REKLAMA
wt. 27 grudnia 2016, 08:15

Nocne dyżury aptek powodują wymierne straty

Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, na prośbę właścicieli rodzinnych aptek, skarżących się na trudność w wywiązaniu się z nakładanego przez organy samorządu terytorialnego obowiązku pełnienia dyżuru w porze nocnej, zwrócił się do Ministra Zdrowia z interpelacją…

wroblewski.png

Kwestię dyżurów aptek reguluje art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie powinien być dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności oraz umożliwiać jej swobodny dostęp do leków w porze nocnej, w niedziele i święta. Ten sam przepis stanowi, iż rozkład godzin pracy aptek jest określany w drodze uchwały przez radę powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów, gmin z określonego powiatu oraz samorządu aptekarskiego.

– Według informacji przekazanych przez grupę właścicieli aptek, w praktyce rady powiatu na terenie całego kraju nakładają na apteki obowiązek pełnienia nocnych dyżurów bez uwzględnienia opinii ich właścicieli – twierdzi poseł Wróblewski. – Środowisko to zwraca także uwagę, że nocne dyżury powodują wymierne straty, w nawet mogą prowadzić do konieczności zamknięcia apteki.

Poseł przypomina też, że wprawdzie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne stanowi, iż koszty dyżuru są rekompensowane poprzez dopłatę za ekspozycję leku w porze nocnej, opłata ta wynosi jednak obecnie zaledwie 3,20 zł i w żadnym razie nie wystarcza na pokrycie powstałych strat. Co więcej, aptekarze na ogół mają z niej rezygnować, aby uniknąć sytuacji, gdy klienci wybiorą się do konkurencyjnych aptek nie stosujących dopłat za leki w porze nocnej.

– Problemu można byłoby uniknąć, gdyby jednostki samorządu terytorialnego były gotowe partycypować w kosztach nocnych dyżurów aptek – pisze poseł PiS. – Mają one jednak nie być do tego skłonne.

Zdaniem Bartłomieja Wróblewskiego aptekarze zwracają też uwagę, że podczas nocnych dyżurów klienci pojawiają się głównie w pierwszych godzinach dyżurów, kupują produkty dostępne również na czynnych całodobowo stacjach benzynowych. Natomiast opieka w porze nocnej nad pacjentami potrzebującymi leków ratujących życie i zdrowie zapewniana jest często przez dobrze wyposażone szpitalne oddziały ratunkowe. Dlatego składanie dodatkowo na apteki obowiązku pełnienia dyżurów w porze nocnej ma nie być niezbędne dla potrzeb lokalnej ludności, a niewspółmiernie obciąża właścicieli aptek kosztami.

W związku z powyższym, poseł zwraca się do Ministra Zdrowia z następującymi pytaniami:

1. Czy możliwe byłoby przyjęcie rozwiązania, które nie obciążałoby w takim stopniu aptek (uelastycznienie bądź ograniczenie obowiązku dyżurów nocnych, zwiększenie finansowej rekompensaty)?
2. Jakie inne działania może podjąć Ministerstwo w celu rozwiązania opisanego problemu?

Źródło: Biuro Poselskie Bartłomieja Wróblewskiego