REKLAMA
Magazyn mgr.farm

MZ: To nie podmiot prowadzący aptekę decyduje o godzinach jej pracy

19 listopada 2018 05:50

Dość zaskakujące stwierdzenie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia znalazło się w odpowiedzi, która została udzielona na zapytanie posłanki Krystyny Sibińskiej. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Maciej Miłkowski – stwierdził w nim, że „to nie podmiot prowadzący aptekę decyduje o godzinach jej pracy”. A wszystko w związku z apteką całodobową w Gorzowie Wielkopolskim…

"To jeszcze nie zamknięcie tematu, ale apteka jutro rano otwiera drzwi pacjentom" - napisał właściciel, mgr farm. Andrzej Jelinowski (fot. Shutterstock)

Pod koniec września do ministerstwa zdrowia trafiło zapytanie posłanki Krystyny Sibińskiej, dotyczące możliwości otwarcia w Gorzowie Wielkopolskim apteki całodobowej. Od kilkunastu miesięcy nie działa bowiem już w tym mieście apteka, która byłaby otwarta przez cały czas. Prezydent miasta Gorzowa stwierdził wręcz w jednym z wywiadów, że właściciel apteki, która do tej pory działała całodobowo, zrezygnował z jej pracy w nocy „trochę na złość”, po tym jak musiał zamknąć inną swoją placówkę w szpitalu. (czytaj więcej: Dlaczego w Gorzowie nie ma apteki całodobowej? Właściciel zabiera głos).

– Z moich informacji wynika, iż jest podmiot gospodarczy, który chciałby taką placówkę otworzyć i to w miejscu najbardziej oczekiwanym tj. przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim na ulicy Dekerta, ale nie ma w tej sprawie decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego – pisała Krystyna Sibińska w swoim zapytaniu do resortu zdrowia. – W związku z powyższym proszę o odpowiedź, jakie dotychczas działania w tej sprawie podjął wojewódzki inspektor farmaceutyczny i kiedy zapadnie decyzja ws. otwarcia w Gorzowie Wielkopolskim apteki całodobowej?

REKLAMA

Odpowiedzi na to zapytanie udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Maciej Miłkowski. Na wstępie wyjaśnił, iż w polskim systemie ochrony zdrowia oraz regulujących ów obszar przepisach prawa, nie istnieją apteki „całodobowe”. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne apteki dzielą się na ogólnodostępne, szpitalne oraz zakładowe.

REKLAMA

– Przyjmując, że zapytanie pani poseł dotyczy otwarcia apteki ogólnodostępnej, w ślad za art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne należy wskazać, iż rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego – pisze Miłkowski. – W związku z powyższym deklaracja otwarcia apteki całodobowej została poczyniona niesłusznie, bowiem to nie podmiot prowadzący aptekę decyduje o godzinach jej pracy.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wyjaśnił, że przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim funkcjonowała apteka ogólnodostępna. Z dokumentacji znajdującej się w Lubuskim Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym wynika, iż ww. apteka funkcjonowała od 2008 r.

W okresie od 2008 r. do 2017 r. Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie wydał w stosunku do niej żadnej decyzji administracyjnej. Według wiedzy obecnego Inspektora na wskazaną aptekę w okresie funkcjonowania placówki nie wpłynęła również żadna skarga pacjenta. Niemniej jednak zarząd szpitala nie przedłużył aptece umowy najmu, powodując tym samym likwidację placówki (czytaj więcej: Apteka zniknie, bo kończy się umowa najmu. Ofiara „apteki dla aptekarza”?).

– Ponadto należy wskazać, iż w czerwcu 2017 r. nastąpiła zmiana przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne ustanawiająca tzw. zasadę „apteki dla aptekarza”, która reguluje liczbę aptek funkcjonujących na danym terenie – odpowiada Maciej Miłkowski.

REKLAMA

Zgodnie z art. 99 ust. 3b ww. ustawy zezwolenie na prowadzenie apteki wydaje się, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną wynosi co najmniej 3000 osób, a jej odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów.

Liczbę mieszkańców na dzień złożenia wniosku określa się na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Według danych GUS dla Gorzowa Wielkopolskiego, na dzień 31 grudnia 2017 r., liczba mieszkańców wynosiła 124 295, a na terenie miasta funkcjonowały 44 apteki ogólnodostępne. W związku z powyższym liczba mieszkańców przypadających na jedną aptekę ogólnodostępną to 2824, co oznacza, że jest mniejsza o 176 od wymaganej

– Należy również zaznaczyć, iż wspomniany w zapytaniu przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku na prowadzenie apteki w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim, zgodnie z rejestrem KRS (0000467707), pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki św. Kosmy i Damiana Sp. z o.o., która prowadzi 8 aptek ogólnodostępnych, w tym 4 w województwie lubuskim. Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne zezwolenia na prowadzenie apteki nie wydaje się, jeżeli wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne – odpowiada Maciej Miłkowski.

Ponadto w stosunku do apteki prowadzonej przez spółkę św. Kosmy i Damiana Sp. z o.o. wydano decyzję administracyjną w związku z niezapewnieniem fachowego personelu w aptece w godzinach pracy, o czym mowa w art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne. Wspomniana decyzja dotyczy okresu, w którym wskazany w interpelacji przedsiębiorca pełnił funkcję w organach spółki.

– Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu II GSK 2070/13 wskazał definicję oraz przesłanki utraty rękojmi: „Do utraty rękojmi może dojść w czasie prowadzenia działalności między innymi na skutek naruszenia przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne…” – odpowiada Maciej Miłkowski. – Zgodnie natomiast z art. 101 pkt 4 oraz pkt 6 ustawy Prawo farmaceutyczne wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, gdy wnioskodawca nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki lub lokalizacja nie spełnia warunków określonych w art. 99 ust. 3b ustawy.

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia wskazał też, że Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w ramach postępowania administracyjnego nie badał jednak rękojmi wskazanego podmiotu – było to bezcelowe, ponieważ nie zostały spełnione wymogi geograficzne jak i demograficzne wskazane w ustawie Prawo Farmaceutyczne.

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Prawnicy, farmaceuci i naukowcy będą dyskutować o zmianach w prawie Prawnicy, farmaceuci i naukowcy będą dyskutować o zmianach w prawie

26 maja na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medy...

Radziwiłł o planowanych działaniach resortu Radziwiłł o planowanych działaniach resortu

1 grudnia br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia, na której minister zdrowia Konstanty ...

Dyżury aptek tylko do północy Dyżury aptek tylko do północy

Od kilku miesięcy w Golubiu-Dobrzyniu apteki nie pełnią nocnych i świątecznych dyżurów, ponieważ ost...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz