Magazyn mgr.farm

Nie będziemy dyżurować!

21 lipca 2017 13:46

Właściciele aptek z powiatu wieruszowskiego sprzeciwiają się skandalicznemu zachowaniu Starosty i jego radcy prawnego. Ich zdaniem urzędnicy bezrefleksyjnie oraz autorytatywnie pouczają farmaceutów w kwestii prowadzenia aptek i korzystania z recept farmaceutycznych.

Znak stopu trzymany w miejscu twarzy.

– Na terenie powiatu wieruszowskiego nie funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy, a jedynie zespół ratownictwa medycznego, więc mieszkańcy nie mogliby uzyskać potrzebnej pomocy w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia. Nocne oraz świąteczne funkcjonowanie apteki pozwala na uzyskanie w skrajnych okolicznościach tzw. recepty farmaceutycznej – czytamy w liście Starosty Powiatu Wieruszowskiego do Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. – Naturalnym jest iż podejmowanie działalności farmaceutycznej również w porze nocnej i święta jest wpisane w tego typu działalność wynikającą z przepisów obowiązującego prawa.

Te słowa rozwścieczyły wieruszowskich aptekarzy, których konflikt z Radą Powiatu trwa już od kilku miesięcy. Kością niezgody są oczywiście dyżury aptek, które starostwo próbuje narzucić farmaceutom.

– Nie będziemy dyżurować – podkreślają aptekarze. – Nasze apteki będą pracować tylko i wyłącznie w godzinach, które sami sobie ustaliliśmy, zgodnie z zasadami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Właściciele aptek zarzucają Starostwu, że urzędnicy nie zbadali realnych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do aptek w godzinach nocnych i w święta. Zresztą w piśmie do Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej przyznał to radca prawny powiatu.

– Powiat Wieruszowski nie badał faktycznie potrzeb ludności powiatu, a oparł się jedynie na zgłaszanych przez mieszkańców powiatu skargach dot. braku możliwości zakupu leków w porze nocnej niedziele, święta i innych dniach wolnych od pracy, co domniemywać nakazuje, iż wśród mieszkańców powiatu istnieje zapotrzebowanie na działalność aptek w w/w porze i dniach – czytamy w piśmie radcy.

To stwierdzenie wywołało zdumienie właścicieli wieruszowskich aptek, którzy uważają, że w ten sposób Powiat złamał przepisy Prawa farmaceutycznego.

– Nasze najwyższe zdumienie budzi fakt jawnego przyznania się starosty wieruszowskiego i wspomnianego radcy prawnego, do świadomego złamania przepisów art. 94 Prawa farmaceutycznego i zaniechania badania faktycznych potrzeb ludności – czytamy w liście aptekarzy do starosty. – Nasuwa się wniosek, że tylko dlatego, iż całkowity koszt dyżurowania byłby ponoszony przez właścicieli aptek, zarówno starostwo (powiat) jak i mieszkańcy oczekują ich darmowych usług. Jesteśmy przekonani, ze identycznie zareagowaliby mieszkańcy, gdyby zadać im pytanie, czy chcą np. darmowych taksówek, posiłków, darmowej rejestracji samochodów lub zerowych stawek podatków.

Co ciekawe słowom radcy prawnego zaprzecza sam starosta – Andrzej Szymanek. W jego piśmie do Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej czytamy:

– Zarzut, iż Powiat Wieruszowski nie badał potrzeb mieszkańców powiatu jest bezzasadny. Otrzymywane sygnały w postaci skarg na brak dostępności do aptek w porze nocnej, niedziele i święta były jedną z przesłanek, które wykazywały zapotrzebowanie na taką działalność – pisze starosta.

– Za kuriozalne i oderwane od rzeczywistości uważamy wzajemnie sprzeczne ze sobą słowa starosty i radcy, a dotyczące przesłanek, którymi kierowano się przy podejmowaniu uchwały ws. dyżurów – twierdzą z kolei aptekarze. – Starosta wprost zaznaczył, że skargi na brak dostępności do aptek były jedną (czyli nie jedyną) z przesłanek. Natomiast radca prawny wyraźnie stwierdza, że skargi były jedyną przesłanką. Który z obu urzędników mija się z prawdą?

Aptekarzom nie podoba się też, że zarówno starosta, jak i radca prawny starają się ich pouczać.

– Nie możemy zignorować kuriozalnej próby pouczania nas, farmaceutów, przez starostę-niefarmaceutę. Wystawianie recepty farmaceutycznej jest tylko i wyłącznie naszym uprawnieniem, ale nie obowiązkiem. Czy i kiedy z niego skorzystamy, zależy tylko od nas. Uchwała Rady Powiatu ws. dyżurów nie jest powiązana z powyższym uprawnieniem – piszą właściciele apteki. – Podobną próbę pouczania nas podejmuje radca prawny. Twierdzenie radcy, jakoby prowadzenie działalności gospodarczej w formie prowadzenia apteki oznaczało godzenie się na dyżury, jest opinią życzeniową, która nie przystoi prawnikowi i urzędnikowi.

Dwoistość urzędniczych opinii, domniemywanie zapotrzebowania na dyżury, ignorowanie obostrzeń ustawowych, wybiórcza władcza pozycja wobec aptekarzy powiatu wieruszowskiego i żenujące próby ich pouczania – to przyczyny napisania przez aptekarzy listu, który został wysłany przez nich do dziennikarzy w całej Polsce.

– Nasze rozgoryczenie spowodowane jest konfliktogennymi działaniami starostwa, które na wiele sposobów ignorowało fakty i opinie nas, profesjonalistów. Takie postępowanie rażąco narusza podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa. W związku z tym starostwo wieruszowskie wraz z Radą Powiatu ponosi całkowitą odpowiedzialność za spór z aptekarzami i brak dyżurów – czytamy w liście.

Do pobrania:

- List farmaceutów
- Pismo radcy prawnego
- Pismo starosty

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  URPL: konferencja „Zapobieganie i leczenie grypy” URPL: konferencja „Zapobieganie i leczenie grypy”

  Prezes URPL zaprasza na konferencje prasową "Zapobieganie i leczenie grypy", która odbędzie się 22 w...

  Farmaceutka wybrana Miss World 2015 Farmaceutka wybrana Miss World 2015

  Mireia Lalaguna Royo z Hiszpanii została zwyciężczynią konkursu Miss World 2015...

  Mężczyźni z zaburzeniami erekcji stosują leki kupowane na czarnym rynku Mężczyźni z zaburzeniami erekcji stosują leki kupowane na czarnym rynku

  Prawie co czwarty Polak cierpiący z powodu zaburzenia erekcji szuka pomocy na czarnym rynku. Dostępn...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz