REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Na sprzedaży fałszywych leków na potencję zarobił przez rok 1,2 mln zł…

21 stycznia 2019 08:00

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrywał niedawno odwołanie od wyroku twórcy strony potencja24.pl. Mężczyzna za jej pośrednictwem sprzedawał podrabiane leki na problemy z erekcją. Tylko przez rok działalności zarobił na tym ponad 1,2 mln zł. Wśród jego hurtowych odbiorców był też farmaceuta…

Zaburzenie używania opioidów (OUD) jest ważnym problemem zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)
Mężczyzna oferował możliwość zakupu fałszywych leków też odbiorcom hurtowym oferował. Cena wynosiła od 2 do 10 zł za jedną tabletkę (fot. Shutterstock)

24 listopada zapadł wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, dotyczący nielegalnego obrotu podrabianymi lekami przez internet. Był on efektem odwołania się od wyroku mężczyzny skazanego, za „podejmowanie czynności mających udaremnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych”. A pochodziły one ze sprzedaży nieoryginalnych leków z podrobionymi znakami towarowymi oraz takich, które nie posiadały pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Mężczyzna w okresie od 19 marca 2010 r. do 29 marca 2011 r. zarobił na tym ponad 1,2 mln zł.

Sprzedaż detaliczna i hurtowa

Z akt sprawy wynika, że na początku 2010 roku zakupił on ponad 225 000 tabletek od nieustalonego dostawcy. Zapłacił za nie 112 576 Euro (0,5 Euro za tabletkę). Później sprzedawał je za pośrednictwem strony internetowej potencja24.pl. Ceny wahały się od 18 do 25 zł za jedną tabletkę dla klientów detalicznych. Z kolei odbiorcom hurtowym oferował cenę od 2 do 10 zł za jedną tabletkę.

REKLAMA

Jego zatrzymanie było efektem szeroko zakrojonej akcji policji, celników oraz służb skarbowych. Organy ścigania zdemaskowały działalność grupy trudniącej się handlem w internecie lekami na potencję. Wśród zgromadzonych dowodów znalazło się ponad 100 przesyłek z podrobionymi lekami,  znalezionych w Wydziale Przesyłek Niedoręczonych Poczty Polskiej.  Trafiały tam, ponieważ nie zostały odebrane przez klientów. W sumie akt oskarżania obejmował 7 osób. Wszyscy, za wyjątkiem wspomnianego mężczyzny, przyznali się w całości do stawianych im zarzutów –  obrotu środkami na potencję, a częściowo też do prania brudnych pieniędzy. Mężczyzna miał być organizatorem przestępstw, a obciążyły go zeznania pozostałych skazanych (czytaj również: Internet jest największą międzynarodową „apteką” sfałszowanych leków).

REKLAMA

Co ciekawe, z akt sprawy wynika, że jednym ze skazanych był farmaceuta (sądzony w odrębnym postępowaniu). Określono go jako „odbiorcę dużych partii leków”.  Organizator procederu miał przesyłać mu „paczki z V. i innymi środkami na potencję, używając jako nadawcy danych innej osoby”. Należności za dostawy farmaceuta wpłacał na konto tzw. słupa.

500 zł dla „słupa” za fikcyjny rachunek bankowy

A słupami, na które otwierane były konta służące do obsługi transakcji na stronie potencja24.pl, były osoby potrzebujące pieniędzy. Na ogół byli to ludzie nieświadomi całego procederu. Jak wynika z akt sprawy, jedną z nich mężczyzna spotkał żebrzącą na ulicy. W zamian za pieniądze, zgodziła się otwierać fikcyjne konta w bankach – w sumie było ich 7. Sąd określił kobietę, jako „żyjącą w skrajnym ubóstwie, nieposiadającą wcześniej żadnego własnego konta, żadnych środków, ani wiedzy o tym jak załatwiać sprawy bankowe”. Mężczyzna dokładnie instruował ją jak rozmawiać z pracownikami banku i otwierać w nich konta. Czekał na nią pod budynkiem banku, a gdy z niego wychodziła, zabierał wszystkie dokumenty dające mu dostęp do konta. Płacił jej 500 zł za otwarcie jednego rachunku bankowego.

Mężczyzna został ostatecznie skazany w lipcu 2015 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Jednocześnie nałożono na niego grzywnę w wysokości 35 000 zł oraz zasądzono przepadek równowartości korzyści majątkowej w kwocie 1 275 161,25 zł. Musiał też zapłacić 20 000 zł nawiązki na rzecz pokrzywdzonych firm farmaceutycznych, których podrobione produkty lecznicze sprzedawał. Od tego wyroku mężczyzna złożył apelację i wniosek o uniewinnienie. Uważał, że nie przedstawiono wystarczających dowodów jego winy. Zarzucał też, że sąd posłużył się opinią prywatną osoby będącej członkiem zarządu firmy detektywistycznej wynajętej przez pokrzywdzoną firmę farmaceutyczną.

Apelację oddalono jako bezzasadną.

REKLAMA

Sygn. akt II AKa 228/18

Źródło: ŁW/orzeczenia.ms.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Kara może i adekwatna, jednak uważam, że zadośćuczynienie dla firmy farmaceutycznej powinno być zdecydowanie większe.

Powiązane artykuły

RejSM: 46 tysięcy chorych na SM RejSM: 46 tysięcy chorych na SM

Przygotowany ogólnopolski Rejestr Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (RejSM) pozwolił na oszacowa...

Choroba bostońska Choroba bostońska

Pewnie każdy z nas w swej karierze farmaceutycznej spotkał się z tą chorobą. Jest często mylona z os...

Ciemni jak płyn Lugola Ciemni jak płyn Lugola

Są takie dni gdy odnoszę nieodparte wrażenie, że żyjemy w kraju pełnym ciemniaków i idiotów. Jedna p...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz