REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Na Europejskim Kongresie Medycznym omawiano model aptekarstwa w Polsce

13 czerwca 2016 07:03

W dniach 7-8 czerwca w Gdańsku odbył się Europejski Kongres Medyczny. Tematem przewodnim spotkań był model aptekarstwa w Polsce. W dyskusji uczestniczyła prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Europejski Kongres Medyczny to nowoczesne forum integrujące międzynarodowe środowisko medyczne oraz związane ze sferą polityczno – gospodarczą, w celu stworzenia nowych ram funkcjonowania i zarządzania służbą zdrowia w Polsce. Rolą kongresu jest stworzenie platformy dialogu umożliwiającej wymianę doświadczeń, koncepcji, dyskusję o problemach i wyzwaniach oraz formułowanie nowych, lepszych rozwiązań dla sektora medycznego.

Europejski Kongres Medyczny, który odbył się w Gdańsku w dniach 7-8 czerwca, to już druga edycja, która zgromadziła przedstawicieli przedsiębiorców, polityki, władzy samorządowej, środowiska naukowego oraz organizacji branżowych, odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną.

REKLAMA

Podczas dyskusji, osoby w niej uczestniczące zastanawiały się, czy zmiana modelu funkcjonowania aptek może wpłynąć korzystnie dla pacjentów i na cały rynek. W dyskusji „Jaki model aptekarstwa jest najbardziej korzystny dla pacjentów?” udział wzięli: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej; Beata Gorajek – Dyrektor Departamentu Handlu i Usług Ministerstwa Rozwoju; Ewa Warmińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia; Irena Rej – Prezes Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA oraz Marcin Piskorski – Prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Moderatorem spotkania była Dobrawa Biaduń – Ekspert ds. Zdrowia z Konfederacji Lewiatan.

REKLAMA

Dyskusję rozpoczęła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, która odniosła się m.in. do kwestii większościowego udziału farmaceuty w strukturze właścicielskiej aptek – Według nas najlepiej sprawdzi się model, w którym farmaceuta zachowuje swoją niezależność w prowadzeniu apteki. Będzie to możliwe wtedy, gdy będzie on dysponował większościowym udziałem w jej strukturze właścicielskiej. Takie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje obecnie w krajach UE m.in. w Niemczech, Finlandii, Francji, Danii, Austrii, Hiszpanii, czy Szwecji.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej opowiedziała się także za utrzymaniem oraz skuteczniejszą egzekucją przepisów antykoncentracyjnych, zgodnie z którymi jeden podmiot na terenie województwa nie może prowadzić więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych – Będziemy wspierać działania inspekcji farmaceutycznej, których celem jest eliminacja patologii rynkowych. Nie może być tak, że średnio co czwarta apteka sieciowa narusza obowiązujące w tym zakresie regulacje – dodała.

Zdaniem Prezes NRA, farmaceuta pełni istotną rolę w całym systemie ochrony zdrowia – biorąc czynny udział w farmakoterapii pacjenta staje się jego doradcą, wspierając jednocześnie pracę lekarza: – Dlatego wzorem wielu państw UE powinniśmy wzmocnić jego pozycję – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, zwracając uwagę na konieczność zwiększenia uprawnień dla farmaceutów.

Prezes NRA namawiała także zgromadzonych do poparcia koncepcji: „apteka dla aptekarza” – Czas skończyć z konkurencją rynkową polegającą jedynie na walce cenowej i zabiegach marketingowych. Powinniśmy wspólnie zadbać o jakość oferowanych usług oraz dywersyfikację rynku. Nie może być tak, że w przyszłości o bezpieczeństwie lekowym naszego kraju będzie decydowało kilka firm zasilanych przez obcy kapitał. Rynek apteczny, jako część sektora farmaceutycznego jest strategiczną gałęzią polskiego przemysłu, dlatego powinien pozostawać pod większą kontrolą ze strony Państwa – podsumowała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

REKLAMA

Źródło: nia.org.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Zmiany własnościowe Aptek Gemini Zmiany własnościowe Aptek Gemini

Polish Pharmacies i Northern Pharmacies z grupy Warburg Pincus złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji...

Długa dyskusja w Senacie nad ‚apteką dla aptekarza’ Długa dyskusja w Senacie nad ‚apteką dla aptekarza’

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego była długo dyskutowana podczas wczorajszego posiedzenia Senatu. P...

Nowy Minister Zdrowia! Kim jest Łukasz Szumowski? Nowy Minister Zdrowia! Kim jest Łukasz Szumowski?

We wtorek rano premier Mateusz Morawiecki podpisał wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie i...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz