Magazyn mgr.farm

MZ zakaże używania marek parasolowych?

19 grudnia 2016 11:47

Zakazanie używania tzw. marek parasolowych dla produktów o różnym statusie prawnym jest jednym z rozważanych przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązań, mających uregulować kwestię reklamy produktów aptecznych wprowadzającej w błąd.

reklama.png

3 czerwca 2016 weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2016 r., na podstawie którego powołano Zespół do spraw uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych.

Zadaniem zespołu było opracowanie projektu założeń do zmian aktów prawnych dotyczących reklamy leków, suplementów diety, innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych, a także innych produktów które są prezentowane jako posiadające ich właściwości.

– W toku prac Zespół wskazał m. in. na potrzebę zmian w dotychczas obowiązujących regulacjach prawnych i przedstawił rekomendacje Ministrowi Zdrowia w celu uporządkowania tak ważnego obszaru polityki lekowej państwa jakim jest rynek reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych – poinformował wiceminister Krzysztof Łanda odpowiadając na interpelację posłanki Mirosławy Stachowiak-Różeckiej. – W ocenie Zespołu, konieczne jest przede wszystkim wprowadzenie takich zmian, które w sposób efektywny wykluczą możliwość prowadzenia takich działań marketingowych, które wprowadzają odbiorców w błąd i prowadzą do zacierania różnic pomiędzy produktami leczniczymi a suplementami diety i wyrobami medycznymi – twierdzi Łanda i wymienia możliwe rozwiązania:

– zwiększenie efektywności nadzoru nad reklamą m. in. poprzez wprowadzenie możliwości natychmiastowego wstrzymania reklamy, na czas prowadzenia pełnego postępowania w sprawie oraz wprowadzenie bardziej dotkliwych sankcji za prowadzenie reklamy sprzecznej z przepisami,
– zakazanie używania tzw. marek parasolowych dla produktów o różnym statusie prawnym (tj. wspólnych nazw handlowych dla produktów leczniczych i suplementów diety/wyrobów medycznych),
– doprecyzowanie zasad prowadzenia reklamy w Internecie, w tym na portalach społecznościowych oraz wprowadzenie zasady odpowiedzialności podmiotu wprowadzającego produkt do obrotu za materiały umieszczane w Internecie.
– wprowadzenie zakazu reklamy produktów leczniczych emitowanej zarówno w kanałach tematycznych przeznaczonych dla osób poniżej 18 r.ż., jak i w innych kanałach pomiędzy programami skierowanymi dla widzów w tej kategorii wiekowej,
– wprowadzenie ograniczeń w możliwości prowadzenia reklamy analogicznych jak przy reklamie leków (np. zakaz wykorzystywania w reklamie wizerunku osób wykonujących zawód medyczny, naukowców i osób znanych publicznie),
– wprowadzenie obowiązkowego komunikatu (ostrzeżenia) w każdej reklamie, informującego o statusie prawnym produktu,
– nadanie Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wyraźnego uprawnienia do nadzoru nad reklamą wyrobów i określenie rodzajów decyzji, które może wydać w stosunku do podmiotu prowadzącego reklamę.

– W Ministerstwie Zdrowia trwają prace mające na celu wdrożenie ww. rekomendacji Zespołu, w szczególności poprzez zmianę przepisów antyreklamowych, przewidujące m. in. nakładanie kar na podmioty dopuszczające się praktyk niezgodnych z obowiązującymi regulacjami w omawianym zakresie – zapewnia Krzysztof Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Obszar reklamy produktów leczniczych jest obecnie szczegółowo i wyczerpująco uregulowany, zarówno na gruncie przepisów unijnych, jak i krajowych. Zasady prowadzenia reklamy produktów leczniczych reguluje Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi („Dyrektywa 2001/83”), która zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonała tzw. pełnej harmonizacji przepisów w zakresie reklamy, co oznacza, że – poza wyjątkami przewidzianymi wyraźnie w treści Dyrektywy – państwa członkowskie nie mogą, ani zaostrzać, ani łagodzić zasad prowadzenia reklamy produktów leczniczych. Postanowienia Dyrektywy 2001/83 zostały transponowane do ustawodawstwa krajowego – w rozdziale 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Źródło: sejm.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Apteka powinna być kojarzona z profesjonalną opieką Apteka powinna być kojarzona z profesjonalną opieką

Dr hab. Marcin Czech z początkiem sierpnia objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro...

NFZ: w sprawie wyceny leków recepturowych NFZ: w sprawie wyceny leków recepturowych

Komisja ds. Aptek Ogólnodostępnych łódzkiej OIA zadała pytania skierowane do Wydziału Gospodarki Lek...

Firmy farmaceutyczne tworzą aplikacje mobilne Firmy farmaceutyczne tworzą aplikacje mobilne

Obecnie, już co druga aplikacja mobilna związana z prowadzeniem zdrowego stylu życia lub terapii cho...