REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nie ma zgody na odpłatne praktyki studentów farmacji

30 sierpnia 2018 07:10

Przyszli farmaceuci alarmują, że na niektórych uczelniach medycznych w Polsce istnieje wymóg odpłatności za obowiązkowe praktyki w aptekach szpitalnych. Głos w tej sprawie zabrało Niezależne Zrzeszenie Studentów, do którego trafiają liczne zawiadomienia od studentów z takich miast jak Warszawa, Kielce, Radom czy Grójec…

Kwestia zwrotu pieniędzy za zakupiony lek znajduje się w gestii podmiotu odpowiedzialnego za dany lek (fot. MGR.FARM)

– Nawet 400 złotych za miesiąc musi zapłacić student farmacji za odbycie praktyki po IV roku studiów w aptece szpitalnej – donosił już na początku sierpnia serwis AptekaSzpitalna.pl (czytaj więcej: Studenci farmacji muszą płacić szpitalom za staż w aptece?).

Skargi dotyczące wymogu odpłatności za obowiązkowe praktyki studentów farmacji na niektórych polskich uczelniach medycznych, trafiały też do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, które w ubiegłym tygodniu wydało w tej sprawie oświadczenie.

REKLAMA

– Studenci powinni mieć zagwarantowany darmowy dostęp do edukacji, szczególnie w kontekście odbywania praktyk studenckich, które odgrywają dużą rolę w kształtowaniu przyszłych postaw na rynku pracy – czytamy w oświadczeniu NZS. – Docierające do nas informacje ze strony studentów uczelni medycznych obligują nas do wyrażenia zaniepokojenia obecną sytuacją – szczególnie, że w myśl art, 70 Konstytucji adeptom przysługuje prawo do bezpłatnego pobierania nauki w szkołach publicznych, co dodatkowo cementują prawa studenta, które gwarantują brak odpłat ponad te, które są przewidziane w umowie ze studentem.

REKLAMA

Spośród potwierdzonych miast, w których można doświadczyć procederu pobierania od studentów farmacji opłat za staż w aptece szpitalnej, wymieniane są Warszawa, Kielce, Radom i Grójec.

– Problem dotyczy przede wszystkim praktyki po IV roku studiów, którą każdy student musi odbyć przynajmniej w wymiarze 2 do 4 tygodni (czyli 80-160 godzin dydaktycznych) w aptece szpitalnej. Aptek szpitalnych wcale nie jest dużo, a praktykę można odbyć tylko w wakacje, więc gdy coraz więcej szpitali wymaga opłat, liczba miejsca drastycznie maleje albo zmusza studentów do płacenia – wyjaśnia Andrzej Patyra, przewodniczący Samorządu Studentów Wydziały Farmaceutycznego WUM w rozpowie z Naszym Dziennikiem.

Niezależne Zrzeszenie Studentów postanowiło nagłośnić całą sprawę i wystosować oświadczenie[/url]. Studenci skontaktowali się również z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie otrzymali zapewnienie, że podjęte zostaną odpowiednie kroki. Resort ma przekazać sprawę do Ministerstwa Zdrowia, które nadzoruje uczelnie medyczne.

– Liczymy na to, że taka praktyka nie będzie miała już miejsca, a sytuacja rozwiąże się jak najszybciej. Jest to niedopuszczalne, aby pieniądze pobierane były od studentów za obowiązkowe praktyki, które są w programie studiów. Sprawa dotyczy również studentów studiów dziennych, które są bezpłatne na uczelniach publicznych. NZS nie zgadza się na takie zachowania – podkreśla Patrycja Serafin, przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Szpitale tłumaczą, że same borykają się z problemami finansowymi, a za sposób i tryb odbywania przez studentów praktyk zawodowych odpowiadają poszczególne uczelnie medyczne.

REKLAMA

– Obecnie uczelnie medyczne konsekwentnie odmawiają pokrywania praktyk studenckich. Szpital wielokrotnie występował do wyższych uczelni medycznych o zawarcie odpowiedniej umowy, określającej zasady odbywania praktyk oraz finansowania niezbędnych kosztów, co nie spotkało się z zainteresowaniem ze strony uczelni. Niniejsza sytuacja jest najczęściej podyktowana brakiem środków lub polityką finansową uczelni, która nie przewiduje możliwości pokrycia kosztów praktyk odbywanych w innym podmiocie leczniczym niż zaoferowany przez uczelnie – wyjaśnia Dariusz Hajdukiewicz, dyrektor Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego.

Dodaje, że taka sytuacja często bywa znacznym problemem dla studentów, którzy w okresie wakacyjnym nie mogą odbyć praktyk w swoim rodzinnym mieście lub zależy im na odbyciu praktyk w konkretnym szpitalu. Wtedy zdarza się, że studenci sami proponują pokrycie kosztów praktyk, we własnym zakresie.

Źródło: Nasz Dziennik / NZS

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Radziewicz-Winnicki tłumaczy dlaczego brakuje leków Radziewicz-Winnicki tłumaczy dlaczego brakuje leków

Na antenie Radiowej Jedynki wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki tłumaczył, dlaczego w pols...

Pilotaż e-recepty jednak ruszy… w kwietniu Pilotaż e-recepty jednak ruszy… w kwietniu

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego czasu ...

Salbutamol daje wynik pozytywny w badaniu na… amfetaminę? Poseł pyta Ministra Zdrowia… Salbutamol daje wynik pozytywny w badaniu na… amfetaminę? Poseł pyta Ministra Zdrowia…

Czy salbutamol, podczas przeprowadzania testów na obecność niedopuszczalnych środków w organizmie, m...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz