REKLAMA
Magazyn mgr.farm

MZ: Tempo przyrostu aptek podłączonych do P1 jest dobre

26 listopada 2018 12:48

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie skierowali do prac w Komisji Zdrowia projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem. Z sejmowej mównicy o projekcie i aptekach opowiadał wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński…

Wiceminister zdrowia zapewnia, że uda się podłączyć ok. 15 tys. aptek do systemu P1 do końca tego roku (fot. sejm.gov.pl)

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej zawiera między innymi zapisy dotyczące finansowego wsparcia dla aptek, w związku z koniecznością dostosowania się przez nie do obowiązku realizowania e-recept od 1 stycznia 2018 roku (czytaj więcej: WAŻNE! Odliczenie podatku dla aptek w związku z e-receptą? Znamy szczegóły!). W czwartek o szczegółach funkcjonowania e-recept w aptekach opowiadał z sejmowej mównicy wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński.

– 1 stycznia wchodzi obowiązek dla każdej apteki w Polsce, po pierwsze, realizowania recept elektronicznych, a po drugie, co na tym etapie znacznie istotniejsze, do generowania elektronicznego dokumentu realizacji recepty. Co to oznacza? To oznacza, że z dnia na dzień eliminujemy milion papierowych taksacji recept. Mniej więcej tyle ich jest każdego powszedniego dnia w Polsce. Elektroniczny dokument realizacji recepty jest zapisywany w systemie, jest od razu widoczny dla pacjenta na jego koncie pacjenta dostępnym pod adresem Pacjent.gov.pl i nie wymaga od farmaceuty żadnej dodatkowej sprawozdawczości – mówił Janusz Cieszyński.

REKLAMA

Wiceminister zdrowia wskazywał, że od dzięki temu rozwiązaniu kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia nie będą już musiały odwiedzać apteki, tylko będą mogły przeanalizować zapisane w systemie dokumenty realizacji i wyłącznie na tej podstawie ocenić, czy nie doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości.

REKLAMA

– To oszczędza czas farmaceuty i funduszu. Tak że w związku z wejściem tego obowiązku po konsultacjach ze środowiskiem farmaceutów zdecydowaliśmy się na bezprecedensowe działanie. Ono się wpisuje w szerszy kontekst, ponieważ w tym roku po raz pierwszy w historii polskiego e-zdrowia na instrumenty wsparcia finansowane z budżetu państwa przeznaczono dwa razy więcej środków, niż przeznaczono ze środków europejskich na realizację projektu P1 – mówił Cieszyński o wsparciu finansowym dla aptek. – Do tej pory często spotykaliśmy się z zarzutem, że finansujemy bardzo hojnie budowę centralnych systemów, systemów ministra zdrowia, a nie mamy środków na to, żeby wesprzeć tych, którzy są ich użytkownikami, czyli lekarzy i farmaceutów.

W tym roku do lekarzy i farmaceutów po wejściu w życie tej ustawy trafi kwota 65 mln zł, czyli dwa razy tyle, ile przeznaczyliśmy na rozwój platformy P1.

– To wsparcie dla farmaceutów pozwoli każdemu farmaceucie odliczyć od podstawy opodatkowania koszt nabytego w 2018 r., mówimy o całym roku, oprogramowania, sprzętu i osprzętu, czyli mówimy tu o komputerach, oprogramowaniu aptecznym, czytniku kodów, wszystkim tym, co jest potrzebne do wyposażenia stanowiska aptecznego, jeśli chodzi o informatykę. To jest forma, którą uzgodniliśmy z Naczelną Izbą Aptekarską. Spotkała się ona z bardzo dobrym odbiorem środowiska i widzimy, że dzięki temu systematycznie przyrasta liczba certyfikatów dostępu do naszego systemu – wskazywał wiceminister zdrowia.

– Termin upływa 1 stycznia czy nawet 31 grudnia, a tempo przyrostu jest tak dobre, że jesteśmy pewni, że nawet bez ataku paniki w ostatnim dniu czy tygodniu będziemy w stanie spokojnie zrealizować nasz cel, jakim jest podłączenie ok. 15 tys. aptek do tego systemu do końca tego roku – zapewnił Janusz Cieszyński.

Źródło: ŁW/Sejm

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Próba wyłudzenia danych wrażliwych od farmaceutów Próba wyłudzenia danych wrażliwych od farmaceutów

Naczelna Izba Aptekarska ostrzega przed telefonami otrzymywanymi przez aptekarzy, w których anonimow...

Zabytkowe meble wywiezione nocą z apteki Zabytkowe meble wywiezione nocą z apteki

Późnym wieczorem 12 lutego właściciele apteki przy Nowym Świecie zaczęli wynosić i ładować na ciężar...

Połowa dorosłych Polaków ma za wysoki poziom cholesterolu we krwi Połowa dorosłych Polaków ma za wysoki poziom cholesterolu we krwi

To oznacza, że są narażeni na choroby układu krążenia, a niestety nie zawsze zdają sobie z tego spra...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz