REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Neuca prostuje informacje tygodnika wSieci

21 lutego 2017 08:24

W związku z opublikowaniem w tygodniu wSieci artykułu pod tytułem „Apteki: kto i o co gra”, firma Neuca S.A. postanowiła sprostować nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje jakie pojawiły się we wspomnianej publikacji.

Neuca prostuje informacje tygodnika wSieci

O artykule, którego dotyczy sprostowanie pisaliśmy w miniony wtorek: wSieci rozgryza farmaceutycznych lobbystów.

„13.02.2017 W tygodniku wSieci ukazał się artykuł pt. ”Apteki: kto i o co gra?”. Zawiera on informacje nieprawdziwe i wprowadzające odbiorców w błąd narażając tym samym na konsekwencje z tego płynące podmioty z Grupy NEUCA:

REKLAMA

• Grupa NEUCA nigdy nie lobbowała, ani nie wspierała działań lobbingowych związanych z projektem ustawy „Apteka dla Aptekarza”.

REKLAMA

• Zgodnie z wiedzą Zarządu Grupy NEUCA, Stowarzyszenie „Leki tylko z Apteki” również nigdy nie lobbowało, ani nie wspierało działań lobbingowych związanych z projektem ustawy „Apteka dla Aptekarza”.

• Przedstawiciele Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki jak i też przedstawiciele Grupy NEUCA nie uczestniczyli w żadnym z licznych spotkań, konferencji czy debat dotyczących projektu ustawy „Apteka dla Aptekarza”. Zarzucanie Grupie NEUCA prowadzenia działalności lobbingowej jest bezpodstawne. Co więcej dziennikarze tygodnika wSieci nie próbowali w jakikolwiek sposób weryfikować przedstawianych tez ani w Grupie NEUCA, ani w Stowarzyszeniu, czyli nie dołożyli należytej staranności koniecznej do wykonywania zawodu dziennikarza.

• Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki zostało założone zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacja o jego założeniu i działaniach została szeroko opublikowana na rynku ochrony zdrowia. Grupa NEUCA nigdy nie ukrywała swojego wsparcia dla Stowarzyszenia Leki tylko z Apteki ponieważ organizacja ta aktywnie działa na rzecz farmaceutów i zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. Stowarzyszenie powstało na długo przed pojawieniem się projektu „AdA”, a jego celem jest ograniczenie rynku pozaaptecznego. Stowarzyszenie prowadziło i prowadzi działania w tym właśnie obszarze. Jest to wyraźnie opisane w statucie stowarzyszenia:

,,Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) działania wpływające na poprawę ochrony zdrowia i zwiększenie świadomości
społecznej związanej z ochroną zdrowia oraz rehabilitacją zawodową i społeczną inwalidów;
b) współpracę z ośrodkami opiniotwórczymi;
c) budowanie świadomości związanej z ochroną zdrowia i z zagrożeniami wynikającymi
z zakupu leków poza apteką;
d) nagłaśnianie zagrożeń związanych z kupowaniem leków poza aptekami;
e) promowanie wśród pacjentów nawyku kupowania leków tylko w aptekach w celu
zwiększenia świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia i prowadzenie kampanii „Leki tylko z apteki”;”

• Grupa NEUCA nie jest, jak sugeruje artykuł, „powiązana biznesowo” z samorządem Aptekarskim. Grupa Neuca obsługuje większość aptek niezależnych w Polsce, a z kolei ich właściciele mają obowiązek uczestniczenia w organizacjach samorządowych – część z nich znajduje się we władzach tych organizacji. Na tej zasadzie są oni „powiązani” ze wszystkimi hurtowniami farmaceutycznymi. Wielu z nich, jako praktycy zawodu prowadzi w ramach Aptekarskiej Szkoły wykłady dotyczące bieżących wydarzeń związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty, za co zgodnie z obowiązującym prawem, muszą otrzymywać wynagrodzenia. Wynagrodzenia te odpowiadają stawkom rynkowym i są weryfikowane przez odpowiednie organy. Analogiczne wykłady są prowadzone dla wielu podmiotów na rynku ochrony zdrowia, gdyż wskazane osoby posiadają dużą wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu zawodu.

REKLAMA

• Członek Rady Nadzorczej Grupy NEUCA Pani Bożena Śliwa nie jest w Radzie przedstawicielem samorządu aptekarskiego, a reprezentantem licznych akcjonariuszy spółki – aptekarzy niezależnych.

• Nieprawdą jest jakoby Pan Marek Tomków i Pan Michał Byliniak, członkowie prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej byli redaktorami wewnętrznego biuletynu firmy NEUCA.

• Grupa NEUCA uznaje za strategicznych klientów niezależnych aptekarzy. Aby więc z nimi nie konkurować – co jest podstawą uczciwych relacji biznesowych – nie posiada własnych aptek. Większościowi akcjonariusze Grupy NEUCA nie prowadzą, ani nie zamierzają prowadzić żadnych rozmów dotyczących zbycia swoich akcji.

• Grupa NEUCA dostarcza towar do ponad 12 tysięcy aptek w Polsce, a nie jak pisze autor artykułu do 6 tys. punktów aptecznych, co świadczy o kompleksowości działania i dążeniu do zrównoważonego rynku aptecznego.

• Kredyty kupieckie, czy programy marketingowe nie są „metodą biznesową koncernu NEUCA” a powszechną praktyką rynkową stosowaną przez wszystkie hurtownie farmaceutyczne w Polsce.

Pragniemy z cała stanowczością zaznaczyć, że przedstawione w artykule doniesienia są w absolutnej sprzeczności z prawdą i mają negatywny wpływ na wizerunek Grupy NEUCA na rynku”.

Całe sprostowanie dostępne do pobrania pod TYM ADRESEM..

Źródło: Neuca S.A.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Minister zdrowia spotkał się z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Minister zdrowia spotkał się z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej

Minister zdrowia Marian Zembala wraz z wiceministrami i dyrektorami Departamentów wziął udział w pos...

Aflofarm przyznaje, że reklamy Magmisiów mogły wprowadzać w błąd Aflofarm przyznaje, że reklamy Magmisiów mogły wprowadzać w błąd

Prezes UOKiK zakończył postępowanie w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe ...

Dlaczego Ministerstwo Zdrowia ogranicza dostęp do leków? Dlaczego Ministerstwo Zdrowia ogranicza dostęp do leków?

Poseł Adam Korol wystosował interpelację do Ministra Zdrowia, w której pyta o przyczyny planowanego ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz