REKLAMA
czw. 28 września 2017, 05:50

NIK kontroluje apteki szpitalne, a NIA ma uwagi

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wysłała do prezesa NIK pismo, w którym prosi o wprowadzenie dodatkowych kryteriów oceny podczas, odbywających się właśnie w sześciu województwach, kontroli aptek szpitalnych.

Po publikacji, w grudniu ubiegłego roku, raportu z kontroli przeprowadzonej w Wielkopolsce, pojawiło się wiele krytycznych głosów w środowisku farmaceutów. (fot: Shutterstock)

Obecnie Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrole w dotyczące funkcjonowania aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej w sześciu województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim. Po publikacji, w grudniu ubiegłego roku, raportu z kontroli przeprowadzonej w Wielkopolsce pojawiło się wiele krytycznych głosów w środowisku farmaceutów, dotyczących krzywdzących kryteriów oceny farmaceutów szpitalnych (czytaj więcej: [b][url=https://mgr.farm/content/nik-balagan-w-wielkopolskich-aptekach-szpitalnych]NIK: Bałagan w wielkopolskich aptekach szpitalnych[/url][/b]).

– Opublikowane wystąpienia pokontrolne dotyczące podmiotów leczniczych województwa wielkopolskiego, informując o zaniedbaniach, określanych jako poważne, mogące zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta, bez szczegółowego wskazania wpływu poszczególnych osób na zasady oraz sposób zarządzania apteką na terenie podmiotu leczniczego, ogranicza korzyści, jakie mogłyby być osiągnięte w związku z prowadzoną kontrolą – czytamy w piśmie prezes NRA, który trafił niedawno do prezesa NIK.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska domaga się w nim wyodrębnienia dodatkowych zagadnień w ramach ocen przeprowadzanych w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej chce, aby ocenie poddano pracę kierownika apteki oraz wpływ jego działania na funkcjonowanie kontrolowanej apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej. Ocenie miałaby również zostać poddana praca ordynatora oddziału oraz pielęgniarki oddziałowej, a także wpływ ich działań na funkcjonowanie kontrolowanej apteki. NIA chce też oceny pracy dyrektora oraz wpływu jego działania na funkcjonowanie kontrolowanej apteki szpitalnej.

Zdaniem prezes NRA wprowadzenie tych kryteriów, pozwoli nie tylko na zdiagnozowanie podstawowego problemu, ale także pozwoli na znalezienie odpowiedzi, która z osób zarządzających w sposób bezpośredni lub pośredni daną komórką organizacją. Ujawnione zostaną także wpływy na takie, a nie inne funkcjonowanie apteki lub działu farmacji szpitalnej.

– Brak dodatkowego podsumowania pracy poszczególnych podmiotów decyzyjnych ma wpływ na często niesprawiedliwą i nieuzasadnioną ocenę personelu medycznego, w szczególności osób zatrudnionych w aptece lub dziale farmacji szpitalnej, w tym kierownika apteki szpitalnej lub działu – pisze Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Jej zdaniem kierownicy aptek szpitalnych oczekują, że prowadzone przez NIK kontrole pomogą decydentom zrozumieć bardzo ważną rolę farmaceuty oraz apteki szpitalnej w bezpiecznych i skutecznym procesie leczenia pacjenta.

Cały list dostępny na stronach portalu [b][url=http://www.aptekaszpitalna.pl/images/as21.17.pdf]aptekaszpitalna.pl[/url][/b].

Źródło: aptekaszpitalna.pl

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Palenie papierosów bardzo niebezpieczne przy antykoncepcji

25 marca 202320:27

Antykoncepcja hormonalna to bardzo popularna metoda zapobiegania niechcianej ciąży. Doustna forma tej antykoncepcji uznawana jest za bezpieczną i skuteczną, należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach związanych z możliwością jej stosowania. Jakich? Odpowiedzmy na pytanie w oparciu o poniższe studium przypadku.

Do apteki zgłasza się 27-letnia pani Agnieszka w celu zrealizowania recepty na popularny preparat antykoncepcyjny dwuskładnikowy. Od 5 lat pacjentka pali elektroniczne papierosy. Wypala ich około 15 dziennie. Pacjentka ma od lekarza zalecenie – rzucić palenie. Postanowiła poszukać wsparcia w aptece, ponieważ dotychczasowe próby były nieskuteczne. Podczas wywiadu pani Agnieszka zgłasza farmaceucie niepokojące objawy takie jak: kaszel, drętwienie kończyn oraz zaczerwienienie skóry. Pacjentka wspomniana również, że ma problem z obrzękami nóg. Z przeprowadzonego przez farmaceutę krótkiego wywiadu wynika, że Pani Agnieszka może mieć problemy z chorobą zakrzepowo-zatorową.

Ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo – zatorowych i kobiet palących papierosy

Podejrzenie choroby zakrzepowo-zatorowej u pani Agnieszki zapewne ma związek z jej uzależnieniem. Palenie papierosów zwiększa bowiem ryzyko pojawienia się zakrzepów, zawału serca i udaru mózgu. Zagrożenie objawami ze strony układu krążenia jest potęgowane w związku przyjmowaną antykoncepcją hormonalną. Pani Agnieszka powinna pomyśleć o odejściu od nałogu w momencie rozpoczęcia doustnej terapii antykoncepcyjnej nawet jeśli początkowo wydawało się, że nie dotyczą jej dodatkowe czynniki ryzyka.

Do tych czynników zaliczamy wiek (powyżej 35. roku życia), otyłość, predyspozycje genetyczne czy niedawne urodzenie dziecka.

Opieka nad pacjentką rzucającą palenie

Aby obniżyć istniejące ryzyko zakrzepowo-zatorowe u kobiet stosujących antykoncepcję, warto namawiać te pacjentki do odstawienia papierosów.

Obecnie dysponujemy szeregiem sposobów na to, aby ułatwić pacjentowi zaprzestanie palenia. Do dyspozycji mamy: gumy do żucia, pastylki do ssania, plastry lub aerozole doustne zawierające nikotynę oraz leki zawierające cytyzynę, która stopniowo zmniejsza uzależnienie od nikotyny.

Nikotynowa Terapia Zastępcza daje dwukrotnie większe szanse na osiągnięcie sukcesu i zaprzestanie palenia niż rzucanie papierosów bez dodatkowego wsparcia.

Rodzaj antykoncepcji hormonalnej, a ryzyko wystąpienia działań niepożądanych

Pani Agnieszka otrzymała zalecenia przyjmowania tabletek dwuskładnikowych, które przyjmuje od 6 miesięcy. Przed zaleceniem preparatu, lekarz uprzedził panią Agnieszkę przed niebezpieczeństwem wynikającym z przyjmowania tabletek dwuskładnikowych i palenia papierosów. Pacjentka obiecała lekarzowi, że wraz z wykupieniem recepty skonsultuje się z farmaceutą z prośbą o dobór preparatu pomagającego uwolnić się od nałogu.

Antykoncepcję doustną można podzielić na dwie główne kategorie:

  • tabletki jednoskładnikowe – zawierające tylko progestagen
  • tabletki dwuskładnikowe – zawierające estrogeny i progestageny

Najczęściej przepisywane są tabletki dwuskładnikowe, które obarczone ryzykiem wystąpienia pewnych działań niepożądanych, a w szczególności związanych z zagrożeniem powstania zakrzepów krwi. Zakrzep krwi może zablokować naczynia i doprowadzić do poważnych powikłań, w także śmierci pacjentki, chociaż powikłanie to zdarza się bardzo rzadko.

WHO informuje, że w trakcie stosowania dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych, ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych zwiększa się 3-6 krotnie [2, 7].

Największe ryzyko wystąpienia tego powikłania jest w trakcie pierwszego roku stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko będzie większe także w przypadku powrotu do terapii lub po przerwie wynoszącej co najmniej 4 tygodnie. Po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych, ryzyko zakrzepów krwi spada do poziomu dla populacji ogólnej w przeciągu kilku tygodni [5].

Interwencja farmaceuty

W przypadku pani Agnieszki przyjmującej tabletki dwuskładnikowe głównym zaleceniem jest skończenie z nałogiem. Pacjentka jest zdeterminowana, jednak potrzebuje wsparcia w zerwaniu z nałogiem. Farmaceuta w trakcie wizyty pacjentki w aptece przeprowadził konsultację, w trakcie której ustali plan stopniowego zaprzestania palenia. Wyjaśnił pacjentce na czym polega ryzyko choroby zakrzepowo – zatorowej oraz zalecił jej włączenie Nikotynowej Terapii Zastępczej. Pozwoli ona stopniowo zmniejszać głód nikotynowy, przy jednoczesnym zmniejszaniu ryzyka powstania zakrzepów. Zalecona terapia jest dostępna w różnych wariantach: pastylki do ssania, gumy do żucia, aerozole doustne lub systemy transdermalne [3,4].

Po krótkim wyjaśnieniu na czym polega każda z metod, pani Agnieszka podjęła decyzję o terapii plastrami, które dostarczą stałą dawkę nikotyny przez około 16 godzin. Dodatkowo pacjentka zdecydowała się zakupić gumy do żucia z niską zawartością nikotyny (2mg), ponieważ obawia się sytuacji zajadania stresu związanego z rzuceniem palenia.[6] Farmaceuta poinformował pacjentkę o możliwości wystąpienia działań niepożądanych takich jak suchość w ustach, zaburzenia snu, czy też kaszel.

 

Literatura

  1. https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_104_19.PDF
  2. https://www.mp.pl/pacjent/zakrzepica/lista/72435,srodki-antykoncepcyjne-i-palenie-papierosow-a-zakrzepica
  3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
  5. https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2018/10/7_interakcja.pdf
  6. https://www.nicorette.pl/przygotuj-sie-jak-przestac-palic/jak-rzucic-palenie-porady
  7.  Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. (2014). Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej.