REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Na czym polega lekowy patriotyzm?

20 sierpnia 2019 08:06

Choć pogoda tego lata była dość kapryśna, to temperatura w środowisku farmaceutycznym biła wszelkie możliwe rekordy. Wiele mówiło się w brakach leków i funkcjonowaniu przemysłu farmaceutycznego. Emocje wzbudził również projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Tematów tych nie mogło też zabraknąć w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM.

Najnowszy numer magazynu MGR.FARM już w sprzedaży!
Najnowszy numer magazynu MGR.FARM już w sprzedaży!

Wydarzenia minionych tygodni bez wątpienia przejdą do historii polskiej farmacji. W przestrzeni medialnej głośno było o tzw. kryzysie lekowym – problemie, który narastał od kilku lat, by w końcu doprowadzić do sytuacji dramatycznej dla pacjentów oraz aptek. Tuziny ekspertów wypowiadały się na ten temat w telewizji, radio i prasie. Wszyscy wskazywali na przyczyny problemu i przedstawiali swoje sposoby na jego rozwiązanie. Sposobu na uspokojenie sytuacji szukało również Ministerstwo Zdrowia, jednak wprowadzone przez resort rozwiązania wzbudziły wiele kontrowersji. Czy zadziałają? Kiedy można spodziewać się ich efektów? Na odpowiedzi przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jak wygląda sytuacja – niemal w czasie rzeczywistym – można przekonać się, czytając serwis MGR.FARM.

Na łamach naszego magazynu o „kryzysie lekowym”, jego przyczynach i sposobach na naprawę rozmawialiśmy z Krzysztofem Kopciem – prezesem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Okazuje się, że z punktu widzenia producentów leków, ich braki w aptekach nabierają nieco innego charakteru. Wynikają bowiem nie tylko z działania „mafii lekowej” i nielegalnego eksportu, ale także z polityki resortu zdrowia oraz nieustannej presji cenowej. Jestem przekonany, że ta rozmowa rzuci więcej światła na przyczyny trwającego „kryzysu lekowego”.

REKLAMA

W tym numerze magazynu MGR.FARM prezentujemy też zupełnie nowe rubryki. Reagując na prośby naszych Czytelników, postanowiliśmy więcej miejsca poświęcić zagadnieniom związanym z fitoterapią. Na „zielonych stronach” będzie można znaleźć artykuły przybliżające właściwości składników roślinnych i ich zastosowania w medycynie. Jednocześnie nie rezygnujemy z dotychczasowych rubryk, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem Czytelników. Polecam publikacje dotyczące marketingu, prawa farmaceutycznego, receptury, opieki farmaceutycznej oraz historii.

REKLAMA

 

Tradycyjnie też prezentujemy serię artykułów, których celem jest przypomnienie i zaktualizowanie wiedzy dotyczącej problemów, z którymi do aptek zgłaszają się pacjenci. A aktualizowanie tej wiedzy jest szczególnie istotne w obliczu nieustannie zmieniających się kategorii dostępności leków. Coraz częściej dowiadujemy się, że kolejny lek będzie dostępny bez recepty. Tego typu decyzje producentów i URPL budzą często kontrowersje oraz obawy. My postrzegamy je jako szansę dla farmaceutów. Wyposażeni w odpowiednią wiedzę na temat nowych leków, mogą bowiem jeszcze lepiej pomagać swoim pacjentom. W tym numerze magazynu MGR.FARM pokazujemy, co nowego wiemy na temat leczenia bezsenności, zakażeń układu moczowego oraz migrenowych bóli głowy.

Lifestyle…

Farmacja to jednak nie tylko nauka i praca w aptece. To przede wszystkim styl życia. Dlatego drugą część naszego magazynu poświęcamy temu, co farmaceuci robią po pracy lub… zamiast pracy. Zdradzamy tajemnice „big pharmy”, podpowiadamy, gdzie warto wybrać się na wakacje, podsuwamy propozycje kulturalne i serwujemy sporą dawkę branżowej literatury (nowe opowiadanie Thomasa Arnolda „Kierownik apteki”!).

REKLAMA

 

W tym numerze przybliżamy też sylwetkę niezwykle ambitnej farmaceutki, której kariera zawodowa i doświadczenie zdecydowanie wykraczają ponad przeciętność. Nadia Sobolewska-Flieger udowadnia, że nawet pracując w aptece, można realizować się zawodowo w innych obszarach – w jej przypadku jest to kosmetologia. Wierzymy, że jej historia będzie inspiracją dla wielu naszych Czytelników… a przede wszystkim Czytelniczek!

>> ZAMÓW NAJNOWSZY NUMER <<

 

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kolejny przykład złego działania zakazu reklamy aptek? Kolejny przykład złego działania zakazu reklamy aptek?

Kara finansowa dla apteki za informowanie pacjentów o możliwości tańszego leczenia – to zdaniem Konf...

Od 1 stycznia obowiązuje dziesiąte wydanie Farmakopei Europejskiej Od 1 stycznia obowiązuje dziesiąte wydanie Farmakopei Europejskiej

URPL podaje, że część podstawowa wydania dziesiątego Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur. 10.0) staje s...

W USA powstanie centrum badań środków psychodelicznych W USA powstanie centrum badań środków psychodelicznych

Grupa prywatnych darczyńców przekazała 17 milionów na stworzenie pierwszego centrum badań substancji...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz