REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nie brakuje techników, którzy nie dysponują podstawową wiedzą niezbędną do obsługi pacjenta

4 września 2018 08:01

Samorząd aptekarski od lat wskazuje na niską jakość trwającego dwa lata kształcenia techników farmaceutycznych. „Obecnie obok dobrze przygotowanych techników nie brakuje niestety takich, którzy nie dysponują podstawową wiedzą nie-zbędną do obsługi pacjenta” – mówi Piotr Zając, wiceprezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Pacjenci mogą stworzyć własną listę lub poprosić aptekę albo przychodnię lekarską o wydrukowanie listy leków (fot. Shutterstock)

Obecnie w Polsce jest 30 tys. techników farmaceutycznych z prawem do samodzielnego wykonywania zawodu. Dla porównania, farmaceutów w polskich aptekach pracuje ponad 20 tys. W tym roku po raz pierwszy szkoły policealne nie rekrutowały na kierunek technika farmaceutycznego. W ostatnim czasie środowisko wzburzył też projekt rozporządzenia, które w ocenie techników, ogranicza ich uprawnienia.

– Bez dopływu nowych kadr apteki staną. Magistrów jest zbyt mało, by mogli nas zastąpić, a proces ich kształcenia trwa lata – przekonuje Aneta Klimczak, wiceprezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP.

REKLAMA

Z kolei samorząd aptekarski od lat wskazuje na niską jakość trwającego dwa lata kształcenia techników. W tym zawodzie zwykle nauczają prywatne szkoły, zajęcia są płatne, odbywają się z reguły popołudniami, a faktyczna kontrola nad tymi placówkami nie istniała.

REKLAMA

– Przedtem, kiedy były to szkoły pomaturalne, a organy nadzorcze pilnowały jakości nauczania, absolwenci umieli dużo więcej. Obecnie obok dobrze przygotowanych techników nie brakuje niestety takich, którzy nie dysponują podstawową wiedzą niezbędną do obsługi pacjenta – mówi w Gazecie Krakowskiej Piotr Zając, wiceprezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Technicy farmaceutyczni w ubiegłym tygodniu, w ramach protestu, wysyłali pisma do ministra zdrowia. Apelują o wycofanie się z decyzji o wygaszeniu kształcenia oraz o nieprzyjęcie rozporządzenia przygotowanego przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

– GIF chce pozbawić techników kompetencji do udzielania informacji o stosowaniu leku, o jego przechowywaniu i środkach ostrożności związanych z jego przyjmowaniem. Ponadto technicy nie będą mogli wydać preparatu w mniejszej dawce czy innych (tzw. zamienników) niż leki zapisane przez lekarza – referuje w Gazecie Krakowskiej Paweł Klimczak, prezes Zarządu Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek.

Technicy podkreślają, że wprowadzenie tych zapisów uderzyłoby w pierwszym rzędzie w punkty apteczne funkcjonujące w małych wioskach, w których utrzymanie apteki jest nieopłacalne. Zdaniem Klimczaka projektowane zapisy są bezprawne, gdyż bezpodstawnie pozbawiają techników praw już nabytych.

REKLAMA

Protestujący uważają, że projekt GIF jest elementem szerszego planu przygotowywanego przez nadzorującego prace urzędu ministra zdrowia. Wobec problemu narastającego deficytu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej resort postanowił przerzucić część ich zadań na magistrów farmacji i tym samym zmniejszyć kolejki w gabinetach. Farmaceuta przejmie m.in. część zadań związanych z ordynacją leków i leczeniem powikłań wynikających z niewłaściwego ich przyjmowania i będzie się z nim kontaktował za pośrednictwem Indywidualnego Konta Pacjenta.

Obecnie farmaceutów z dyplomem jest jednak zbyt mało, by projektowana opieka farmaceutyczna mogła mieć charakter systemowy. Limity na studia farmaceutyczne są systematycznie zwiększane, ale zważywszy na fakt, że średnia wieku w tym zawodzie jest wysoka, liczba pracujących w aptekach magistrów nie wzrośnie szybko w wystarczającym stopniu. Dlatego samorząd aptekarski, który od lat zabiega o wprowadzenie tych zmian, teraz wysyła sygnały, że idą one zbyt daleko. Barbara Jękot, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie zgadza się z ograniczeniem kompetencji techników, ale – jak podkreśla – są oni w aptekach potrzebni.

Źródło: Gazeta Krakowska

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

ZAPPA: W 2015 roku 10% aptek w Polsce działało z naruszeniem przepisów antykoncentracyjnych ZAPPA: W 2015 roku 10% aptek w Polsce działało z naruszeniem przepisów antykoncentracyjnych

"Największe sieci apteczne w Polsce powstały w wyniku naruszenia/omijania przepisów antykoncentracyj...

Polacy przyjmują nawet 30 różnych leków na raz Polacy przyjmują nawet 30 różnych leków na raz

Statystyki dotyczące ilości przyjmowanych leków przez pacjentów są coraz bardziej przerażające. Dzie...

PharmaNET: bariery hamujące rozwój aptek PharmaNET: bariery hamujące rozwój aptek

Ograniczona komunikacja z pacjentami, zbędne wymogi administracyjne i brak możliwości poszerzenia of...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz