NFZ: Wyniki kontroli w aptekach w I kwartale 2016 r.

3 czerwca 2016 13:48

Narodowy Fundusz Zdrowia podał informację o przeprowadzonych, przez oddziały wojewódzkie NFZ, kontrolach w aptekach oraz ich wynikach. W I kwartale 2016 r. przeprowadzono łącznie 284 postępowania kontrolne w aptekach, z czego 243 kontrole zakończyły się przekazaniem zaleceń pokontrolnych.

NFZ

W 62 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie, danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki.

Najczęstszymi błędami były: realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach. Inspektorzy NFZ doszukali się również braku lub błędnej daty wystawienia recepty, braku identyfikatora płatnika lub błędnego wpisu. W wielu przypadkach odnotowano również brak pieczęci świadczeniodawcy, nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, a w tym niepełna nazwa leku, postać, dawka, wielkość opakowania i ilość leku oraz sposób dawkowania.

NFZ doszukał się również nieprawidłowości w realizacji recept przed datą wystawienia lub po upływie terminu ich ważności, wydaniu leku ze zniżką poza wskazaniami refundacyjnymi czy braku potwierdzenia realizacji recepty. Nagminne było również dzielenie opakowań leków refundowanych, wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia.

Ponadto doszukano się realizacji recept wypisanych przez lekarzy nieuprawnionych, których druki lub zakresy liczb nie zostały im przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu lub świadczeniodawcę, wystawionych na nieaktualnych drukach lub wypisanych na blankiecie lekarza innego niż wystawiający.

Kontrole sprawdziły też niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept oraz przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach.

Zdarzał się też brak informacji lub nieterminowe informowanie w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece. NFZ zwrócił też uwagę o braku farmaceuty w godzinach czynności apteki oraz braku informacji o zawarciu umowy na realizację recept.

Źródło: nfz.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Kierownik apteki tylko z obowiązkową specjalizacją? To możliwe… Kierownik apteki tylko z obowiązkową specjalizacją? To możliwe…

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Środowiska akademickie proponują, a...

Te przepisy to łamanie praw kobiet Te przepisy to łamanie praw kobiet

Posłanka Bożena Kamińska pisze interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia sprzedaży pig...

Trzy apteki mają dyżurować jednocześnie? Brak uzasadnienia… Trzy apteki mają dyżurować jednocześnie? Brak uzasadnienia…

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozstrzygał niedawno sprawę skargi właściciela apteki na u...