REKLAMA
czw. 29 października 2015, 09:21

NIA ws. leków w sklepach ogólnodostępnych

„W imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o pomoc w rozwiązaniu ważnego problemu mającego negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne polskich pacjentów. W ocenie samorządu aptekarskiego istotnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego jest stale poszerzająca się sfera obrotu lekami w sklepach ogólnodostępnych” – podkreślają w piśmie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz i wiceprezes NRA Marek Jędrzejczak.

„Krytycznym elementem związanym z obrotem produktami leczniczymi w sklepach ogólnodostępnych jest brak nadzoru nad źródłami ich zakupu, co wyklucza ten kanał dystrybucji produktów leczniczych. Dopuszczenie obrotu produktami leczniczymi w sklepach ogólnodostępnych niesie za sobą zagrożenie dostarczania pacjentom produktów leczniczych nie odpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym. Brak nadzoru farmaceuty nad prowadzonym w tych placówkach obrotem produktami leczniczymi uniemożliwia prowadzenie obrotu zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie – Prawo farmaceutyczne oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi” – wskazują przedstawiciele NIA.

I dodają: „Wzorem powinny być dla nas inne państwa Unii Europejskiej, które wprowadziły istotne ograniczenia w sprzedaży leków poza aptekami. Leki muszą wrócić do apteki. Przemawia za tym ważny interes społeczny. Tylko w aptekach są właściwe warunki do ich przechowywania i tylko tam pacjenci uzyskają fachową, rzetelną informację o nabywanym leku. Trzeba też podkreślić, że liczba sklepów ogólnodostępnych jest tak duża, iż uprawnione podmioty nie mogą z przyczyn obiektywnych sprawować nad nimi jakiejkolwiek kontroli, zarówno w zakresie przechowywania produktów leczniczych, jak i ich wydawania”.

Przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej zwrócili się do Prezydenta RP, by w trosce o zdrowie publiczne stanął razem z farmaceutami po stronie polskich pacjentów. „Zasługują oni na taką samą ochronę jak obywatele innych państw Unii Europejskiej. Strategie marketingowe firm farmaceutycznych nie mogą kreować polityki zdrowotnej państwa” – wskazują prezes NRA Grzegorz Kucharewicz i wiceprezes NRA Marek Jędrzejczak w liście do prezydenta Andrzeja Dudy. Podkreślili też, że na poparcie zasługują wszelkie inicjatywy społeczne zmierzające do radykalnego ograniczenia obrotu lekami w sklepach ogólnodostępnych, między innymi działalność Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki i jego apele o wprowadzenie przepisów ograniczających liczbę produktów leczniczych w obrocie pozaaptecznym, wdrożenie rozwiązań umożliwiających ochronę pacjentów przed lekami sfałszowanymi dostępnymi na tym rynku, usunięcie ze sprzedaży pozaaptecznej leków stosowanych u dzieci etc.

Naczelna Izba Aptekarska od wielu lat konsekwentnie apeluje o radykalne ograniczenie obrotu lekami w sklepach ogólnodostępnych. Pisma w tej sprawie prezes NRA Grzegorz Kucharewicz wystosował między innymi do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, premiera Donalda Tuska, premier Ewy Kopacz, ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, ministra zdrowia Mariana Zembali i szefów największych partii politycznych.

Prezes NRA i wiceprezes NRA ponownie zwrócili się do Prezydenta RP o spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej.

źródło: NIA