Magazyn mgr.farm

NRL o zmianie systemu refundacji wyrobów medycznych

25 lipca 2016 09:08

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, przesłanym przy piśmie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 czerwca 2016 r., zgłosiło uwagi do przedmiotowego projektu ustawy.

pióro

Projekt ustawy przewiduje zmianę obecnego systemu refundacji wyrobów medycznych poprzez przyjęcie w tym obszarze rozwiązań funkcjonujących w refundacji leków tj. m.in. tworzenie grup limitowych i refundowanie wyrobów objętych refundacją do wysokości limitu finansowania. Projektodawca wskazuje, że celem projektowanych zmian jest ograniczenie wydatków na refundację wyborów medycznych i racjonalizacja tych wydatków. Podobne założenia leżały u podstaw wprowadzenia obecnego systemu refundacji leków.

– Samorząd lekarski przypomina, że wprowadzenie obecnego systemu refundacji leków, choć doprowadziło do zmniejszenia wydatków płatnika na refundację leków, to jednocześnie doprowadziło do zmniejszenia dostępności leków refundowanych dla pacjentów. Po wprowadzeniu obecnego systemu refundacji leków znacząco wzrosły wydatki ponoszone przez pacjentów na leki. Powyższe uzasadnia obawy, że podobny skutek – w postaci zwiększenia poziomu współpłacenia pacjentów korzystających z wyrobów medycznych – przyniosą projektowane zmiany – zaznacza „Gazeta Lekarska”.

Naczelna Rada Lekarska zauważa, że projekt przewiduje nakładanie na świadczeniodawców kolejnego obowiązku, poprzez nałożenie w treści projektowanych art. 9b ust. 4 i 5 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązku udzielania informacji o wyrobach medycznych zamieszczonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, których urzędowa cena zbytu przekracza wysokość limitu finansowania, a które są możliwe do zastosowania w danym wskazaniu klinicznym, w danej procedurze medycznej stosownej przez świadczeniodawcę oraz udzielania informacji o możliwości zastosowania wyrobu medycznego, w stosunku do którego nie została wydana decyzja o ustaleniu urzędowej ceny zbytu, a który należy do grupy wyrobów medycznych należącej do grupy określonej w wykazie wyrobów objętych refundacją.

– Na lekarzach i lekarzach dentystach ciąży ustawowy obowiązek informowania pacjenta o możliwych i proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych. Przewidziane w projekcie rozwiązanie dotyczy jednak wyrobów posiadających konkretnego producenta, co może narażać lekarzy na zarzuty braku obiektywizmu oraz ulegania wpływom producentów takich wyrobów. Projekt nie zawiera również jednoznacznego wskazania czy i w jaki sposób realizacja obowiązku informowania o wyrobach medycznych ma być przez świadczeniodawcę dokumentowana – podkreśla NRL.

Źródło: gazetalekarska.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Rozporządzenie MZ w sprawie wysyłkowej sprzedaży leków Rozporządzenie MZ w sprawie wysyłkowej sprzedaży leków

3 kwietnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 481) ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Zdro...

Majątek Arłukowicza Majątek Arłukowicza

Ministrowie w rządzie Ewy Kopacz złożyli oświadczenia majątkowe....

Chorzy bez prawa wyboru Chorzy bez prawa wyboru

Tylko dwa leki, na dodatek refundowane zaledwie w 30 proc. – tyle ma do zaoferowania pacjentom cierp...