REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Na wsi trzech farmaceutów przypada na dwie apteki…

15 marca 2019 11:16

W 2017 roku do wykonywania zawodu farmaceuty uprawnionych było prawie 35 tys. osób (o 0,8 tys. więcej jak przed rokiem). Dane wskazują, że 78% wszystkich uprawnionych pracowało w aptekach bezpośrednio z pacjentem. Zarówno liczba osób posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jak i liczba pracujących „bezpośrednio z pacjentem” (czyli w aptekach) systematycznie rośnie.

W aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych pracowało w 2017 roku łącznie 27 tys. magistrów farmacji oraz 33,3 tys. techników farmaceutycznych (fot. Shutterstock)
W aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych pracowało w 2017 roku łącznie 27 tys. magistrów farmacji oraz 33,3 tys. techników farmaceutycznych (fot. Shutterstock)

Główny Urząd Statystyczny podsumował wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej 2017 roku. Wynika z nich, że w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych w 2017 r. pracowało ponad 27 tys. magistrów farmacji oraz ponad 33 tys. techników farmaceutycznych. Podobnie jak w poprzednim roku zdecydowaną większość pracujących stanowiły kobiety (89,5%).

Źródło: Raport GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r."
Źródło: Raport GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.”

Najwięcej farmaceutów pracowało w aptekach i punktach aptecznych województwa mazowieckiego – ponad 4 tys. osób, natomiast najmniej w województwie lubuskim – prawie 600 osób.

REKLAMA

Nieco inny obraz przedstawia analiza liczby farmaceutów przypadającej na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach. Wskaźnik ten był najwyższy, tak samo jak przed rokiem, w województwie lubelskim i łódzkim – po prawie 9 farmaceutów na 10 tys. mieszkańców, najniższy natomiast w województwach: warmińsko-mazurskim (4,8), lubuskim (5,6) oraz zachodniopomorskim (5,7).

REKLAMA
Źródło: Raport GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r."
Źródło: Raport GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.”

W 2017 r. na terenie Polski zbadano 13,3 tys. aptek ogólnodostępnych (o 234 więcej niż przed rokiem), 25 aptek zakładowych64 i 1,3 tys. punktów aptecznych. Niemal wszystkie apteki ogólnodostępne (99,7%) należały do prywatnych właścicieli.

Najwięcej ludności przypadało na jedną aptekę ogólnodostępną i zakładową w województwie warmińsko-mazurskim oraz województwie kujawsko-pomorskim, najmniej w województwie lubelskim oraz wielkopolskim. Województwa wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie charakteryzowały się w 2017 roku największym wzrostem liczby aptek ogólnodostępnych (odpowiednio o 5%, 2,9%, 3,1%, 2,6% w stosunku do roku 2016).

Źródło: Raport GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r."
Źródło: Raport GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.”

W omawianym roku 2,9% aptek ogólnodostępnych pełniło stałe dyżury nocne, a więc mniej niż w 2016 r., kiedy takie dyżury pełniło blisko 3,4% aptek ogólnodostępnych. Prawie 22% placówek pełniło dyżury okresowo.

W aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych pracowało łącznie 27 tys. magistrów farmacji oraz 33,3 tys. techników farmaceutycznych. Ponadto w aptekach 195 praktykantów odbywało obowiązkową praktykę. Przeciętnie jeden praktykant przypadał na 68 aptek ogólnodostępnych. Podobnie jak w ubiegłym roku zdecydowaną większość pracujących w aptekach i punktach stanowiły kobiety (odpowiednio 83,4% wśród farmaceutów i 94,5% kobiet wśród techników farmaceutycznych).

REKLAMA
Źródło: Raport GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r."
Źródło: Raport GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.”

Przeciętnie w jednej aptece ogólnodostępnej pracowały 2 osoby z tytułem magistra farmacji i 2 z tytułem technika farmaceutycznego. Natomiast w przypadku aptek ogólnodostępnych usytuowanych na wsi przeciętnie 3 magistrów farmacji przypadało na 2 apteki i jeden technik farmaceutyczny na aptekę. Jeżeli chodzi o punkty apteczne, to przeciętnie w jednym punkcie aptecznym pracował jeden technik farmaceutyczny, a w co 8 punkcie pracował magister farmacji.

Źródło: Raport GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r."
Źródło: Raport GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.”

Źródło: ŁW/GUS

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

3 farmaceutòw na 2 apteki to i tak całkiem nieźle, apteki do 16 otwarte po jednym magistrze a trzeci w razie konieczności na zastępstwo
Technik im potrzebny? W takiej aptece to i ja bym chciała pracować. Jedna zmiana...

Powiązane artykuły

Projekt nowelizacji w sprawie ZSMOPL Projekt nowelizacji w sprawie ZSMOPL

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który zapobiec karaniu...

Polka z nagrodą L’Oréal w Niemczech Polka z nagrodą L’Oréal w Niemczech

Pracująca w Niemczech Polka, dr Małgorzata Włodarczyk-Biegun, została laureatką niemieckiej edycji k...

Dostępność leku Xarelto Dostępność leku Xarelto

OIA Warszawa prosi o informacje na temat dostępności leku Xarelto w aptekach na Mazowszu....

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz