MZ: To nie podmiot prowadzący aptekę decyduje o godzinach jej pracy

19 listopada 2018 05:50

Dość zaskakujące stwierdzenie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia znalazło się w odpowiedzi, która została udzielona na zapytanie posłanki Krystyny Sibińskiej. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Maciej Miłkowski – stwierdził w nim, że „to nie podmiot prowadzący aptekę decyduje o godzinach jej pracy”. A wszystko w związku z apteką całodobową w Gorzowie Wielkopolskim…

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w ramach postępowania administracyjnego nie badał jednak rękojmi wskazanego podmiotu - było to bezcelowe, ponieważ nie zostały spełnione wymogi geograficzne jak i demograficzne wskazane w ustawie Prawo Farmaceutyczne (fot. Shuterstock)

Pod koniec września do ministerstwa zdrowia trafiło zapytanie posłanki Krystyny Sibińskiej, dotyczące możliwości otwarcia w Gorzowie Wielkopolskim apteki całodobowej. Od kilkunastu miesięcy nie działa bowiem już w tym mieście apteka, która byłaby otwarta przez cały czas. Prezydent miasta Gorzowa stwierdził wręcz w jednym z wywiadów, że właściciel apteki, która do tej pory działała całodobowo, zrezygnował z jej pracy w nocy „trochę na złość”, po tym jak musiał zamknąć inną swoją placówkę w szpitalu. (czytaj więcej: Dlaczego w Gorzowie nie ma apteki całodobowej? Właściciel zabiera głos).

– Z moich informacji wynika, iż jest podmiot gospodarczy, który chciałby taką placówkę otworzyć i to w miejscu najbardziej oczekiwanym tj. przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim na ulicy Dekerta, ale nie ma w tej sprawie decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego – pisała Krystyna Sibińska w swoim zapytaniu do resortu zdrowia. – W związku z powyższym proszę o odpowiedź, jakie dotychczas działania w tej sprawie podjął wojewódzki inspektor farmaceutyczny i kiedy zapadnie decyzja ws. otwarcia w Gorzowie Wielkopolskim apteki całodobowej?

Odpowiedzi na to zapytanie udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Maciej Miłkowski. Na wstępie wyjaśnił, iż w polskim systemie ochrony zdrowia oraz regulujących ów obszar przepisach prawa, nie istnieją apteki „całodobowe”. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne apteki dzielą się na ogólnodostępne, szpitalne oraz zakładowe.

– Przyjmując, że zapytanie pani poseł dotyczy otwarcia apteki ogólnodostępnej, w ślad za art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne należy wskazać, iż rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego – pisze Miłkowski. – W związku z powyższym deklaracja otwarcia apteki całodobowej została poczyniona niesłusznie, bowiem to nie podmiot prowadzący aptekę decyduje o godzinach jej pracy.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wyjaśnił, że przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim funkcjonowała apteka ogólnodostępna. Z dokumentacji znajdującej się w Lubuskim Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym wynika, iż ww. apteka funkcjonowała od 2008 r.

W okresie od 2008 r. do 2017 r. Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie wydał w stosunku do niej żadnej decyzji administracyjnej. Według wiedzy obecnego Inspektora na wskazaną aptekę w okresie funkcjonowania placówki nie wpłynęła również żadna skarga pacjenta. Niemniej jednak zarząd szpitala nie przedłużył aptece umowy najmu, powodując tym samym likwidację placówki (czytaj więcej: Apteka zniknie, bo kończy się umowa najmu. Ofiara „apteki dla aptekarza”?).

– Ponadto należy wskazać, iż w czerwcu 2017 r. nastąpiła zmiana przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne ustanawiająca tzw. zasadę „apteki dla aptekarza”, która reguluje liczbę aptek funkcjonujących na danym terenie – odpowiada Maciej Miłkowski.

Zgodnie z art. 99 ust. 3b ww. ustawy zezwolenie na prowadzenie apteki wydaje się, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną wynosi co najmniej 3000 osób, a jej odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów.

Liczbę mieszkańców na dzień złożenia wniosku określa się na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Według danych GUS dla Gorzowa Wielkopolskiego, na dzień 31 grudnia 2017 r., liczba mieszkańców wynosiła 124 295, a na terenie miasta funkcjonowały 44 apteki ogólnodostępne. W związku z powyższym liczba mieszkańców przypadających na jedną aptekę ogólnodostępną to 2824, co oznacza, że jest mniejsza o 176 od wymaganej

– Należy również zaznaczyć, iż wspomniany w zapytaniu przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku na prowadzenie apteki w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim, zgodnie z rejestrem KRS (0000467707), pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki św. Kosmy i Damiana Sp. z o.o., która prowadzi 8 aptek ogólnodostępnych, w tym 4 w województwie lubuskim. Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne zezwolenia na prowadzenie apteki nie wydaje się, jeżeli wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne – odpowiada Maciej Miłkowski.

Ponadto w stosunku do apteki prowadzonej przez spółkę św. Kosmy i Damiana Sp. z o.o. wydano decyzję administracyjną w związku z niezapewnieniem fachowego personelu w aptece w godzinach pracy, o czym mowa w art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne. Wspomniana decyzja dotyczy okresu, w którym wskazany w interpelacji przedsiębiorca pełnił funkcję w organach spółki.

– Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu II GSK 2070/13 wskazał definicję oraz przesłanki utraty rękojmi: „Do utraty rękojmi może dojść w czasie prowadzenia działalności między innymi na skutek naruszenia przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne…” – odpowiada Maciej Miłkowski. – Zgodnie natomiast z art. 101 pkt 4 oraz pkt 6 ustawy Prawo farmaceutyczne wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, gdy wnioskodawca nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki lub lokalizacja nie spełnia warunków określonych w art. 99 ust. 3b ustawy.

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia wskazał też, że Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w ramach postępowania administracyjnego nie badał jednak rękojmi wskazanego podmiotu – było to bezcelowe, ponieważ nie zostały spełnione wymogi geograficzne jak i demograficzne wskazane w ustawie Prawo Farmaceutyczne.

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

MZ: obwieszczenie ws. środków spożywczych MZ: obwieszczenie ws. środków spożywczych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzen...

Innowacyjny przemysł farmaceutyczny wesprze reformy na Ukrainie Innowacyjny przemysł farmaceutyczny wesprze reformy na Ukrainie

Z początkiem marca system ochrony zdrowia na Ukrainie będzie reformowany we współpracy z Europejską ...

XVI Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim XVI Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim

Dolnośląska Izba Aptekarska oraz grupa Neuca zapraszają na XVI Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narc...