REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nie będzie wizytacji samorządu w aptekach

22 listopada 2017 06:40

Naczelna Izba Aptekarska dementuje informację, jakoby w zmianach legislacyjnych przygotowanych przez samorząd w ramach prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty, znajdowały się przepisy o „wizytacjach” izb aptekarskich w aptekach. Propozycja taka została usunięta z samorządowego projektu ustawy na początku kadencji obecnej NRA…

Zdaniem NIA istnieje konieczność scalenia przepisów ustawy o izbach aptekarskich z przyszłą ustawą o zawodzie farmaceuty. (fot. Shutterstock)

Niedawno informowaliśmy o tym, że w miniony czwartek odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, powołanego przez Ministra Zdrowia. O jego przebiegu i wstępnych ustaleniach rozmawialiśmy z wiceministrem zdrowia Marcinem Czechem i dr hab. Agnieszką Zimmermann (czytaj więcej: Ruszyły prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Jest pierwszy problem?).

W rozmowie z naszą redakcją, wiceprzewodnicząca zespołu, dr hab. Agnieszka Zimmermann, przyznała, że podczas pierwszego spotkania omawiano przede wszystkim kwestię zakresu prac zespołu. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej mieli optować nad procedowaniem projektu ustawy, który został przez nią przygotowany i już w ubiegłym roku przedstawiony Ministerstwu Zdrowia – łączącego ustawę o zawodzie z ustawą o izbach aptekarskich. Ten kierunek budził zastrzeżenia dr Zimmermann.

REKLAMA

– Mam takie wrażenie, że przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej chcą promować daleko idące zmiany dotyczące samorządu przy okazji ustawy o zawodzie farmaceuty. Nie w ten sposób rozumiem legitymację, jaką uzyskałam otrzymując zaproszenie do prac w tym zespole. Chciałabym promować dwa filary zawodu, jakim są: rozszerzenie uprawnień farmaceuty i rozwój samodzielności zawodowej. Zapisy dotyczące funkcjonowania samorządu aptekarskiego, w mojej opinii, działają jak należy i nie trzeba tutaj w żaden sposób interweniować – mówiła wiceprzewodnicząca zespołu.

REKLAMA

O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy Naczelną Izbę Aptekarską, która była zaskoczona wspomnianą opinią dr Zimmermann.

– W naszej opinii istnieje konieczność scalenia przepisów ustawy o izbach aptekarskich z przyszłą ustawą o zawodzie farmaceuty, co pozwoli stworzyć jeden spójny akt określający zasady pracy w zawodzie farmaceuty, bez względu na jego miejsce pracy. Takie rozwiązania nie są niczym nadzwyczajnym. Można je znaleźć chociażby u lekarzy. Dlatego nie do końca rozumiemy zarzuty niektórych członków zespołu, którzy już podczas pierwszego spotkania próbowali storpedować to rozwiązanie – twierdzi rzecznik prasowy NIA, Tomasz Leleno.

Zwraca on uwagę, że obecnie żaden akt prawny nie określa w jasny i czytelny sposób zadań farmaceuty. Dziś każdy farmaceuta wie, czym zajmuje się kierownik apteki i jakie zadania powinien realizować, natomiast nigdzie nie jest wprost powiedziane, za co odpowiedzialny jest farmaceuta i jakie są jego zadania.

– Głównym zadaniem farmaceutów jest nie tylko wydawanie leków pacjentom, ale przede wszystkim świadczenie profesjonalnego doradztwa zdrowotnego. W tym kontekście dużym wyzwaniem jest prowadzenie opieki farmaceutycznej – podkreśla Leleno. – Wielu farmaceutów uważa, że realizuje już zadania w tym zakresie jednak system prawny nie doprecyzował tego obszaru wystarczająco szczegółowo. Brakuje bowiem ustawy stanowiącej fundament opieki farmaceutycznej. Tę lukę powinna wypełnić ustawa o zawodzie farmaceuty, która w jasny sposób zdefiniuje rolę i zadania stawiane przed farmaceutami, a także wskaże wyzwania wynikające choćby z wprowadzenia do aptek opieki farmaceutycznej.

REKLAMA

Zdaniem NIA szczegółowe regulacje powinny dotyczyć roli jaką farmaceuta powinien pełnić w całym procesie. Powinny określić również miejsce prowadzenia tych usług – czy będzie to tylko apteka, czy może też przychodnia i oddział szpitalny. Istotną rzeczą jest też opisanie relacji pacjent-farmaceuta oraz zasad tworzenia i udostępniania dokumentacji medycznej (dziś farmaceuta nie ma prawa zadzwonić do lekarza, aby ten udzielił mu informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, gdyż nie ma w tym zakresie odpowiednich przepisów).

– Ustawa o zawodzie jest także kluczowa z perspektywy niezależności farmaceutów zatrudnionych w aptekach. Niestety, dziś w wielu placówkach (szczególnie sieciowych) liczy się przede wszystkim realizacja celów sprzedażowych, a więc nastawienie na wynik. W tych aptekach farmaceuci rozliczani są głównie z wartości paragonów i sprzedaży przykasowej – przypomina Tomasz Leleno zwracając uwagę, że farmaceuta tak naprawdę powinien mieć czas na rozmowę z pacjentem, w efekcie której ten drugi powinien nabyć jedynie potrzebne leki (tzw. racjonalizacja farmakoterapii). – Farmaceuci, jako osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, muszą mieć poczucie, że zapisy prawa gwarantują im niezależność i dzięki temu mogą funkcjonować w ściśle określonych ramach. Stąd konieczność wprowadzenia do systemu prawnego ustawy o zawodzie farmaceuty – podkreśla rzecznik prasowi NIA.

Naczelna Izba Aptekarska zdecydowanie dementuje też informację, jakoby w propozycjach zmian, przygotowanych przez samorząd aptekarski, znajdowały się „wizytacje” izb aptekarskich w aptekach.

– To nieprawdziwa informacja. Propozycja zmian legislacyjnych, przygotowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską nie zawiera przepisów mówiących o „wizytacjach” izb aptekarskich w aptekach. Propozycje te zostały usunięte już na początku kadencji obecnej Naczelnej Rady Aptekarskiej – zapewnia Tomasz Leleno. – W tej sytuacji niezwykle trudno jest zrozumieć dyskusję, która ostatnio wybrzmiała w mediach na temat zapisów, które zwyczajnie nie istnieją.

Samorząd aptekarski podkreśla, że pierwsze spotkanie ministerialnego zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, jest właściwym krokiem w kierunku wznowienia prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty.

– Liczymy na to, że mimo różnic zdań w pewnych kwestiach pomiędzy jego członkami, dalsze prace będą przebiegać w spokojnej atmosferze i skupią się przede wszystkim na zagadnieniach merytorycznych – zapewnia Tomasz Leleno.

Źródło: NIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Gazeta Prawna: zakaz otwierania nowych aptek realny Gazeta Prawna: zakaz otwierania nowych aptek realny

Moratorium, o które od lat zabiegają lokalni farmaceuci, może stać się faktem. Jego wdrożenie blokow...

Farmaceuta w reklamie suplementu diety? Przepisy nie są jednoznaczne Farmaceuta w reklamie suplementu diety? Przepisy nie są jednoznaczne

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba sugerują...

Farmaceuci szpitalni zniecierpliwieni Farmaceuci szpitalni zniecierpliwieni

Dariusz Smoliński, pełniący funkcję sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej poprzedniej kadencji, pyt...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz