIE ZOSTAŁ tutaj wymieniony pkt 2, dotyczący kursów realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem.

Samorząd aptekarski w swojej interpretacji przepisów wskazuje jednak, że paragraf 5 ust. 1 pkt 8 tego samego rozporządzenia mówi, iż: „program kursu, o którym mowa w paragraf 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jest realizowany z zastosowaniem nowoczesnym metod dydaktycznych, adekwatnych do przedmiotu oraz celu kursu, w szczególności z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych”.

W rezultacie taka konstrukcja przepisów skutkuje sprzecznością, która utrudnia jednoznaczne rozstrzygnięcie kwestii, czy wspomniane w paragrafie 4, kursy kończące się sprawdzianem weryfikującym, w ramach których farmaceuta powinien uzyskać co najmniej 50 punktów edukacyjnych, mogą odbywać się za pośrednictwem internetowych programów edukacyjnych. Paragraf 4, określając formę tych kursów, pomija udział w kursach realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, wymieniając jedynie udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń i udział w kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego). Jaka była intencja Ministerstwa Zdrowia przy konstruowaniu przepisów w ten sposób?

Mając na uwadze ogromne emocje jakie wywołał ten temat, Grupa Farmacja.net postanowiła poprosić Ministerstwo Zdrowia o jednoznaczną interpretację spornych przepisów. Prezes Spółki Farmacja.net sp. z o.o. zapytał czy zamysłem Ministerstwa Zdrowia było wyłączenie szkoleń internetowych z form kursów, umożliwiających zdobycie punktów edukacyjnych (tzw. „twardych), zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę, organizowanych przez jednostki szkolące, o których mowa w art. 107a ustawy z 6 września 2001 – Prawo farmaceutyczne?

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia potwierdza pierwotną interpretację przepisów, jaką przedstawiła Komisja Pracowników Aptek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Jej konsekwencje są jednak znacznie bardziej daleko idące…

Okazuje się bowiem, że brzmienie spornych zapisów nie zmieniło się od 11 lat i najwyraźniej przez cały ten czas były one interpretowane w sposób nieprawidłowy. Interpretacja resortu zdrowia nie dotyczy zatem wyłącznie tych farmaceutów, których obejmie nowe rozporządzenie z 20 lutego 2018 (a więc dopiero zaczynających okres rozliczeniowy). Dotyczy ona wszystkich farmaceutów, którzy zdobywali punkty edukacyjne przez internet w ciągu ostatnich 11 lat.

Przepisy bez zmian od 11 lat

Aby w pełni zrozumieć sytuację prawną punktów edukacyjnych farmaceutów trzeba cofnąć się do roku 2003, kiedy to w życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Zgodnie z jego brzmieniem farmaceuci w okresie rozliczeniowym musieli uzyskać co najmniej 50 punktów edukacyjnych w ramach szkoleń zakończonych testem, w „kursach realizowanych metodą wykładów lub internetowych programów edukacyjnych”. Innymi słowy punkty „twarde” można było zdobywać przez internet.

Przepisy te jednak zmieniono w 2007 roku na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. To właśnie wtedy zmieniono brzmienie paragrafu 3 ust. 1 rozdzielając i wpisując jako pkt 1 „kursy realizowane metodą wykładów” i pkt 1a „kursy realizowane metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem”. Za tą zmianą nie poszła jednak modyfikacja paragrafu 4, przez co w konsekwencji wykluczono możliwość zdobycia „twardych” punktów edukacyjnych dzięki kursom realizowanym przez internet.

Najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych jedynie porządkuje wspomniane zapisy, obowiązujące od 2007 r. (pkt 1a zastąpiono pkt 2). Tym samym Naczelna Izba Aptekarska ma rację twierdząc, że „przepisy określające sposoby zdobywania punktów edukacyjnych nie uległy zmianie i brzmią identycznie od kilkunastu lat”. Potwierdza to też Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, który w piśmie do Farmacja.net sp z o.o. przypomina, że „odbywanie ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy w formie kursów realizowanych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem jest rozliczane na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas”.

Problem jednak polega na tym, że biorąc pod uwagę interpretację Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, najwyraźniej zarówno samorząd aptekarski, jak i firmy organizujące kursy internetowe dla farmaceutów, dotychczas błędnie interpretowały przepisy.

Przypomnijmy, że zdaniem resortu zdrowia zakwalifikowanie punktów edukacyjnych, uzyskanych poprzez kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, jako punktów „twardych” (uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę) jest NIEZGODNE z § 4 przedmiotowego rozporządzenia, w którym jasno określono, poprzez odesłanie do § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, które z form ciągłych szkoleń mieszczą się w katalogu kursów, za które farmaceuta otrzyma punkty edukacyjne stanowiące punkty uzyskane w ramach kursów zakończonych sprawdzianem wiedzy.

W świetle interpretacji Ministerstwa Zdrowia rodzi się zatem pytanie: czy punkty „twarde” zdobyte przez ostatnie 11 lat przez farmaceutów w szkoleniach internetowych były uzyskane prawidłowo?

Do pobrania:

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Producent apeluje o zwrot prezerwatyw. Nie przeszły testów trwałości… Producent apeluje o zwrot prezerwatyw. Nie przeszły testów trwałości…

Firma Reckitt Benckiser wydała komunikat, w którym prosi o zwrot nielateksowych prezerwatyw Durex Re...

Rekordowe przychody branży farmaceutycznej Rekordowe przychody branży farmaceutycznej

Polacy coraz więcej wydają w aptekach – na leki bez recepty już ponad 11,5 mld zł. Sprzedaż pozaapte...

Zwyzywał aptekę od zbrodniarzy, bo nie było jodu Zwyzywał aptekę od zbrodniarzy, bo nie było jodu

Pacjenci piją jodynę, a nawet dają ją swoim dzieciom. Wierzą plotce o awarii elektrowni w Belgii i n...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz