Magazyn mgr.farm

MZ: w obrocie pozaaptecznym powinny znajdować się wyłącznie leki potrzebne doraźnie

27 września 2016 08:06

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację z dnia 25 sierpnia 2016 r. o numerze 5424, złożoną przez Jarosława Sachajko oraz Pawła Grabowskiego – posłów na Sejm RP, przybliża kierunek zmian w pozaaptecznym obrocie lekami.

Posłowie Jarosław Sachajko oraz Paweł Grabowski wystosowali pod koniec sierpnia interpelację w sprawie planowanego ograniczenia pozaaptecznej sprzedaży leków. Pytali w niej o to na jakim etapie znajdują się obecnie prace w zakresie zmian w obrocie lekami na rynku pozaaptecznym i jakie argumenty przemawiają za ograniczeniem obrotu lekami na rynku pozaaptecznym?

– Obecnie sprzedaż pozaapteczna stanowi jedynie ok. 6% wartości leków bez recepty. Według przedstawicieli Polskiej Izby Handlu w przypadku wystąpienia ograniczeń prowadzących do likwidacji rynku pozaaptecznego, przewidywane jest przejęcie jego części przez apteki, natomiast pozostała część tj. na wsi i w mniejszych miejscowościach po prostu zniknie – pisali posłowie.

– Nadrzędnym celem projektowanych zmian jest zwiększenie ochrony zdrowia publicznego poprzez unormowanie warunków podejmowania i wykonywania działalności w zakresie obrotu produktami leczniczymi w placówkach obrotu pozaaptecznego i wprowadzenie skutecznych instrumentów prawnych umożliwiających kontrolę podmiotów wykonujących ww. działalność – pisze w odpowiedzi Katarzyna Głowala, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

– Ponadto wyjaśnienia wymaga, iż w obrocie pozaaptecznym powinny znajdować się wyłącznie leki potrzebne doraźnie, w sytuacjach pilnych i wyłącznie w małych opakowaniach. Dodatkowo projektowane rozwiązania mają na celu zapewnienie przechowywania produktów leczniczych w warunkach gwarantujących zachowanie ich właściwej jakości, określanej przez podmiot odpowiedzialny czy farmakopeę, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu temperatury czy wilgotności.

Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany, które będą obejmować m.in. aktualizację wykazu oraz zmianę kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych określonych w:

– rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. 2010 r. Nr 204, poz. 1353) oraz

– rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. 2009 r. Nr 24, poz. 151).

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza możliwości doregulowań przedmiotowej materii w zakresie ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Posłowie Jarosław Sachajko oraz Paweł Grabowski w swojej interpelacji pytali też czy w zakresie proponowanych zmian w sprzedaży leków na rynku pozaaptecznym zostały przeprowadzone konsultacje społeczne?

– Pracownicy Ministerstwa Zdrowia przy omawianiu projektowanych założeń w zakresie obrotu pozaaptecznego przeprowadzili kilka spotkań z Naczelną Radą Aptekarską – pisze Katarzyna Głowala. – Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, iż w Ministerstwie Zdrowia prowadzona jest polityka otwartego dialogu, stąd też wszelkie zmiany systemowe podlegać będą szerokiej debacie publicznej.

Źródło: mgr.farm / sejm.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Apteki nie muszą raportować o zużytym sprzęcie elektrycznym Apteki nie muszą raportować o zużytym sprzęcie elektrycznym

  Opolska Okręgowa Izba Aptekarska podała informację o zmianach w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o ...

  Cetyryzyna Dr.Max nie odpowiada wymaganiom Cetyryzyna Dr.Max nie odpowiada wymaganiom

  Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktu ...

  Kobiety rzadziej wykonują testy w kierunku HIV Kobiety rzadziej wykonują testy w kierunku HIV

  Każdego roku blisko 200 kobiet dowiaduje się o zakażeniu HIV. Rozpoznanie wirusa często zmienia ich ...