REKLAMA
czw. 16 listopada 2023, 12:33

Nadchodzą zmiany na stanowiskach komputerowych w aptekach?

W piątek w życie wchodzi nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawcy będą mieć 6 miesięcy na dostosowanie swoich zakładów i biur do nowych wymogów. Jakie zmiany mogą w tym kontekście czekać apteki?

Czy zachodząca zmiana oznacza, że w aptekach pojawią się krzesła przy stanowiskach komputerowych? (fot. Shutterstock)
Czy zachodząca zmiana oznacza, że w aptekach pojawią się krzesła przy stanowiskach komputerowych? (fot. Shutterstock)

Od 17 listopada zacznie obowiązywać nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zmiana dotyczy rozporządzenia, które obowiązywało w dotychczasowym kształcie od 25 lat. Jego nowelizacja precyzuje i upraszcza wiele dotychczasowych zapisów, uchodzących za kuriozalne. Dla przedsiębiorców będzie jednak wiązać się z koniecznością dostosowania stanowisk pracy do nowych wymogów. Będą oni na to mieć 6 miesięcy.

Nowelizacja rozporządzenia była konieczna ze względu na zmiany technologiczne, które nastąpiły od czasu jego wydania. Najważniejsza z nich o upowszechnienie wykorzystywania systemów przenośnych (np. laptopów) do wykonywania pracy.

– Ponadto analizy dotyczące obowiązujących rozwiązań doprowadziły do wniosku, że niektóre z nich są zbyt szczegółowe i rygorystyczne, należy więc je zmienić w taki sposób, by umożliwiały pracodawcom pewną swobodę w organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ergonomii na stanowisku pracy – argumentowało Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

Praca na stanowiskach komputerowych

Podstawowa zmiana, jaką wprowadza nowelizacja, dotyczy nowej definicji stanowiska pracy. Od 17 listopada należy je rozumieć jako przestrzeń pracy z:

  • wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
  • krzesłem i stołem,
  • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracownik powinien mieć też zapewnioną odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu oraz do przyjęcia wygodnej pozycji i możliwości jej zmiany podczas pracy. Z kolei powierzchnia blatu stołu powinna być matowa.

Dodatkowo jeżeli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w uchwyt na dokumenty, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika. Na życzenie pracownika stanowisko pracy należy też wyposażyć w podnóżek.

Obowiązkowe krzesło?

Analizując nowe przepisy warto zwrócić uwagę, że dotychczas „stół, krzesło, uchwyt na dokumenty, podnóżek” stanowiły wyposażenie pomocnicze w stanowisku pracy. Ma to istotne znaczenie dla aptek. W oparciu o obowiązujące przepisy można było bowiem argumentować, że w określonych przypadkach, jak np. przy stole ekspedycyjnym w aptece, takie wyposażenie nie jest konieczne. W rezultacie w większości aptek, farmaceuci i technicy farmaceutyczni takich krzeseł przy swoich stanowiskach pracy nie mieli.

Czy zachodząca zmiana oznacza, że w aptekach pojawią się krzesła przy stanowiskach komputerowych? W ocenie mecenasa Karola Korszunia, partnera Kancelarii Fairfield – niekoniecznie.

– Od 17 listopada przepis będzie wskazywał, że stanowisko pracy to przestrzeń „wraz z krzesłem i stołem”. Jednak rozporządzenie przewiduje wyjątki od obowiązku jego stosowania – m.in. dla kas rejestrujących. Jeżeli komputer w izbie ekspedycyjnej de facto pełni rolę kasy, można próbować skorzystać z tego wyjątku – tym bardziej, ze współczesne monitory kasowe nie są mniejsze niż te stosowane w biurach – uważa Korszuń.

Zwraca też uwagę, że celem rozporządzenia jest regulacja stanowisk, na których pracownik spędza ponad połowę swojego czasu pracy przy komputerze. W jego ocenie w aptece farmaceuta lub technik korzysta z komputera jedynie pomocniczo.

– Pracodawcy mają jeszcze pół roku na dostosowanie istniejących stanowisk pracy do nowych przepisów. Jest to czas, który środowisko aptekarskie może wykorzystać na wyjaśnienie tych wątpliwości – uważa Karol Korszuń.

Okulary albo szkła kontaktowe

Warto zwrócić uwagę, że nowe przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok. Dotyczy to sytuacji gdy wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy.

Do tej pory obowiązek ten dotyczył wyłącznie okularów. Dotyczy on pracowników wykonujących pracę przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Pracodawcy mają 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (17 listopada) by dostosować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe do nowych minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ta..Pomocniczo korzystamy z komputera 😂😂. Spokojnie w czasie zmiany jest to ponad 4 godziny.
Każdy jest traktowany tak, jak sobie sam na to pozwala. Jeżeli pracownicy godzą się by w jakiejś sieci pracować przez 8 godzin na stojąco to ich sprawa. Ja osobiście na rozmowie wstępnej w jednej z aptek sieci Z o , gdy dowiedziałem się że mgr farmacji nie wolno siadać w czasie całej zmiany, zwyczajnie podziękowałem i wyszedłem.