REKLAMA
Magazyn mgr.farm

NHS przestaje refundować homeopatię

23 lipca 2017 11:28

Homeopatia nie będzie już refundowana w Wielkiej Brytanii. NHS (National Health System) doszedł do wniosku, że bardziej efektywne będzie przekazanie środków finansowych na refundację metod leczenia o udowodnionym działaniu. Zdaniem Anglików homeopatia w najlepszym przypadku daje efekt placebo.

Homeopatia nie działa, więc NHS nie zamierza jej refundować.

W miniony piątek NHS podjął decyzję, że homeopatia, nie będzie już refundowana ze środków publicznych. Przez ostatnie pięć lat refundacja tego typu preparatów pochłonęła 600 000 funtów ze środków publicznych. W sytuacji coraz większych wątpliwości, co do skuteczności preparatów medycyny alternatywnej, NHS uznał, że wydawane na nie środki, powinny posłużyć finansowaniu metod leczenia, które rzeczywiście działają.

Homeopatia w Wielkiej Brytanii dostępna jest bez recepty, dlatego lekarze pierwszego kontaktu (GP) bardzo rzadko przepisują ją na receptach. Kiedy jednak to robią, to jest ona refundowana przez NHS (czytaj więcej: ”Homeopatia – placebo czy magia? Tabu w UK?”). Jednocześnie na wyspach funkcjonują dwa szpitale homeopatyczne: jeden w Bristolu, a drugi to szpital University College London (UCLH). W obu przypadkach Clinical Commissioning Groups (CCG) otrzymały niedawno wytyczne od NHS, aby ograniczyć liczbę przepisywanych leków homeopatycznych. Podobne wytycznie otrzymali również lekarze pierwszego kontaktu (GP).

Obok homeopatii, nowe kryteria refundacji dotkną też 15 innych klas produktów leczniczych, które wykazują niską skuteczność, wątpliwe działanie lub dostępne są bez recepty. Znalazły się wśród nich plastry z lidokainą, leki ziołowe, kwasy omega-3, niektóre leki przeciwbólowe (np. co-proxamol czy połączenia tramadolu i paracetamolu), glukozamina oraz chondroityna, luteina (i inne przeciwutleniacze) a nawet żywność bezglutenowa dla chorych na celiakię. NHS próbuje tym sposobem ograniczyć wydatki budżetowe, by możliwe było finansowanie nowoczesnych, obiecujących terapii. W sumie cięcia mają przynieść 250 mln funtów oszczędności rocznie.

Krytyczne głosy na temat homeopatii pojawiały się w Wielkiej Brytanii już od dawna. Znanym faktem jest, że do jej zwolenników należy między innymi rodzina królewska. Krytycznie jednak na jej temat wypowiada się General Pharmaceutical Council (odpowiednik Naczelnej Izby Aptekarskiej) i Royal Pharmaceutical Society (Królewskie Stowarzyszenie Farmaceutyczne). Organizacje te podkreślają, że homeopatia nie jest uznaną formą leczenia, gdyż nie mam żadnych naukowych dowodów na jej skuteczność kliniczną inną niż efekt placebo.

Z kolei farmaceuci są instruowani, aby każdorazowo poinformować pacjenta chcącego rozpocząć leczenie homeopatyczne, że nie ma naukowych dowodów na jego skuteczność.

Za niedopełnienie tego obowiązku i narażenie pacjenta na utratę zdrowia, farmaceuta może stracić prawo wykonywania zawodu (czytaj więcej: ”Fitness to practise cases realting to homeopathic medicinal products”).

Rezygnacja z refundacji homeopatii przez NHS wpisuje się w ogólnoświatowy trend do kwestionowania i odchodzenia od tej metody lecznictwa. Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku Federalna Komisja Handlu (FTC – amerykański odpowiednik polskiego UOKiK) wydała decyzję, wedle której na opakowaniach produktów homeopatycznych musi znajdować się informacja mówiąca, że środki te nie mają żadnego potwierdzonego działania (czytaj więcej: ”Amerykanie dowiedzą się, że homeopatia nie działa”). Niedługo potem podobne stanowisko zajęła Rosyjska Akademia Nauk i należąca do niej Komisja do walki z pseudonauką i fałszowaniem badań naukowych. Stwierdziła ona, że stosowane w homeopatii leczenie „ultraniskimi dawkami różnych substancji” nie ma żadnych podstaw naukowych.

– Teoretyczne zasady homeopatii nie mają sensu naukowego, a homeopatyczne metody diagnostyki i leczenia nie działają. Zasady homeopatii i teoretyczne wyjaśnienie mechanizmów jej rzekomych działań zaprzeczają znanym prawom chemicznym, fizycznym i biologicznym. Nie ma też przekonujących eksperymentalnych potwierdzeń skuteczności tej metody leczenia. Powinno się ją zakwalifikować jako pseudonaukową – stwierdzał raport komisji.

Rosyjscy eksperci podkreślali też, że homeopatia nie jest nieszkodliwa, gdyż pacjenci wydają znaczne środki na niesprawdzone metody leczenia, zaniedbując skuteczne terapie. Może to prowadzić do powikłań, w tym zgonu pacjenta (czytaj więcej: ”Rosyjska Akademia Nauk: Farmaceuci powinni zaprzestać doradzania pacjentom leków homeopatycznych”).

Również polskie Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany w oznakowaniu homeopatii.

– Aktualnie w ministerstwie zdrowia prowadzone są prace nad przygotowaniem brzmienia przepisów w przedmiotowym zakresie i zostaną one przedstawiane w zapowiadanej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne – zapewniała niedawno Milena Kruszewska, rzecznik prasowy resortu zdrowia.

W części ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczącej dopuszczania do obrotu produktów leczniczych projektowane zmiany przewidują dookreślenie, że w przypadku produktu leczniczego homeopatycznego ze wskazaniami leczniczymi zawierającego substancję lub mieszaninę substancji leczniczych homeopatycznych znanych i stosowanych w lecznictwie lub opisanych w piśmiennictwie naukowym podmiot odpowiedzialny może zastąpić lub uzupełnić wyniki badań przedklinicznych i klinicznych publikacjami z piśmiennictwa fachowego i naukowego (czytaj więcej: ”Ministerstwo Zdrowia chce prawdy o homeopatii”).

Źródła: Independent / The Telegraph / NHS

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

NIL chce sprostowania w Newsweeku NIL chce sprostowania w Newsweeku

Naczelna Izba Lekarska wystąpiła z wnioskiem o sprostowanie treści w tygodniku Newsweek odnosząc się...

Spotkanie przedstawicieli MZ z komisarzem ds. zdrowia Vytenisem Andriukaitisem Spotkanie przedstawicieli MZ z komisarzem ds. zdrowia Vytenisem Andriukaitisem

13 maja br. doszło do spotkania ministra Konstantego Radziwiłła i i wiceministra Marka Tombarkiewicz...

Sieci mają tańsze leki nierefundowane i szerszy asortyment Sieci mają tańsze leki nierefundowane i szerszy asortyment

Marcin Piskorski ze Związku Pracodawców Aptecznych przekonywał w Radiowej Jedynce, że dzięki istnien...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz