REKLAMA
Magazyn mgr.farm

To nieludzkie kazać farmaceutkom stać przez 8 godzin. Brak krzeseł w aptekach ma podnieść sprzedaż?

22 października 2018 08:35

„W ciągu ostatnich kilku lat farmaceutów pozbawiono prawa do siedzenia podczas wpisywania danych do kasy fiskalnej (recepty, leki). Miało to jak przypuszczam podnieść sprzedaż. To nieludzkie kazać farmaceutom, zwykle przecież kobietom, często już chorym, stać przez 8 i więcej godzin” – pisze autor petycji, która trafiła niedawno do Sejmu. O co postuluje do posłów?

Mogą pojawić się problemy ze skanowaniem leków z kodem 2D, których nie ma jeszcze w bazie (fot. Shutterstock)

W połowie sierpnia to Marszałka Sejmu trafiła petycja „dot. ochrony pracownika do urlopu wypoczynkowego”. Jej autor postuluje o dodanie do kodeksu pracy nowych regulacji, dotyczących wypłaty pracownikowi ekwiwalentu w przypadku niewykorzystania przez niego urlopu wypoczynkowego.

– Przy obecnych zapisach kodeksu pracy pracownicy mają nierzadko po 60 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Sytuacje takie mają szczególnie miejsce w małych i średnich firmach, gdzie nieuczciwi przedsiębiorcy świadomie utrzymują zatrudnienie na poziomie zbyt niskimi w stosunku do potrzeb, co uniemożliwia w praktyce wykorzystanie przez pracowników pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego, bez utraty części zysku chciwego pracodawcy – pisze autor petycji.

REKLAMA

Jego zdaniem duże firmy w tym zakresie przestrzegają prawo, a to w mniejszych firmach, pozwala się pracownikom na odebranie „średnio 5 dni urlopu (tydzień urlopu) plus po kilka dnia „na święta” i to nierzadko w ramach „pańskiej łaski”, a nie pełnych 26 dni”.

REKLAMA

– W ten sposób pracownicy są wyzyskiwani. Ci pracownicy, którzy domagają się zbyt stanowczo urlopu są szantażowani w ten sposób, że oświadcza im się, iż mogą „zmienić pracodawcę” lub przejść na „własną działalność” – pisze autor petycji. – Państwowa Inspekcja Pracy w Polsce w takich kwestiach skutecznie nie działa. W ogóle jest to instytucja o bardzo niskiej ocenie efektywności wśród pracowników. Nie zdążyła ona, np. zauważyć że w ciągu ostatnich kilku lat farmaceutów pozbawiono prawa do siedzenia podczas wpisywania danych do kasy fiskalnej ( recepty, leki). Miało to jak przypuszczam podnieść sprzedaż.

To nieludzkie kazać farmaceutom, zwykle przecież kobietom, często już chorym, stać przez 8 i więcej godzin. Wystarczy wejść do pierwszej lepszej apteki i wychylić się za kasę i spojrzeć w dół. Nie ma tam krzesła.

– Może należy pozbawić także urzędników PIP krzeseł przy biurkach, by problem zrozumieli? Wystarczy też sprawdzić po danych loginów, że wynikająca z grafików pracy ilość godzin pracy jest dużo niższa od tej, która wynika z godziny zalogowania i wylogowania z kasy – pisze autor petycji.

Jego zdaniem mamy z pozoru dobre prawo, ale nie ma wskazanych metod jego egzekucji, a najbardziej cierpią na tym rodziny, które nie mogą razem spędzać wakacji. Niszczy to więzi rodzinne.

W związku z powyższym autor petycji wnioskuje o dodanie do kodeksu pracy następującej regulacji:

REKLAMA

 • „Art. 168a. W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika, w terminie o którym mowa w Art. 168, pracodawca w ciągu 7 dni roboczych wypłaca pracownikowi ekwiwalent w wysokości 3 krotnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika, które ustalono w umowie o pracę”

– W tym kontekście propozycja, aby prawo do urlopu wypoczynkowego przepadało po jego niewykorzystaniu, jest przejawem oderwania od rzeczywistości i słusznie została odrzucona – argumentuje autor petycji. – Ponieważ PIP nie kontroluje z urzędu wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracowników, tym bardziej nie będzie kontrolować wypłaty ekwiwalentu.

W związku z tym wnosi o dodanie do kodeksu zapisu:


 • „Art.168b. Każdy pracodawca do dnia 1 listopada składa do Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenie, o wykorzystaniu przez pracowników urlopu wypoczynkowego lub wypłacenia ekwiwalentu za miniony rok kalendarzowy”

W celu egzekucji tego obowiązku należy zapisać dolegliwą sankcje:


 • „Art. 284
 • par. 1 Pracodawca, który nie wypełnił obowiązku, o którym mowa w Art. 168b. podlega karze grzywny w wysokości od 50 do 100 tys. zł.
 • par. 2. Pracodawca, który uporczywe uchyla się od wypełnienia obowiązku, o którym mowa w Art. 168b podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

– W celu eliminacji patologii, które i dziś mają miejsce, a po nowelizacji kodeksu pracy mogą się nasilić, proponuję się zapis w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, który rozszerza katalog czynności zabronionych – pisze autor petycji i proponuje następujące zapisy:


 • ”Art. 5 ust. 4. Wypłacenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, którego wartość przekracza 5 tys. zł., o ile nie ma to związku z przebywaniem danego pracownika na zwolnieniu lekarskim o długości powyżej 6 miesięcy”[/i]

– Jeśli jest to niezbędne dla objęcia kontrolą wszystkich podmiotów, które wydają środki publiczne, należy zastosowanie w/w ustawy z 204 roku, w zakresie wypłat ekwiwalentu, rozszerzyć o państwowe osoby prawne, w rozumieniu Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 2016 roku (agencje celowe, spółki skarbu państwa itp.) – czytamy w petycji

Petycja została skierowana do rozpatrzenia przez sejmową Komisję ds. Petycji

Źródło: sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Technicy farmaceutyczni protestują przeciwko oddzieleniu ich kompetencji od farmaceutów Technicy farmaceutyczni protestują przeciwko oddzieleniu ich kompetencji od farmaceutów

Pod koniec ubiegłego tygodnia organizacje zrzeszające techników farmaceutycznych podniosły alarm. Ic...

Farmaceuci chcą by apteki były nieczynne nocą Farmaceuci chcą by apteki były nieczynne nocą

Aptekarze mają dość obowiązku nocnych i świątecznych dyżurów. Zgodnie z prawem farmaceutycznym rozkł...

UOKiK: Porozumienie Zielonogórskie złamało prawo UOKiK: Porozumienie Zielonogórskie złamało prawo

Z przeprowadzonej przez Urząd analizy wynika, że zgodnie z prawem konkurencji Porozumienie Zielonogó...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz