REKLAMA
czw. 8 grudnia 2022, 09:33

NSA: niższa stawka podatku od nieruchomości jednak nie dla aptek…

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w aptekach nie są udzielane świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, dlatego nie mogą one skorzystać z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości, którą przewiduje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Sąd uznał, że apteka nie prowadzi działalności leczniczej, dlatego nie przysługuje jej niższa stawka podatku od nieruchomości (fot. MGR.FARM)
Sąd uznał, że apteka nie prowadzi działalności leczniczej, dlatego nie przysługuje jej niższa stawka podatku od nieruchomości (fot. MGR.FARM)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, przewidziana jest preferencyjna stawka podatku od nieruchomości. Mówi on, że „rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 midx2 powierzchni użytkowej”.

Innymi słowy stawka dla tego typu nieruchomości jest kilkukrotnie niższa od stawki przewidzianej dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeszcze w kwietniu 2022 r. Dolnośląska Izba Aptekarska przedstawiła opracowanie, z którego wynikała, że apteki mogą skorzystać z tej możliwości. Okazuje się jednak, że innego zdania jest Naczelny Sąd Administracyjny (czytaj również: Podmiot prowadzący aptekę ma prawo do niższego podatku od nieruchomości?).

23 sierpnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt III FSK 807/21 – orzeczenie prawomocne) w sprawie, której przedmiotem było ustalenie czy nieruchomość, w której znajduje się apteka należy uznać za budynek związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Postępowanie sądowe dotyczyło skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (utrzymującego w nocy decyzję wójta gminy), które stwierdziło, że farmaceuta prowadzący aptekę nie udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Apteka: obrót detaliczny, a nie działalność lecznicza?

Organ (SKO) uznał, że pojęcie świadczeń zdrowotnych w ustawie o działalności leczniczej definiowane jest jako działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Jednocześnie podatnik (właściciel nieruchomości) nie figuruje w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a jego działalność w zakresie prowadzenia apteki reguluje Prawo farmaceutyczne. W myśl tych unormowań apteka jest punktem, w którym prowadzi się obrót detaliczny produktami leczniczymi (czytaj również: Działalność lecznicza albo obrót lekami. Przedsiębiorcy muszą wybrać jedno…).

Argumentację SKO za prawidłową uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 532/18), że prowadzenie apteki nie jest równoznaczne z działalnością leczniczą. W rezultacie do lokalu apteki nie można zastosować preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości.

– …podatnik nie może zasadnie twierdzić, że prowadząc aptekę, a tym samym pozostając w sferze regulowanej przez ustawę Prawo farmaceutyczne, jednocześnie niejako automatycznie wykonuje działalność, będącą przedmiotem ustawy o działalności leczniczej. Jest to dowolna interpretacja obowiązującego stanu prawnego w świetle porównania zakresów każdej z tych ustaw – stwierdził WSA.

Konieczny wpis do rejestru

Skargę właściciela nieruchomości na wyrok WSA ostatecznie w sierpniu 2022 r. oddalił Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Wskazał on, że „art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d u.p.o.l. nie obejmuje swoim zakresem wszelkich świadczeń zdrowotnych – w potocznym znaczeniu tego pojęcia, na którym skoncentrował się podatnik – natomiast mowa w nim o świadczeniach zdrowotnych”.

Z kolei zgodnie z art. 8 u.d.l. rodzajami działalności leczniczej są:

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:

a) szpitalne,
b) inne niż szpitalne;

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Sąd wskazał, że zgodnie z przepisami działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. NSA uznał też, że skoro przedsiębiorca prowadzący aptekę nie figuruje w takim rejestrze,  jego aktywności na terenie apteki nie można – w świetle prawa – uznać za udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]