REKLAMA
Magazyn mgr.farm

NIA: Zakaz reklamy aptek chroni interes pacjentów

22 czerwca 2018 17:05

Naczelna Izba Aptekarska dementuje zarzuty Konfederacji Lewiatan oraz Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, które w wydanym wczoraj komunikacie prasowym po raz kolejny sugerowały niekonstytucyjność i szkodliwość zakazu reklamy aptek. Zdaniem samorządu aptekarskiego art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego został wprowadzony przede wszystkim po to, aby uniknąć praktyk szkodliwych dla pacjenta i pokazuje ich przykłady…

Pozorne informowanie pacjentów o zamiennikach, które jest ukrytą reklamą, było już wielokrotnie przedmiotem orzekania przez WSA w Warszawie. (fot. NIA)

– Po raz kolejny NIA zajmuje się dementowaniem absurdalnych i nieprawdziwych zarzutów Konfederacji Lewiatan oraz Związku Pracodawców Aptecznych Pharma NET, które z maniakalnym uporem wprowadzają opinię publiczną w błąd sugerując niesłuszność, niekonstytucyjność a wręcz szkodliwość obowiązującego zakazu reklamy aptek – czytamy w komunikacie Naczelnej Izby Aptekarskiej.

NIA przypomina, iż wspomniany zakaz reklamy w rozumieniu art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego został wprowadzony przede wszystkim po to, aby uniknąć praktyk szkodliwych dla pacjenta, ale także dla budżetu państwa.

– Dzisiejsze apele o eliminację tego zakazu pod pozorem troski o pacjenta, są niczym innym jak próbą przyciągnięcia pacjentów do aptek, sprzedania im wszystkiego, co się da i uzyskania z tego tytułu dodatkowych przychodów. Jest to kolejna próba doprowadzenia do sytuacji, w której możliwe będą wyłudzenia pieniędzy budżetu NFZ, na co samorząd aptekarski kategorycznie nie może się zgodzić – informuje NIA.

Zdaniem samorządu aptekarskiego niedorzeczny jest też zarzut autorów komunikatu (czytaj więcej: Kolejny przykład złego działania zakazu reklamy aptek?), iż informowanie pacjentów o możliwości nabycia tańszych zamienników leków, jest karane przez organy Inspekcji Farmaceutycznej.

– Po pierwsze, umieszczanie informacji o tańszych zamiennikach leków, zgodnie z literą prawa, jest dozwolone, a nawet obowiązkowe (obowiązek informowania pacjenta o możliwości nabycia tańszego leku objętego refundacją od tego przepisanego na recepcie wynika z art. 44 ust. 1 ustawy refundacyjnej). Przepis ten nie określa jednak, jak ten obowiązek ma być realizowany. Co doprowadziło do pokusy obchodzenia przez niektóre placówki zakazu reklamy aptek zawartego w art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne – informuje NIA. – Co poniektórzy właściciele aptek wykorzystując tę możliwość, niejednokrotnie, w rażący sposób próbowali naruszać obowiązujące przepisy poprzez np. nadmierne eksponowanie haseł reklamowych pod pretekstem pozornej informacji o zamiennikach.

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej łamanie tego przepisu może być, a nawet powinno być, powodem ukarania apteki przez Inspekcję Farmaceutyczną.

Sama informacja o możliwości nabycia tańszych leków, nie jest i nigdy nie była powodem ukarania właściciela apteki, pod warunkiem, że podał ją w odpowiedni, urzędowy i czysto informacyjny sposób.

– Pozorne informowanie pacjentów o zamiennikach, które jest ukrytą reklamą, było już wielokrotnie przedmiotem orzekania przez WSA w Warszawie. Sprawy te dotyczyły praktyk wywieszania plakatów z informacją, na których słowa „apteka oferuje tańsze zamienniki” były wydrukowane wyróżniającą się czcionką – przypomina NIA. – Sąd stwierdził, że takie konstrukcje plakatów czy wywieszanych informacji sprawiają, że w odbiorze konsumenta, do którego są adresowane, nie zostają one odczytane jako oficjalny komunikat urzędowy dotyczący obowiązku informacyjnego, ale jako przekaz reklamowy zawierający wskazane hasło. A to dla potencjalnego klienta jest wyraźną i bezpośrednią zachętą, aby wejść do tej właśnie apteki.

Samorząd uważa, że każda inicjatywa prowadząca do zmiany bądź też złagodzenia obowiązującego zakazu reklamy aptek może stanowić zachętę dla części podmiotów komercyjnych do tworzenia nowych programów lojalnościowych – być może w nieco zmienionej formule, ostatecznie jednak prowadzących do nadmiernej konsumpcji preparatów, w więc szkodliwych dla pacjenta.

– Należałoby zatem zadbać o rozwiązania prawne, które nie pozwolą na to, aby Karta Dużej Rodziny była wykorzystywana, jako narzędzie do reklamowania aptek. Blisko 17 tys. punktów w Polsce honoruje Kartę Dużej Rodziny, wśród nich są placówki ochrony zdrowia oraz kancelarie prawne, w stosunku do których nadal obowiązuje zakaz reklamy tych placówek – twierdzi Naczelna Izba Aptekarska.

NIA wskazuje, że w kancelariach adwokackich i radcowskich zakaz reklamy obowiązuje od 84 lat, a w gabinetach lekarskich – od 27 lat.

– Nikt nie planuje zmieniać tych przepisów, bo nikomu one nie przeszkadzają w należytym wykonywaniu zawodu zaufania publicznego! – pisze samorząd. – Wnioski nasuwają się same, pojmowanie działań „prozdrowotnych” i troski o pacjenta jest w rozumieniu Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET zupełnie inne, niż w rozumieniu ustawodawcy i samorządu aptekarskiego. Sięganie głębiej do portfela pacjenta, pod hasłami troski o jego zdrowie, wydaje się być co najmniej nie na miejscu.

Pełna treść komunikatu dostępna na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej[/url]

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Od maja monitoring pracowników w aptekach nie będzie możliwy? Od maja monitoring pracowników w aptekach nie będzie możliwy?

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej przygotował opinię dotyczącą zasad prowadzenia w aptece moni...

Kongres Polsko-Afrykański przesunięty w obawie przed Ebolą Kongres Polsko-Afrykański przesunięty w obawie przed Ebolą

Regionalna Izba Gospodarcza Łódź zdecydowała o przesunięciu terminu Kongresu Polsko-Afrykańskiego na...

NIA: Liczba aptek jest zbyt wysoka NIA: Liczba aptek jest zbyt wysoka

Naczelna Izba Aptekarska w ostrych słowach odpowiada na raport sporządzony przez Związek Przedsiębio...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz